Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 10 Eylül 2005 00:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C.
BAŞBAKANLIK HAZiNE MÜSTEŞARLIĞI
SiGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GiRiŞ SINAVI


T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır. Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak 'Yazılı' ve 'Sözlü1 sınavlarından oluşmaktadır. Giriş Sınavının Yazılı aşaması 12-13 Kasım 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Sınava Katılabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
2) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenecektir.),
3) lktisat,Maliye,Hukuk,lşletme,Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili bir alanda en az dört yıl eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
4} Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSSP-76 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve KPSS sınavında yabancı dilden en az (42) soruya doğru cevap vermiş olmak,
5) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak (Sağlık Kurulu raporu atanma için şart olup sözlü sınavdan önce istenecektir.),
6) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığına atanmaya engel bir durumu olmamak( Bu durum, Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınavdan önce yapılacak araştırma ile tespit edilir.),
gerekmektedir.

Giriş sınavına başvuranlardan; KPSSP-76 puan türüne göre puanı en yüksek 200 aday (açıktan atama izni verilen 10 adet kontenjanın 20 katı) Sınav Komısyonu'nca tesbit edildikten sonra, tebligat yoluyla, sınav yeri ve saatleri belirtilerek Yazılı Sınava çağırılır.

Giriş Sınavına katılmak isteyenler; Yüksek öğrenim Kurumu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, Geçerli Kimlik Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.Fotoğraflı Aday Formu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'na müracaat edeceklerdir.

Aday Formu ile sınav konulan ve sınavın aşamalarını belirten broşür,

Ankara'da,
inönü Bulvarı No:36 D Blok Kat:1 Emek/ANKARA adresindeki Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından,

İstanbul'da,
Nispetiye Cad. Korukent Yolu Aydın Sok. No.1 Kat.2 Levent/ISTANBUL adresindeki istanbul Grup Başkanlığımdan veya http://www.hazine.qov.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru ve kayıt işlemleri için en son 7 Ekim 2005 Saat.17.00'ye kadar Ankara'da Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır g> 42170