Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

İlan Giriş : 08 Eylül 2005 00:22, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

REKABET KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince kurulan Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere;

a) 12 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,

b) 6 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için Hukuk Fakültesinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,
mezun olanların katılabileceği, Rekabet Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A- Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki niteliklere sahip olmak,
B- Yukarıda sayılan yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki programını bitirmiş veya sözlü sınav tarihi itibariyle bitirecek olmak,
C- 01 Ocak 2005 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak, (31.12.1974 ve daha önce doğanlar sınava başvuramazlar.)
D- Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.)
E- Sağlık ve diğer nitelikler bakımından "Sınav Broşürtt"nde gösterilen şartlan taşımak zorunludur.
F- Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavına iki defa katılıp başarılı olmayanlar bu sınava katılamazlar.
G- Sınava katılmak için; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan A Grubu kadroları için;

12 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için başvuracak adayların (KPSS P5) 90 ve üzeri, 6 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuracak adayların ise 85 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranır.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak Yarışma Sınavları; Yabancı Dil Sınavı, Yazılı ve Sözlü Sınav olmak üzere üç aşamada yapılır.

1- Yabancı Dil Sınavı: ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden yazılı olarak yapılır. Aday bu diller arasından seçtiği birinden sınava girer. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

2- Yazılı Sınav; Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku. İktisat; Mikro İktisat, Makro iktisat, Sanayi İktisadı. İşletme; İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman ve Pazarlama sorularından oluşur. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

3- Sözlü Sınav; Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı sınavında başarılı olanlar mezuniyet belgesini getirmek şartıyla sözlü sınava alınırlar.

4- Sınavlar Ankara'da yapılır. Yabancı dil sınav tarihi başvuru sırasında, yazılı sınav tarihi ise yabancı dil sınavında başarılı olan adaylara ayrıca bildirilir.

5- Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç basan sıralamasına göre 6'sı Rekabet Uzman Yardımcısı (Hukukçu) olmak üzere, 18 kişiye kadar atama yapılacaktır. *

SINAV BROŞÜRÜ

Sınava katılma koşullarını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekliyle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Rekabet Kurumundan veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Posta ile de istenebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 21.09.2005 tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurumun Ankara'daki merkezine şahsen veya posta yoluyla, İstanbul irtibat Bürosuna ise şahsen teslim edilecektir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ADRES 1: Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilkent Plaza B 3 Blok 06800 Bil-kent ANKARA TELEFON; (0.312) 29144 44

ADRES 2: Rekabet Kurumu İstanbul İrtibat Bürosu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) İş Blokları A-l Blok Kat; 4 No; 195 34149 Yeşilköy İSTANBUL TELEFON: (0,212) 465 79 20 - 21 - 22