Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)
Trkiye Byk Millet Meclisi Genel Sekreterlii Merkez Tekilatnda altrlmak zere aadaki artlar tayanlar arasndan yarma ve yeterlik snav ile (10)Uzman Yardmcs alnacaktr.
I. SINAVA KATILMA ARTLARI :
Snava katlabilmek iin adaylarn aadaki artlar tamalar gerekmektedir.
1 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamak,
2 Hukuk, Ekonomi, letme, Maliye ve Kamu Ynetimi alanlarnda renim veren en az drt yllk Yksek retim Kurumlarndan veya bunlara denklii kabul edilen Yurtdndaki Yksek retim Kurumlarndan mezun olmak,
3 Snav tarihinde askerliini yapmayanlar iin 30, askerliini yapm olanlar iin 32 yan doldurmam olmak (Bayan adaylar iin 30 yan doldurmam olmak art esas alnacaktr.), kurum iinden snava katlanlar 33, doktora derecesine sahip olanlar iin de 35 yan gememi olmak,
4 Askerlikle ilikisi bulunmamak, (Askerlik hizmetini yapm veya snav tarihinde erteletmi olmak,)
5 Grevini devaml yapmasna engel olabilecek, herhangi bir vcut sakatl veya akl hastal veya srekli bir hastal bulunmamak,
II SINAV EKL VE KONULARI :
Adaylar, yarma ve yeterlik snavna tabi tutulacaklar, snav test usulnde SYM tarafndan yaplacaktr. Yarma ve yeterlik snavnda baarl olanlar szl snava alnacaklardr.
SYM tarafndan yaplacak test snav, aadaki konularda olacaktr.
Snav Konular :
a) Anayasa Hukuku, dare Hukuku, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Trkiyenin ynetim yaps,
b) Ekonomi (Trkiye Ekonomisi, Makro Ekonomi)
c) Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalar, Maliye Politikas, Bte ve Bte Politikas, Trk Bte sistemi)
d) Genel Yetenek (Trke ve Matematik)
Adaylarn genel baar puan hesaplanrken;
A) Hukuk testi standart puan 0,50;
B) Ekonomi testi standart puan 0,10;
C) Maliye testi standart puan 0,10;
D) Genel yetenek testi standart puan 0,30;
ile arplarak her adayn arlkl standart puan hesaplanacaktr.
Yazl snav sonucunda arlkl standart puan 100 zerinden en az 70 veya daha yksek puan alan adaylar iinde en yksek puan alan adaydan balamak zere baar srasnda kontenjann (10)3 kat kadar aday (30)baarl saylacaktr.
Ayrca, adaylarn bavuru srasnda tercih edecekleri ngilizce, Almanca ve Franszca dillerinden birinden, yabanc dil bilgileri SYM tarafndan yaplacak test snav ile llecektir. Yabanc dil bilgi seviyesi tercih sebebi olacaktr.
Yazl snav, 17 Mart 2002 pazar gn SYM tarafndan belirlenecek yerde (Ankarada) yaplacaktr. Snav saat 9.30 da balatlacak ve yaklak 3,5 saat srecektir. Adaylar yazl snav gn en ge saat 9.00 da snav yerinde hazr bulunacaktr.
Yazl snava girecek adaylar, Snav Giri Belgesi ile birlikte zel kimlik belgelerini (Nfus Hviyet Czdan, src belgesi.), yumuak kurun kalem ve silgilerini beraberlerinde getirecekler, yanlarnda kesinlikle cep telefonu bulunmayacaktr.
Snava girecek her aday iin SYM tarafndan, adaylarn hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren bir Snava Giri Belgesi hazrlanacak ve bu belgeler 25 ubat 2002 tarihinde adaylarn adreslerine SYM tarafndan postalanacaktr.
Snav sonular, SYM tarafndan ilgililerin adreslerine gnderilecek ve ayrca TBMM Genel Sekreterlii TBMM Kamps iinde ilan edilecektir.
Adaylarn snav sonularna ilikin itirazlar, snav sonu belgelerinin adaylarn adreslerine postalanmas tarihinden itibaren en ge 10 gn iinde SYMye yaplmas gerekmektedir. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar kabul edilmeyecektir.
III BAVURU EKL :
Snava katlacak adaylar, TBMM Personel ve zlk leri Mdrlnden alacaklar Uzman Yardmcl Snav Aday Bavuru Formu ve fotorafl Aday Belgesini doldurarak,
Nfus Czdan asl veya onayl rnei,
Yksek renim diplomas veya mezuniyet belgesinin asl ya da noterden onayl rnei,
Kendi el yazlar ile yazacaklar zgemileri,
Son 3 ay iinde ekilmi, ba ak ve aday kolaylkla tantabilecek bir ekilde ekilmi 4,5 x 6 cm. boyutunda bir fotoraf,
Askerlik terhis ya da erteletme belgesi,
ile birlikte en ge 25 Ocak 2002 Cuma gn alma saati bitimi olan 18.00e kadar TBMM Personel ve zlk leri Mdrlne ahsen bavuracaklardr.
Posta yolu ile yaplacak bavurular ile son bavuru gn ve saatinden sonra yaplacak bavurular kabul edilmeyecektir.
Snava girecek olan adaylar, bavuru srasnda SYMnin Yap ve Kredi Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 1-000253-5 no.lu hesabna snav creti olarak 25.000.000. (Yirmibemilyon) TL. yatracaklar ve buna ilikin banka makbuzunu, snav bavuru formuna ekleyeceklerdir.
Bavuru koullarn tamad halde snav cretini yatran adaylar veya bavurular geerli olduu halde snava eitli nedenlerle girmeyen yada birden fazla snav creti yatran adaylarn yatrdklar snav creti iade edilmeyecektir.
Snav n Hazrlk Kurulunca, bavurular deerlendirilerek snava girmesi uygun grlen adaylarn, snava girilecek yeri de gsteren Snav Giri Belgesi SYM tarafndan ilgililerin adreslerine gnderilecektir.
Snav iin bavuru formunda geree aykr beyanda bulunanlar ile geree aykr belge ibraz edenlerin tespit edilmesi halinde snava kabul edilmeyecek, snavdan sonra bu durumlar tespit edilenler, snava girip baarl olsalar bile snavlar geersiz saylacak ve greve alnmayacak, greve alnm olsalar dahi ilemleri iptal edilerek grevlerine son verilecektir.