İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

SSK Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Sınavı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Sınavı
SSK Bakanlnda GH snfnda finansman alannda grevlendirilecek 5 ve akterya alannda grevlendirilecek 5 olmak zere toplam 10 Sosyal Sigorta Uzman Yardmcl kadrosu iin Giri Snav yaplacaktr.

Sosyal Sigortalar Uzman Yardmcl giri snavna katlabilmek iin;

a)657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde yazl genel artlara haiz olmak,

b)Askerlik hizmetini yapm olan erkek adaylarda askerlikte geen sre ayrca ilave edilmek artyla, snavn yapld yln ocak aynn ilk gnnde 30 yan doldurmam olmak.(04.10.2000 tarihinde kurumda en az 3 yl fiili hizmeti olan ve Kurumda geen hizmet sresi iinde olumsuz sicil almam olduunu belgeleyen ve eitim durumlar ile dier koullar tayan personel bu snava ya art aranmakszn girebilir)

c)Finansman alannda alacaklar iin, en az drt yllk eitim veren Siyasal Bilgiler Fakltesi, BF, ktisat, letme, ve Mhendislik Faklteleri ile Muhasebe, Sigortaclk Bankaclk programlarndan ya da bunlara denklii YK tarafndan onaylanm yurtdndaki Faklte veya yksek okullardan mezun olmak,

d)Akterya ile ilgili olarak alacaklar iin, en az drt yllk eitim veren Akterya, ktisat, letme, statistik, Matematik, Ekonometri programlar ve Mhendislik fakltelerinden ya da bunlara denklii YK tarafndan onaylanm yurtdndaki faklte veya yksekokullardan mezun olmak,

e)Askerliini yapm veya tecil ettirmi olmak,

f)7-8 Temmuz 2001 tarihleri arasnda SYM tarafndan yaplan KMS snavna girip, finansman alannda alacaklar iin KMSPN63 puan en az 75.00, akterya alannda alacaklar iin KMSPN25 puan en az 75.00 olmak arttr.

Her iki alanda da alabilecek okullardan mezun adaylar, KMSN63 veya KMSPN25 puanlar 75.00nin zerinde olduu taktirde finansman veya akterya alanlarndan istei alan bavuru srasnda seebilir.

Giri snav iin bavuruda bulunan adaylardan baar sras en yksek olandan balamak zere, belirlenen bo kadro saysnn 3 kat sayda aday,(Yani 30 kii.. ahmet nl) belirlenecek bir tarihte yaplacak giri snav iin davet edilir. Ancak snava arlacak son adayn alm olduu puan alan mracaatta bulunmu dier adaylar da giri snavna davet edilir. Ayrca giri snavna arlanlarn listesi SSK Bakanl ile www.ssk.gov.tr adresinde ilan edilir.

Bavurular sonucu giri snavna davet edilecek adaylarn says, finasman ve akterya alanlarnda tespit edilen bo kadro saysndan en az 10ar(dahil) fazla deilse, yazl snav yaplmadan szl snav yaplacaktr.

Mracaatta istenen belgeler;

1)SSK Bakanl Finansman ve Akterya Daire Bakanlndan veya Sigorta l Mdrlkleri ile Sigorta Mdrlklerinden temin edecekleri i talep formu,

2)4,5 ebadnda 2 adet fotograf,

3)Yksek renim Kurumu diplomas veya mezuniyet belgesinin asl veya onayl sureti,

4)Erkek adaylar iin askerliini yaptn veya tecil durumunu gsterir belgenin asl veya onayl sureti,

5)KMS sonu belgesi

6)Nfus czdann asl veya noterden onayl sureti (Fotokopisi Bakanlka da onaylanabilir.)

ile birlikte 27.08.2001-14.9.2001 tarihleri arasnda aadaki adrese mracaat edebilirler.

Talep Formunun Daire Bakanlna elden teslimi halinde c, e, f klarndaki belgeler kontrol sonras iade edilir. Posta ile mracaatta Talep Formu yannda b, c, d, e, f deki belgelerin gnderilmesi gerekmektedir. Yukarda saylan belgelerin en son bavuru tarihi olan 14.9.2001 tarihine kadar belirtilen yere teslim edilmesi arttr. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yaplan mracaatlar dikkate alnmaz.

Snav aadaki konularda yaplr:

A-)Finansman alannda Uzman Yardmcl iin

a-)Hukuk

-Medeni hukuk ve Borlar Hukuku temel kavram ve ilkeleri,

-Ticaret Hukuk, balang blm, ticari iletme, irketler hukuku ve Kymetli Evrak Hukuku,

b-)ktisat

c-)letme-Finans

d-)Maliye

e-)MuhasebeB-)Akterya alannda Uzman Yardmcl iin;

a-)Genel Matematik,

b-)Dorusal Cebir,

c-)Finans matematii,

d-)Olaslk hesaplar,

e-)Genel statistikYazl snav yaplmad taktirde yukarda ki konulardan da sorular szl snavda sorulur.

ADRES: SSK Bakanl Finansman ve Akterya Daire Bakanl

Mithatpaa cad. No:7/A Blok Kat:4 Posta Kodu:06437 Shhiye/ANKARA

Tel:0312 430 60 27

0312 458 74 21