Atatürk Ünv. Sos. Bil. Ens. Uzaktan Eğitim Y. Lisans Program İlanı

25/07/2012 17:22:00
Yazdır

ENSTİTÜMÜZDE BEŞ ALANDA UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMIŞTIR.

Enstitümüzde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı ile İşletme (Türkçe-İngilizce), Yöneticiler için İşletme (Türkçe-İngilizce) ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) Programı açılmıştır. Bu programa 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınması (her bir program için 50?şer öğrenci olmak üzere toplam 250 öğrenci alınması) planlanmaktadır. Müracaatlar 30 Temmuz ? 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında olacaktır. Konuyla ilgili ilan üniversite ve enstitü web sayfalarında yayımlanacaktır.

Programın Açılma Gerekçesi

İşletme (Türkçe-İngilizce), Yöneticiler için İşletme (Türkçe-İngilizce) Programları

Uzaktan Eğitimle Yöneticiler için İşletme Tezsiz İngilizce Yüksek Lisans Programı?nın açılması yönünde;

(i) Özellikle istihdam olanaklarına ve mesleki gereksinimlere göre, bu program, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması amacına hizmet etmesi açısından önem taşımaktadır,

(ii) Program, gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ihtiyaçları karşılayacak tarzda tasarlanmıştır,

(iii) Sektörün çeşitlenen ve yoğunlaşan taleplerine uygun üst düzey yönetim ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır,

(iv) Program, meslek standartlarına uygun olarak işlerlik kazanmaktadır. Program, öğrenci-sektör kaynaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahip olacak biçimde tasarlanmaktadır.

Açılması Önerilen Programın Adı:

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2. Programın Açılma Gerekçesi: Türk sağlık sitemindeki son dönemlerdeki yeniden yapılanmalar, sağlık hizmetlerinin son derece dinamik, değişken ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda gerçekleşmesine neden olmuştur. Söz konusu rekabet ortamında, insan sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltme görevini üstlenen sağlık sektörünün etkili, verimli ve kaliteli bir şekilde yönetilmesi son derece önem arz etmektedir. Ancak, birçok uzmanın da belirttiği gibi Türkiye?deki sağlık hizmetleri daha çok hekimler tarafından yürütülmektedir. Genel anlamda hekimlerin sağlık hizmetlerine vakıf olması önemli bir avantajdır. Ancak yönetim ve işletme konularına vakıf olmamalarından dolayı ciddi planlama, yönetme, yürütme ve kontrol sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Günümüzde sağlık hizmetlerinin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gerekmekte ve buna uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu profesyonel yönetim sonraki yıllarda gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de sağlık yönetimi konularına vakıf sağlık yöneticilerine olan talep son yıllarda oldukça artmış ve öncü sağlık kurumları, profesyonel sağlık yöneticileri talep eder duruma gelmiştir.

Bu gerekçelerden hareketle Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve etkin yönetilmesine ve etkin bir sağlık yönetimi sisteminin oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaç edinmektedir.

Bu ilan 22,143 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?