Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Memur Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Memur Giriş Sınav İlanı
ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
a-)Trkiye'de ya da yabanc lkelerde en az 4 yllk lisans renimi veren yksekretim kurumlarnn Hukuk, ktisat, letme, Siyasal bilgiler, BF ile Bankaclk ve Finans blm veya Bankaclk ve Sigortaclk Yksekokul programlar veya dengi programlarn birinden mezun olmak ya da lisans renimine baklmakszn ktisat, letme ve Muhasebe blmlerinin birinden lisanst eitim (master-doktora) yapm olmak,
b-)KMSPN1 puan 80 ve daha zeri olmak ve ngilizceden en az 35 soruyu doru olarak cevaplam olmak,
c-)Son bavuru tarihi itibariyle 30 yandan byk olmamak,
d-)TCMB Memurlar Ynetmeliinin 2. maddesinde belirtilen dier koullar tamak
SINAVLAR
Bavuruda bulunan adaylarn tercihleri de gznnde bulundurularak KMSP1 Puan en yksek adaydan balayarak, her ube iin belirlenen kontenjann 3 kat kadar aday 08-12 Ekim 2001 tarihleri arasnda Ankara'da szl snav-mlakata tabi tutulacaktr.
BLG ALMA VE BAVURU
Bilgi almak isteyenler Ankara'da TCMB dare Merkezine, zmir'de zmir ubesine ve stanbulda istanbul ubesine ahsen bavurabilirler.
Aday Olmak steyenler
a-)Nfuz czdann asl ile birlikte fotokopisini,
b-)renim belgesinin asl ile fotokopisini,
c-)KMS sonu belgesinin asl ile fotokopisini,
d-)Terhis veya tecil belgesinin asl ile fotokopisini,
e-)4,5*6 cm. boyutunda iki fotoraf
en ge 14 Eyll 2001 Cuma gn alma saati sonuna kadar Bankann aada adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile bavuru kabul edilmez.

ADRES
TCMB dare Merkezi Personel Ynetim Mdrl stiklal cad. No:10 Ulus/Ankara
TCMB stanbul ubesi Bankalar cad. No:39/41 Karaky/stanbul
TCMB zmir ubesi Cumhuriyet Bulvar No:3 zmir
Adana ubesi----------2
Ankara ubesi---------7
Antalya ubesi--------2
Bursa uesi-----------3
Denizli ubesi--------3
Diyarbakr ubesi-----2
Edirne ubesi---------2
Erzurum ubesi--------2
Eskeiehir ubesi-----2
Gaziantep ubesi------2
skenderun ubesi-----2
stanbul ubesi-------5
zmir ubesi----------3
zmit ubesi----------2
Kayseri ubesi--------2
Konya ubesi----------2
Malatya ubesi--------2
Mersin ubesi---------2
Samsun ubesi---------2
Trabzon ubesi--------2
Van ubesi------------2