Zonguldak Krdz. Ereğli SYDV Personel Alım İlanı

21/09/2012 07:46:00
Yazdır

ZONGULDAK İLİ KDZ.EREĞLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIMIZA 3 (Üç) ADET SOSYAL YARDİM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI 2012

Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün, 03.04.2012 Tarihi ve 2012/12 Nolu Genelgesi doğrultusunda, 16/02/2012 Tarih ve 2012 /I nolu kararı ile yürürlüğe konulan "SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar" 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi şekilde, 3 (Üç) Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı.

Personel Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 (Üç)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak.

7- Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 (Üç) Adet

* 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun olmak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden Mezun olmak. (Örgün, İkinci, Dışarıdan
(Ekstern) ve Açık Öğretim mezunu olmak)

* İşe Alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 Puan Türünde en az 60 puan almış olmak

* Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

* Bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak.

* Varsa İş Deneyim, Sertifika Belgeleri.

* Özgeçmiş.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3) Diploma veya mezuniyet belgesi

4) KPSS sonuç belgesi

5) 2 adet vesikalık fotoğraf

6) Adli Sicil Belgesi ( Ataması yapılacak olandan istenilecektir.)

7) Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olandan istenilecektir)

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar istenen belgeler ile birlikte Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 05.10.2012 günü saat 12:00'a kadar bizzat geleceklerdir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvurular Mülakat Komisyonu tarafından değerlendirilecek, başvuruları kabul edilen adaylar arasından en yüksek puana sahip olan ve diğer şartlan taşıyan kişi ile Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır.

4- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Kdz. Ereğli İlçesi S.Y.D.V. Müdürlüğü.

Tel; 0372 316 90 95

İlanen duyurulur.

Kdz. Ereğli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2012 Tarihi ve 2012/1 Nolu Genelgesi doğrultusunda 16/02/2012 Tarih ve 2012 /12nolu kararı ile yürürlüğe konulan "SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına ilişkin şartlar 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi şekilde, 3 (Üç) Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personel İstihdam edilecektir. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımalarının yanı sıra, KPSS P3 Türünden en az 60 puan alan Adayların 28.09.2012 günü mesai bitimine kadar sydgm.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanları bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
05.10.2012 günü saat 12:00'a kadar istenilen belgeler adaylar tarafından Vakfımıza teslim edilecek olup, aynı gün öğleden sonra saat 14:00'da mülakat yapılacaktır.

Müracaata ilişkin ayrıntılı bilgi Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi S.Y.D.V. Müdürlüğünün 0 372 316 90 95 numaralı telefonundan öğrenilebilir.

Bu ilan 12,818 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?