Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 15 Adet Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı kadrosuna (10 Adet Finansman alanında, 8 nci derece, 5 Adet Aktüerya alanında 7 nci derece) sınavla atama yapılacaktır. Başvuruların 15.08.2005- 05.09.2005 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
13/08/2005 17:26:00
Yazdır

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

MÜRACAAT TARİHİ : 15.08.2005 / 05.09.2005 (mesai bitimine kadar)

ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI : Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 15 Adet Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı kadrosu
(10 Adet Finansman alanında, 8 nci derece,5 Adet Aktüerya alanında 7 nci derece)

SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek şartıyla, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,
c) Finansman ile ilgili olarak çalışacaklar için, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile muhasebe, sigortacılık,bankacılık programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

d) Aktüerya ile ilgili olarak çalışacaklar için, en az dört yıllık eğitim veren aktüerya, iktisat,işletme,istatistik,matematik,ekonometri programları ve mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
e) Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak,

f) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 ile 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girip,finansman alanında çalışacaklar için KPSSP63 puanı en az 75.00, aktüerya alanında çalışacaklar için KPSSP25 puanı en az 75.00 almak şarttır.

Her iki alanda da çalışabilecek okullardan mezun adaylar,KPSSP63 ve KPSSP25 puanları 75.0'in üzerinde olduğu takdirde finansman ve aktüerya alanlarından istediği alanı başvuru sırasında seçebilirler.

SINAVA GİRİŞ İŞLEMLERİ:

Giriş sınavı için başvuruda bulunan adaylardan başarı sırası en yüksek olandan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının üç katı sayıda aday daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak giriş sınavı için davet edilir. Ancak sınava çağrılacak son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da giriş sınavına davet edilir. Ayrıca giriş sınavına çağrılanların listesi SSK Başkanlığı ile www.ssk.gov.tr adresinde ilan edilir.

Başvurular sonucu giriş sınavına davet edilecek adayların sayısı, finansman ve aktüerya alanlarında tespit edilen boş kadro sayısından en az 10'ar (dahil) fazla değilse, yazılı sınav yapılmadan sözlü sınav yapılır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER :

Adaylar;

a) SSK Başkanlığı Finansman Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı'ndan veya Sigorta İl Müdürlükleri ile Sigorta Müdürlüklerinden temin edecekleri iş talep formu,

b) 4,5x6 ebadında 2 adet fotoğraf,

c) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,

e) Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı sureti (Fotokopisi Başkanlıkça da onaylanabilir),

f) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

ile birlikte 15.08.2005-05.09.2005 tarihleri arasında mesai sonu bitimine kadar aşağıdaki adrese müracaat edebilirler.
İş Talep Formunun Daire Başkanlığı'na elden teslimi halinde, c,e ve f, şıklarındaki belgeler kontrol sonrası iade edilir. Posta ile müracaatta İş Talep Formu yanında b, c ,d, e ve f' deki belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda sayılan belgelerin en son başvuru tarihi olan 05.09.2005 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

SINAV KONULARI :

A- Finansman alanında uzman yardımcılığı için;

a - Hukuk
1- Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku temel kavram ve ilkeleri,
2- Ticaret Hukuku; Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,
b- İktisat
c- İşletme -Finans
d- Maliye
e- Muhasebe

B- Aktüerya alanında uzman yardımcılığı için;
a- Genel Matematik
b- Doğrusal Cebir
c- Finans Matematiği
d- Olasılık Hesapları
e- Genel İstatistik

Yazılı sınav yapılmadığı takdirde yukarıdaki konulardan da sorular sözlü sınavda sorulur.

ADRES : SSK Başkanlığı Finansman Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı
Mithatpaşa cad. No : 7 A Blok Kat : 4 Posta Kodu : 06437 Sıhhiye / ANKARA
TEL : 0 312 430 60 27 - 0 312 458 74 21

Bu ilan 35,076 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?