Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/201/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 21:05

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AT Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AT Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
SINAVIN ADI NTEL
Avrupa Topluluu Uzman Yardmcl Giri Snav yazl ve szl snavlardan oluur. Yazl snav, ngilizce Yabanc Dil Snav ve Mesleki Bilgi Snav olmak zere iki aamadan oluur. ngilizce Yabanc Dil Snav Baraj niteliindedir. Bu snavda baarsz olan adaylar Mesleki Bilgi Snavna arlmayacaklardr.

SINAV TARHLER
a) ngilizce Yabanc Dil Yazs Snav
28 Eyll 2002 (Cumartesi)
b) Mesleki Bilgi Yazl Snav
12 Ekim 2002 (Cumartesi)
c) Mesleki Bilgi Szl Snav
19 Ekim 2002 (Cumartesi)

SINAVA KATILMA ARTLARI
Snava katlacaklarn;
a) 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48inci maddesinde belirtilen nitelikleri tamalar,
b) 1 Ocak 2002 tarihinde 30 yan doldurmam olmalar,
c) niversitelerin en az drt yllk lisans eitimi veren; Ziraat, Gda ve Su rnleri Mhendislikleri, Veteriner Hekimlik, Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme ve ktisadi ve dari Bilimler Faklte ve Yksek Okullar ile bunlar denklii yetkili makamlarca kabul edilen en az 4 yl sreli yurtdndaki renim kurumlarndan birisini bitirmi olmalar,

d) zel Yarma Snavna Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler in Yaplacak Eleme Snav Hakknda Ynetmelik erevesinde SYM tarafndan yaplan, KPSS Snavndan mhendislik bilimleri mezunlarnn KPSS 6 puan trnden, sosyal bilimler mezunlarnn KPSS 88 puan trnden en az 75 puan alm olmalar,

e) ngilizce dilini, grevin gerektirdii ilikileri yrtecek dzeyde bilmek ve bunu Toefl belgesi (173 Puan ve st) veya Kamu Personeli Yabanc Dil Snav Belgesi (en az C seviyesi) veya KPSS; ngilizce snavndan 40 doru yapm olmak veya Trk-ngiliz Kltr Dernei veya Trk-Amerikan Derneinden alnm belgeler ile belgelemek,

Yabanc dille eitim yapan Fakltelerden ve yurtdndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlarda bu belge aranmaz.

f) Grevlerini yapmalarna engel olabilecek salk sorunlar bulunmamas gerekmektedir.

SINAV KONULARI
1 ngilizce Yabanc Dil Snav
Trkeden ngilizceye ve ngilizceden Trkeye eviri olarak yaplacaktr.
2 Mesleki Bilgi Snav
Avrupa Birlii, Trkiye-Avrupa Birlii likileri ve AB Ortak Tarm Politikas konularnda yaplacaktr.

SINAV BAVURUSU

Snava katlacaklarn, Tarm ve Kyileri D likiler ve Avrupa Topluluu Koordinasyon Dairesi Bakanlndan temin edecekleri Bavuru Formu, Giri Belgesini doldurarak, kendi el yazs ile yazlm zgemii, Nfus Czdan asl veya onayl rnei, Yksek renim Diplomas yada Mezuniyet Belgesinin asl veya noterden onayl sureti, 4 adet renkli vesikalk fotoraf ile 26 Austos - 25 Eyll 2002 tarihleri arasnda D likiler ve Avrupa Topluluu Koordinasyon Daire Bakanl ehit Adem Yavuz Sokak No: 10 06440 Kzlay/Ankara adresine posta veya ayn adresteki D likiler ve Avrupa Topluluu Koordinasyon Dairesi Bakanl Snav bavuru odasna ahsen yaplabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

SINAV GR BELGES VE KMLK BELGES

Avrupa Topluluu Uzman Yardmcl Giri Snavnda, D likiler ve Avrupa Topluluu Koordinasyon Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenmi Snav Giri Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya fotorafl ve onayl emsali bir kimlik belgesi bulundurulacaktr.

SINAV SONULARININ DUYURULMASI VE SZL SINAVA DAVET

Avrupa Topluluu Uzman Yardmcl Giri Snav Sonular, szl snav tarihi, saati ve yeri, bu snavlarda baarl olan adaylarn haberleme adreslerine yazl olarak ve Tarm ve Kyileri Bakanl D likiler ve Avrupa Topluluu Koordinasyon Dairesi Bakanl lan panolarna aslmak suretiyle duyurulacaktr.

SINAV YER

Yabanc Dil ve Mesleki Bilgi Snavlar Ankarada yaplacak olup, snav yerleri ve snava balama saatine ilikin bilgiler, Snav Giri Belgesiyle birlikte adaylara duyurulacaktr.