Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Akademik Personel İlanı

06/09/2005 00:54:00
Yazdır

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılan başvurular ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerindeki atama şartları,

2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Görev Süresi Uzatım Kriterlerine uymaları,

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

4. İlan edilen kadrolara giriş derecesi ile emekli müktesebi 2547 ve 2914 Sayılı Kanunların hükümlerine uymaları,

5. Öğretim Görevlisi ve Uzman kadrolarına başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini, onaylı mezuniyet belgelerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile varsa bilimsel çalışma ve yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

6. YÖK Yürütme Kurulu Kararına göre; 4 yıllık eğitim veren birimlere atanacak olan Öğretim Görevlilerinin yüksek lisans, 2 yıllık eğitim veren birimlere atanacak Öğretim Görevlilerinin lisans mezunu ve en az 5 yıl tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

7.Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

8. Müracaat dilekçelerinde yazışma adresi ve telefonları mutlaka belirtilecektir.

Duyurulur.

Not :Başbakanlıktan izin alındıktan sonra atamalar yapılacaktır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
Ortaöğ. Fen ve Mat.Al.Eği. Biyoloji Eğitimi 1 6 - - Bitki Ekolojisi konusunda doktora yapmış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
Tekstil Tekstil Tasarım 1 6 - - Güzel San.Fak.Tekstil Böl.Mezunu ve alanında tecrübeli olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
- - 2 6 - - Gemi Makineleri-Fak. veya 4 yıllık yüksekokul mezunu, Uzakyol başmühendisi veya baş makinisti yeterliliğine sahip olmak.
GÖKÇEADA MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
- - 1 6 - - İkt. ve İdari Bil.Fak veya eşdeğer Fak.Uluslar arası ilişkiler Bölümü mez.olmak. Avrupa Birliği konusunda çalışmış olmak
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
- - 1 5 - - İktisat Böl.mezunu, Yük.Lis. Yapmış e-ticaret ve Bilişim Teknolojileri konusunda deneyimli.
- - 1 5 - - Eğitim Fak.Bilgisayar Öğrt.Mez.yada Endüstriyel Sanat.Bl.Mezunu
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
- - - - 1 5 Yönetim Bilim Mezunu
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. DER. UZMAN DER. AÇIKLAMA
- - 1 5 - - Peyzaj Mimarlığı Böl. mezunu olmak.
REKTÖRLÜK
BÖLÜM ANABİLİM DALI   UZMAN DER. AÇIKLAMA
- -   1 6 PDR İlgili Fakültelerin Psikoloji Bl.veya Rehberlik Bl. Rehberlik mezunu.

NOT : Sınavlar 16 Eylül 2005 Cuma günü saat 10:00'da, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gelibolu Pirireis Meslek Yüksekokulu kendi birimlerinde; diğer birimler ise Troia Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

Bu ilan 17,174 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?