Ağrı Doğubeyazıt SYDV Personel Alım İlanı

13/09/2012 15:00:00
Yazdır

DOĞUBAYAZIT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ?Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar? ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx ilan edilen 10 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 3 Büro Görevlisi personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- 2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

9- Doğubayazıt ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

10- En az 4yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından her unvan için istenen bölümlerden birinden mezun olmak.

11- Büro görevlisi başvurularında KPDS'den enaz 70 puan almış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONELİ (10 Kişi)

1- En az 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları başta olmak üzere tüm fakülte mezunları yada YÖK tarafından denkliği tanınan Fakülte mezunları)

2- 2012 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3- Bilgisayar programları kullanabilmek.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

5- Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

6- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

7- Yüksek lisans KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ BÜRO GÖREVLİSİ (3Kişi)

1- Enaz 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,3- Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis programları)4- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak,5- İngilizce, Fransızca yada Almanca dillerinden birinden KPDS?den en az 70 puan almak,6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- Yüksek lisans mezunları, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar işe alımda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi .

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3- KPSSP3 sınav sonuç belgesi

4- Büro Görevlisi başvuruları için KPDS sonuç belgesi.

5- Adli sicil belgesi.

6- Diploma.

7- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge.

8- Özgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

9- Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge.

10- İletişim bilgileri (e-posta ve telefon).

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 05.09.2012 Çarşamba günü başlayacak 14.09.2012 Cuma günü Mesai saati bitiminde sona erecektir.

2- Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki personel ilanı bölümüne girerek yada aşağıda bulunan http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden 05.09.2012-14.09.2012 Tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.

3- Başvurusu kabul edilen adaylar, istenen belgeleri en geç 17.09.2012 tarihinde Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)

4- Mülakat 20.09.2012 tarihinde Doğubayazıt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

3- Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin 3 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek listeden en yüksek puan alan adaylar mülakata çağrılarak başarılı olanlar ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Doğubayazıt/Ağrı

İletişim bilgileri:

0472 312 60 03 ? 210

Bu ilan 8,254 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?