SPK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

İlan Giriş : 05 Eylül 2005 00:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SPK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu?nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet "uzman yardımcısı" kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

KATILMA KOŞULLARI

Giriş sınavına katılabilmek için;

1) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003, 10-11 Temmuz 2004 ve 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nda (KPSS) Sermaye Piyasası Kurulu için hesaplanan; KPSSP6 puanı 90 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının 1?den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

3) Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, İşletme (İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi dahil) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da meslek konusu ile doğrudan ilgili ve en az dört yıl süreli diğer yüksek öğrenim kurumlarından (bunların denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullardan) birini bitirmiş olmak (Bu yıl mezun olacaklar mezuniyet belgesini sözlü sınav tarihinden bir gün öncesine kadar Kurul merkezine teslim etmek kaydıyla sınava katılabilirler.),

4) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1975 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

5) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından "Sınav Broşürü"nde gösterilen şartları taşımak,

zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi : 22-23 Ekim 2005

Sınav Saatleri: Sabah 9.00, Öğleden Sonra 14.00

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Celal Bayar Bulvarı 06570 Maltepe/ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurul?un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden alınabilir veya Ankara ve İstanbul dışında ikamet edenler tarafından posta ile istenebilir. Ayrıca Kurulun internet sayfasından da "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı?na katılabilmek için "Başvuru Formu" ve istenen belgeler, en geç 23 Eylül 2005 saat 17.00?ye kadar ulaşacak şekilde Kurul?un Ankara?daki merkezine şahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda aranılan şartları taşıdığı anlaşılan adayların isim listeleri Kurulun internet sayfasında yayınlanacaktır. Sınava Giriş Belgeleri 3/10/2005 tarihi saat 17.00?ye kadar adaylara elden verilecek ve bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların adreslerine posta ile gönderilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 95

292 89 96

292 89 97

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15

Süzer Plaza Kat: 3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 56 09

334 56 10

İNTERNET ADRESİ

http://www.spk.gov.tr