Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/196/
Yazdırılma Tarihi : 27 Eylül 2023 Çarşamba 18:54

Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanı (2001)

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanı (2001)
2499 Sayl Sermaye Piyasas Kanunu gereince kurulmu bulunan Sermaye Piyasas Kurulunda G..H. snfnda bulunan 8. derece kadrolu 25 adet "uzman yardmcs" kadrosunda grevlendirilmek zere baar durumlar dikkate alnarak yeter sayda aday personel seimi iin giri snav alacaktr.

KATILMA KOULLARI
Giri snavna katlabilmek iin;
1) SYM tarafndan yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnda (KMS), Sermaye Piyasas Kurulu iin hesaplanan KMS puan (KMSPN6) 90 ve zerinde olmak,
2) Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yazl niteliklere sahip olmak,
3) Siyasal Bilgiler, ktisat, Hukuk, letme ve ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden ya da meslek konusu ile dorudan ilgili ve en az drt yl sreli dier yksek renim kurumlarndan (bunlarn denklii yetkili makamlarca kabul edilen yabanc faklte ve yksekokullardan) birini bitirmi olmak (Bu yl mezun olacaklar mezuniyet belgesini szl snav tarihine kadar Kurul Merkezine teslim etmek kaydyla snava katlabilirler.),
4) 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak (1.1.1971 ve daha sonra doanlar snava katlabilir.),
5) Salk ve dier nitelikler bakmndan Snav Brornde gsterilen artlar tamak, zorunludur.
GR SINAVI
Snav Tarihi: 20-21 Ekim 2001
Snav Saatleri: Sabah 9:00, leden Sonra 14:00
Snav Yeri: A.. Siyasal Bilgiler Fakltesi, Cebeci/ANKARA
Giri snavnn yazl blmnde baarl olanlar, Kurul tarafndan szl snava tabi tutulacaklardr.
SINAV BROR
Sermaye Piyasas Kurulu ve meslek personelinin grev ve yetkilerini, snava katlma koullarn, snav konularn, snavlarn yapl eklini ve snavlarn deerlendirilmesi ile ilgili ayrntl bilgileri ieren Snav Bror ve Bavuru Formu Kurulun aada adresleri gsterilen Ankara Merkezinden ve stanbul Temsilciliinden alnabilir veya Ankara ve stanbul dnda ikamet edenler tarafndan posta ile istenebilir.
BAVURU EKL VE YER
Giri Snavna katlabilmek iin "Bavuru Formu" ve istenen belgeler, en ge 9 Ekim 2001 tarihine kadar ulaacak ekilde Kurulun Ankaradaki merkezine ahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gnderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
ADRESLER
SERMAYE PYASASI KURULU ANKARA MERKEZ
Do.Dr. Bahriye ok Cd. No: 13
Beevler/ANKARA
Tel: (0312) 212 62 80 (20 Hat)
SERMAYE PYASASI KURULU STANBUL TEMSLCL
Akmerkez E Blok Kat:11
Etiler/STANBUL
Tel: (0212) 282 09 35 (10 Hat)
SERMAYE PYASASI KURULU NTERNET ADRES
Aada belirtilen internet adresinden Snav Brorne ve Bavuru Formuna ulalabilir.
http://www.spk.gov.tr