SSK Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı (2001)
Kurumumuz Sigorta Tefti Kurulu Bakanlnn ak bulunan, Genel dare Hizmetleri snfndan 27 adet 8 ve 9 uncu dereceli Sigorta Mfetti Yardmcs kadrolarna snav ile Bakanlk Sigorta Mfetti Yardmcs alnacaktr.
SINAVA KATILMA ARTLARI
a)657 sayl Devlet Memurlar Yasasnn 48 inci maddesinde yazl koullar tamak,
b)Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri ile renim itibariyle bunlara denklii kabul edilen yurt ii ve dndaki 4 yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak,
c)Giri snavnn yapld yln Ocak aynn birinci gnnde 30 yan doldurmam olmak,
d)zel Yarma Snavna Tabi tutulmak Suretiyle Girilen meslekler in Yaplacak Eleme Snav hakkndaki Ynetmelik'e gre yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS) sonucunda; KMSPN 32 puan trnden 80 ve zerinde KMS puan alm olmak,
e)nc kez Sigorta Mfetti Yardmcl Giri Snavna katlmam olmak, (kiden fazla snava girilmez.)
f)Tutumu, davranlar ve sicil ynnden sigorta Mfettiliine engel durumu olmamak (Bu husus sadece yazl snav kazanan adaylar ynnden sz konusu olup; szl snavdan nce Sigorta Tefti Kurulu Bakanl'nca yaplacak inceleme ile tespit edilir.)
STENEN BELGELER
Sigorta Tefti Kurulu Bakanlndan veya stanbul, zmir, Adana, Bursa, Trabzon ve Diyarbakr llerinde bulunan Grup Bakanlklarndan alnacak Bavuru Formu ve Snav Kimlik Kart (Formdaki "Aday No" ksm hari) aday tarafndan eksiksiz ve okunakl ekilde tkenmez kalemle doldurulmak suretiyle aadaki belgeler eklenecektir.
a) 2001-KMS Temmuz dnemi Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS) Sonu Belgesinin asl veya onayl sureti (asl gsterilmek kaydyla Bakanlka da onaylanabilir.)
b) 4,5 x 6 boyutunda yeni ekilmi (son bir yl iinde) 2 adet renkli fotoraf,
c) Yksek retim kurumu diploma veya bitirme belgesinin asl ya da noter veya belgelerin verildii okullardan onayl sureti, (Belgelerin fotokopisi kabul edilmeyecektir.)
Adaylarn yukardaki belgelerle birlikte 24/9/2001 tarihinden itibaren 5/10/2001 gn mesai bitimine kadar "SSK Bakanl Sigorta Tefti Kurulu Bakanl - Mithatpaa Caddesi No: 7 B Blok Kat: 3 06437-Shhye/ANKARA" adresine ahsen veya posta ile mracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta ile yaplan bavurularda evraklarn 5/10/2001 gn mesai bitiminden nce belirtilen adrese ulam olmas gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yaplan bavurular dikkate alnmayacaktr.
Yazl snav kazanp szl snava arlacak adaylarn, szl snav tarihinden nce, en ge 30/11/2001 tarihine kadar Sigorta Tefti Kurulu Bakanlna mracaatla aadaki belgeleri vermeleri gerekmektedir.
a) Nfus kimlik belgesinin asl veya onayl sureti,
b) Salk durumunun her mevsim veya koulda gezici hizmete elverili olduunu gsterir Salk Kurulu Raporunun asl veya onayl sureti,
c) Askerlik durumunu belirten belgenin asl veya onayl sureti,
d) 4,5 x 6 boyutunda yeni ekilmi 4 adet renkli fotoraf,
e) Cumhuriyet Savclndan alnan Sabka Kayd Belgesi,
f) Kendi el yazs ile zgemii, (Bu zgemite; baba ve ana adlar ile meslek veya ileri, ilk, orta ve yksek renimlerini yapt okullar ve yerleri, yksek renimden sonra ne gibi iler yapt, kendisi hakknda bilgi verebilecek iki kiinin adlar, adresleri ile telefon numaralar belirtilir.)
SINAVA GR BELGES
Snava gireceklere Tefti Kurulu Bakanlnca "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava ancak bu belgetyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfuz czdan veya src belgesi gibi fotografl ve onayl zel bir kimlik belgesi bulundurulacaktr.
SINAV KONULARI
a) ktisat (ktisadn Genel Esaslar, Para-Banka, Milli Gelir, stihdam, Yatrm),
b) Maliye (Kamu Maliyesi),
c) Muhasebe,
d) Ticari Hesap,
e) Hukuk,
- Hukuku ( Yasas, Toplu Szleme-Grev Lokavt ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yasas),
- Medeni Hukuk (Medeni Kanunun 1. ve 4. Kitab),
- Borlar Hukuku (Borlar Yasasnn 1.ksm ile 2.ksmlarnn 10,11,13 ve 14. bablar)
- Ceza Hukuku (Trk Ceza Yasasnn "Esaslar" baln tayan 1.kitab ile 2.kitabndan Devlet daresi ve Ammenin Aleyhine lenen Sulara ait Hkmleri) Ceza Muhakemeleri Usul Yasasnn (Vazife ve Selahiyetine likin Hkmleri ile Tahkikat Usullerine likin Hkmleri)
- cra ve flas Hukuku (Tekilat, Takip, ekil ve Usullerine ait 1,2,3 ve 4. bablar ile 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsili Usul Hakkndaki Yasa)
- dare Hukuku (Genel Esaslar ve dari Kaza)
- Vergi Usul Hukuku,
f) Yabanc Dil (ngilizce, Franszca, Almanca)
Yukardaki konulardan eit not alnm olmas halinde, ngilizce-Franszca-Almanca dillerinin birinden alnacak not stnl, adaylarn seilme nedenidir.