SSK Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sinav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sinav İlanı
Kurumda Bakan adna inceleme, soruturma ve denetleme yapmakla grevli Tefti Kurulu Bakanlnn ak bulunan, Genel dare Hizmetleri Snfndan 12 adet 7. dereceli Mfetti yardmcs kadrolarna (5 doktor, 5 eczac, 2 avukat) snavla Bakanlk Mfetti Yardmcs olarak alnacaktr.
1.Snavlar yazl ve szl olmak zere iki ksmdr.
2.Yazl snav 27.10.2001 Cumartesi gn Ankara'da yaplacaktr. Snavlar 09:30-12:30 ve 14:00-17:00 saatleri arasnda 2 oturum halinde gerekletirilecektir. Snava girecek her adaya bir snav giri belgesi verilecektir. Adaylarn snava girecekleri bina ve salon snavdan nce Tefti Kurulu Bakanlnca Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl binas giri kapsna aslacak bir yaz ile duyurulacaktr. steyen adaylar snav giri yerlerini tefti Kurulu Bakanlnn 0312 431 23 46, 431 23 47 ve 431 26 82 numaral telefonlarndan da renebileceklerdir. adaylar snava gelirken yanlarnda snava giri belgesi, Nfuz czdan veya src belgesi gibi zel kimlik belgesi, yumuak kurunkalem ve silgi bulunduracakladr.
3.Yazl snav kazananlar Tefti Kurulu Bakanlnca belirlenecek bir tarihte Ankara'da szl snava tabi tutulacaklardr.
4.Snava katlma artlar
a- Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde yazl nitelikleri tamak
b- Snavn ald yln ocak aynn birinci gnnde 30 yan doldurmam bulunmak (askerliini yapm olanlar iin bu snra 2 yl eklenir.)
c- Eitim sresi en az drt yl olan hukuku, eczaclk ile Tp fakltesinden mezun olmak
d- KMS15 paun trnden 70 ve daha zeri almak
e-ki defadan fazla Kurum Bakanlk Mfetti yardmcl snavna katlmam olmak
f- Mfettilik karakter ve vasflarna haziz bulunmak( bu husus yazl snav kazanan adaylar iin bahis konusu olup szl snavdan nce Tefti Kurulu Bakanlnca yaplacak inceleme ile tespit edilir.)
5.Snav Konular
5-1-Hukuk Fakltesi Mezunlar in
Hukuk
a-Anayasa Hukuku(Genel Esaslar)
b-dare Hukukunun genel Esaslar, dari Yarg, dari Tekilat
c-Ceza Hukuku(Genel Esasalar ile devlet idaresi ve amme itimad aleyhine ilenen sular)
d-Medeni hukuk(Genel esaslar ve ayni haklar)
e-Borlar Hukuku (Genel easalar)
f-Ticaret Hukuku(genel esaslar ve Kymetli evrak)
g-cra ve iflas hukuku
h-Ceza muhakemeleri usul hukuku
ktisat
a-iktisat teorisi(Mikro-makro ekonomi)
b-Gncel ekonomik sorunlar
Maliye
a-Trk vergi Kanunlarnn esaslar
b-Bte ve bte eitleri
Muhasebe
a-Genel Muhasebe
b-Ticari hesap
Yabanc Dil
Almanca, Franszca ve ngilizce dillerinden biri
5-2-Tp ve Eczaclk fakltesi mezunlar in
Hukuk
a-Anayasa Hukuku(Genel Esaslar) ve dare Hukuku (Genel Esaslar)
ktisat
Gncel ekonomik sorunlar
Maliye
Trk vergi kanunlarnn esalar
Muhasebe
Ticari hesap
Yabac Dil
Almanca, Franszca ve ngilizce dillerinden biri
6.Snava bavuruda gerekli belgeler, bavurunun ekli ve bavurulacak yerler:
SSK Bakanl Tefti Kurulu Bakanlndan veya Kurumumuz Sigorta l Mdrlkleri, Sigorta mdrlkleri, Salk ileri il mdrlkleri ile hastane batabipliklerinden alnacaktr.
Bavuru formu(Formdaki "aday no" ksm hari) adaylar tarafndan eksiksiz ve okunakl ekilde tkenmez kalemle doldurulmak suretiyle imzalanp aadaki belgeler eklenecektir.
1-)2001-KMS snav sonu belgesinin asl veya onayl sureti
2-)4,5*6 ebasnda, son bir yl iinde ekilmi, iki adet renkli fotograf
3-)Diploma veya bitirme belgesinin asl, noter veya verildii okuldan alnan onayl sureti
Adaylarn yukardaki belgelerle birlikte 3.9.2001-26.9.2001 tarihleri arasnda "SSK Tefti Kurulu Bakanl Mithatpaa caddesi No:7 A blok, Kat:1 Posta kodu:06437 Shhiye/Ankara" adresine ahsen veya postayla mracaat etmeleri gerekmektedir.