Denizli Babadağ SYDV Personel Alım İlanı

11/09/2012 17:18:00
Yazdır

T.C. DENİZLİ İLİ

BABADAĞ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI(I)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Fon Kurulu'nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile SYD Vakıfları Personelinin "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar'ın uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı, 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı genelgeler ve Fon Kurulu'nun 2012/3 sayılı "SYD Vakıflarınca açılacak ilanlara adaylarca yapılacak başvurunun 1 (bir) adet ile sınırlanması" ve "Genel Müdürlükçe oluşturulan online başvuru sisteminin Vakıflarca belirlenecek özel şartların değerlendirilmesini sağlayacak şekilde revize edilmesi kararı doğrultusunda sistem yeniden yapılandırıldığından belirsiz süreli sözleşmeli (1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır. Babadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin 29.08.2012 tarih ve 17 sayılı kararı gereği , Denizli İli Babadağ İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) adet Belirsiz Süreli "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanlı personel istihdam edilmesine karar verilmiştir.

İşin Süresi: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli ( 2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen işgücü Sayısı : 1 (bir) adet

Personelin Niteliği/Ünvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1-BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esasların personel alımında aranacak şartlar başlıklı 6. maddesinde belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir:

A)GENEL ŞARTLAR :

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisibulunmamak ,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2011-2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranabilir.

B) ÖZEL ŞARTLAR :

1) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının ( Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlikleri veya Bölümleri, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ) mezunu olmak,

2) İşe alım sürecinde geçerli olan (2011-2012) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3) Word, Excel, Powerpoint ve Windows İşletim sistemini bilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası ile belgelendirmek

4) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

5) Sınava başvuracak adayların Denizli İl sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Denizli il sınırları dışında ikamet edip başvuru yapanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sınavı kazanıp işe başlatılan personel Babadağ İlçe merkezinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan aday işe alınması durumunda 1 ay içinde Babadağ'a yerleşerek ikamet belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlığı veya fiziksel bir özrü bulunmamak.

7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

2-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER :

1-Başvurular Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ internet adresinden 03.09.2012 - 13.09.2012 tarihleri arasında yapılacaktır. SYDV personel alım ilanları menüsünden yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup, özel şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru için istenilen belgeleri 14.09.2012 Cuma günü saat:17:00 ye kadar Babadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Özel İdare İşhanı Kat:1 Babadağ/DENİZLİ) adresine şahsen teslim eden adaya "Evrak Alındı Belgesi" verilerek başvuru kabul edilmiş olacaktır. Posta yolu ile veya 3. şahıslar yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları eksik belgeleri kendilerine yazılı bildirilerek başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları mülakat komisyonunca kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- Mülakata çağrılacak adaylar 14.09.2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra Babadağ kaymakamlığı internet sitesinden (http://www.babadag.gov.tr/) ve Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra kabul edilenler için mülakat 17.09.2012 tarihinde Saat: 11.00' da Kaymakamlık Makam odasında Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

3-BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

2) Nüfus Müdürlüğü'nden alınan nüfus kayıt örneği ve İkametgah Belgesi

3) 2011 veya 2012 yılı KPSS 3 sınav sonuç belgesi

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Ehliyet fotokopisi

6) Çalışmasına engel olmadığını gösterir sağlık raporu (Sınav sonrası kazanan adaydan istenecektir)

7) Adli sicil kaydı,

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

9) Özgeçmiş (A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde ),

10) Bilgisayar kullanım sertifikasının aslı

NOT:

(1) İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

(2) Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onayından sonra işe başlatılacaktır. Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3) Verilen süre içinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine Mülakat Komisyonun belirlediği sıradaki yedek aday çağrılabilir ve sözleşme imzalanabilir.

4) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen
personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamaz.

5) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Babadağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Cumhuriyet Mahallesi Özel İdare İşhanı Kat: 1 Babadağ/DENİZLİ

Tel: 0 258 4812100 - http://www.babadag.gov.tr/

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 29.08.20122 tarihinde belirlenmiştir.

İLANEN DUYURULUR


Bu ilan 7,331 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?