Telekominikasyon Kurumu, Telekominikasyon Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Telekominikasyon Kurumu, Telekominikasyon Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav İlanı

Telekominikasyon Kurumu Telekominikasyon Uzman Yardmcl Yazl Alan Snav lan

GENEL BLGLER:
2813 sayl Telsiz Kanununun 4502 sayl Kanunla deiik 14 nc maddesi ile kanunlarla ngrlen yetki ve sorumluluklar uygulamak ve verilen grevleri yapmak zere kamu tzel kiiliini ve idari ve mali zerklii hazi zel bteli bir kurum olarak kurulan kurumumuz 15.08.2000 tarihinde faaliyete gemitir. Kurumumuza SYM tarafndan yaplan KPSS snavnda baarl olan adaylar arasndan yazl alan bilgisi snav ile "Telekominikasyon Uzman Yardmcs" alnacaktr.Yazl alan snavn kazanan adaylar szl snava arlacaktr.

SINAVA KATILMA ARTLARI:
Kurumumuzun 11052003 tarihinde yapaca Telekominikasyon Uzman Yardmcl snavna katlmak isteyen adaylarn, aada istenilen belgelerle birlikte 07.04.2003 tarihinden 11.04.2003 tarihi mesai bitimine kadar Merkez tekilat ve Blge Mdrlklerimize mracaat etmeleri gerekmektedir.
Yazl ve szl snavlarda baarl olan adaylardan balamak zere;
-Genel dare Hizmetleri Snf 9. derece kadrolar iin 6,
-Teknik Hizmetler Snf 8. derece kadrolar iin 11 adet, olmak zere toplam onyedi(17) adet Telekominikasyon Uzman Yardmcs alnacaktr.
KPSSP sonu belgesinde dil testinden 42 ve zeri doru cevap says (70 ve zeri puan) olan adaylar arasndan;
Genel dare Hizmetleri Snfndaki Telekominikasyon Uzman Yardmcl iin, KPSSP no 77 numaral puan trnden 70 ve zeri puan alan adaylar arasndan puan sralamasna green yksek alan adaylardan balamak zere;
ktisat Alan iin ilk 40 aday,
letme alan iin ilk 60 aday,
Hukuk alan iin ilk 20 aday,
Teknik Hizmetler Snfndaki Telekominikasyon Uzman Yardmcl iin, KPSSP no 78 numaral puan trnden 70 ve zeri puan alan adaylar arasndan puan sralamasna green yksek alan adaylardan balamak zere;
Bilgisayar Mhendislii alan iin ilk 40 aday,
Elektrik-Elektronik Mhendislii alan iin ilk 60 aday,
Endstri Mhendislii alan iin ilk 40 aday,
Haberleme Mhendilii alan iin ilk 40 aday,
letme Mhendislii iin ilk 20 aday,
statistik alan iin ilk 20 aday,
yaplacak olan yazl alan bilgisi snavna girmeye hak kazanacaktr.Son sradaki adayla, ayn puan sahip olan adaylarda yazl alan bilgisi snavna girmeye hak kazanacaktr.

ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR:
a-657 sayl Kanunun 48 inci madesinde belirtilen genel artlar tamak,
b-01.01.2002 tarihi itibariyle 31 yandan gn almam olmak (01.01.1972 ve sonraki tarihte doanlar)
c-niversitelerin en az 4 yllk renim veren faklte ve yksekokullar; Elektrik-Elektronik, Haberleme, Endstri, letme ve Bilgisayar Mhendisleikleri ile Hukuk, ktisat, letme statistik blmleri ve bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtdndaki eitim kurumlarndan mezun olmak veya dier blmlerinden mezun olmakla birlikte yukarda saylan bilim dallarnda yksek lisans yapm olmak
d-Erkek adaylarn askerliini yapmveya ertelemi olmak veya askerlikle ilikileri bulunmamak
e-657 sayl Kanunun 53 nc madde hkm sakl kalmak kaydyla, yurdun her blgesinde ve her iklim artlarnda grev yapmasna engel olabilecek daimi vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak
f-Kamu haklarndan yasakl veya herhangi bir kuruma zorunlu hizmeri bulunmamak

STENLEN BELGELER:
a-Telekominikasyon Kurumundan temin edilecek i talep formu ve aday belgesi (Kurum internet sitesinden temin edilebilir)
b-Yksekrenim diplomas veya mezuniyet belgesinin asl veya sureti
c-Son 6 ay iinde ekilmil, ba ak, aday kolayca tantabilecek nitelikte 4,5*6 cm ebadnda iki adet vesikalk fotograf
d-SYM tarafndan yaplan KPSS snav sonu belgesi
e-Erkek adaylar iin askerlik belgesi (terhis veya tecil belgesinin tasdikli sureti)
f-Nfus Hviyet Czdannn tasdikli sureti
g-Adli Sicil belgesi

SINAVIN EKL:Yazl snav

SINAVIN KONULARI:Telekominikasyon Uzman Yardmcl yazl snav;iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile mhendislik ve fen bilimleri alannda olmak zere, alnacak Telekominikasyon Uzman Yardmclarnn hizmet alan ve zellikleri gz nne alnarak hazrlanr.

SINAV TARH VE SAAT:11.05.2003 SAAT 09:30

SINAV YER: Kurum merkez ve blge mdrlkleri binalar girilerinde, kurum web sayfasnda ilan edilecek ve ayrca adaylara gnderilecek snav giri belgelerinde bilfirilecektir.

DER HUSUSLAR:
a- Adaylar, Snav Giri Belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere, yanlarnda ayrca fotografl ve onayl bir kimlik belgesi (nfus czdan ve src belgesi) bulunduracaklardr. Ayrca yanlarnda, yumuak ulu kurun kalem ve silgi bulundurmalar gerekmektedir.
b-Bu ilandan nce yaplan bavurular kabul edlmeyecektir.
c-Alm snav sonular snav tarihinden itibaren yaklak 30 gn sonra aklanacaktr.
d-Mracaatlar merkez tekilatmzn bulunduu Yeilrmak Sokak No:16 Demirtepe/Ankara adresi ile; stanbul, zmir, Mersin, Samsun, Diyarbakr ve Erzurum Mdrlklerine ahsen yaplacaktr. Posta ile yaplan mracaatlar kabul edilmeyecektir.

e-Blge Mdrlklerimizin adresleri Kurumumuzun internet (www.tk.gov.tr) adresinden renilebilir.