Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Sınavı (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Sınavı (2001)
Enstitmz personel ihtiyacn karlamak amacyla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ilgili hkmleri ile Trk Patent Enstits Bakanl Uzman ve Uzman Yardmcl Snav Ynetmelii hkmlerine gre aktan atama yaplmak suretiyle, mnhal bulunan;

1) Teknik Hizmetleri Snfndaki Patent ve Marka Uzman Yardmcl kadrolarna, niversitelerin en az drt yllk eitim veren faklte veya yksekokullarnn; fizik, kimya, biyoloji, molekler biyoloji ve genetik, bilgisayar, istatistik ve endstriyel tasarm blmleri ile mhendislik blmleri veya bunlara denklii kabul edilmi olan yurtdndaki yksekrenim kurumlar lisans mezunlar arasndan,

2) Genel dare Hizmetleri Snfndaki Marka Uzman Yardmcl kadrolarna ise; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri veya bunlara denklii kabul edilmi olan yurtdndaki yksekrenim kurumlar lisans mezunlar arasndan, olmak zere 13-14-15 Kasm 2001 tarihleri arasnda yaplacak giri szl snav ile personel alnacaktr.

Aranan artlar
1 - 657 sayl Devlet memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamak,
2 - niversitelerin yukarda aklanan faklte, yksekokul veya blmlerinden mezun olmak,
3 - Teknik Hizmetler Snfndaki Patent ve Marka Uzman Yardmcl kadrosuna bavuruda bulunacak adaylarn; SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihinde yaplan "Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS)"nn, KMSPN-5 puan trnden en az 70 puan alm, yabanc dil testinden ise sorulan sorulardan en az yarsn doru cevaplam olmak,
4 - Genel dare Hizmetleri Snfndaki Marka Uzman Yardmcl kadrosuna bavuruda bulunacak adaylarn; SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihinde yaplan "Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS)"nn, KMSPN-40 puan trnden en az 70 puan alm, yabanc dil testinden ise sorulan sorulardan en az yarsn doru cevaplam olmak,
5 - Bavuruda bulunan adaylardan giri szl snavna her bir snftaki patent ve marka uzman yardmcl kadrolar iin ayr ayr olmak zere en yksek puanl 50 kii alnacandan, bavuruda bulunduu kadro iin ilk 50 kii arasnda yer almak (50 inci aday belirlenirken, KMS puanlarnn eitlii halinde lisansst eitim, yabanc dil testi doru says fazla olan, bunda da eitlik olmas halinde mezuniyet notu yksek olan ncelik alr),
6 - 01 Ocak 2001 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak (01 Ocak 1971 ve daha sonra doanlar),
7 - Atama tarihi itibariyle askerlik grevini yapm, erteletmi olmak veya muaf bulunmak (Erkek adaylar iin),
8 - Daha nce yaplm olan Patent ve Marka Uzman Yardmcl snavlarnda iki kez baarsz olmam olmak.
Bavuru ekli, Yeri ve Zaman:
Adaylar aada belirtilen belgeler ile birlikte Trk Patent Enstits Bakanl Necatibey Caddesi No:49 Kzlay/ANKARA adresine en son 26 Ekim 2001 tarihine kadar mesai saatleri ierisinde ahsen bavuruda bulunabileceklerdir. Posta ile yaplan bavurular dikkate alnmayacaktr.
Bavurular sonunda; Giri Snav n Hazrlk Komisyonunca, bavuran adaylarn bavuru evraklar incelenerek yukarda aranan artlar tayan adaylar arasndan bavuruda bulunduu kadro iin ilk 50 kii arasnda yer alanlarn listesi yaplarak duyurulacak, ayrca giri szl snavna katlmaya hak kazananlara snavdan nce fotorafl "Snav Giri Belgesi" verilecektir.
stenilen Belgeler:
1 - talep formu (Bavuru esnasnda Personel Dairesi Bakanlnca verilecektir),
2 - Nfus czdan asl ya da noterden onayl rnei,
3 - Diploma asl veya onayl sureti ile eitimini yurt dnda tamamlam olanlar iin diploma denkliinin yetkili Makamlarca kabul edildiini belirtir belgenin asl ya da noterden onayl rnei,
4 - Bavuru sahibinin kendi el yazs ile yazlm zgemii,
5 - 4 adet 4,5x6 ebadnda vesikalk fotoraf,
6 - Eleme snav baar belgesi asl veya onayl rnei.
Atamaya esas dier belgeler, atamas yaplacak adaylardan daha sonra talep edilecektir.
Yanl veya usulsz beyanda bulunduu ya da atama koullarn tamadklar anlalanlarn talepleri deerlendirmeye alnmayacaktr. Atanm olsalar dahi bunlarn atamalar iptal edilecektir.
Snav sonular adaylarn adreslerine yazl olarak bildirilecek olup, ayrca Trk Patent Enstits Bakanl ilan panolarnda ve Web sayfasnda (www.turkpatent.gov.tr) duyurulacaktr.