Recep Tayyip Erdoğan Ünv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

23/07/2012 15:32:00
Yazdır

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012-2013 EĞİTİM ?ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN VE ŞARTLARI

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora
Alan İçi Alan Dışı Yabancı Uyruklu Alan İçi Alan Dışı Yabancı Uyruklu
Biyoloji 21 2 1 3 2 1
Fizik 10 2 1 5 1 -
Kimya 12 2 2 6 2 2
Su Ürünleri 10 - 2    
*Alan içi - alan dışı bölümler EK.1?de verilmiştir.  

*Alan içi - alan dışı bölümler EK.1?de verilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GİRİŞ BAŞARI PUANLARI

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan adaylar Lisansüstü programlara başvuru yapabilirler. Lisansüstü giriş başarı puanları (LGBP) tabloda verildiği şekilde hesaplanır.

  YÜKSEK LİSANS GİRİŞ DOKTORA GİRİŞ
Puan Türü ALES Lisans Not ALES Lisans Not YL Not Mülakat ÜDS
Başvuru Şartı En az 55 En az 2,00 En az 60 En az 2,50 En az 2,50 - En az 55
Puanın LGBP?na katkısı % 50 % 50 % 50 % 20 % 10 % 20 katılmaz

-) Doktora Programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir.

-) Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları birden fazla (en çok 3 (üç)) lisansüstü programa aynı anda başvurabilirler.

-) ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.

BAŞVURULAR

Başvurular, ilgili belgelerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne 30 Temmuz - 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. (Postayla yapılacak başvurular kabul edilecektir.)

Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde ilan edilecektir. Kontenjanlar en yüksek LGBP?na sahip adaylardan başlanarak doldurulacaktır. Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 10 Ağustos 2012 SAAT: 17.00

MÜLAKAT TARİHİ : 13-14 Ağustos 2012 Anabilim Dalınca Yapılacaktır

(Doktora Öğrencileri İçin)

SONUÇLARININ İLAN TARİHİ : 17 Ağustos 2012

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

YÜKSEK LİSANS DOKTORA
1- Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır). 1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır).
2- Lisans diploması ya da geçici Lisans mezuniyet belgesi sureti 2. Lisans diploması ya da Lisans geçici mezuniyet belgesi sureti
3- Lisans Transkripti* 3. Yüksek Lisans Diploması ya da geçici Yüksek Lisans mezuniyet belgesi sureti.
4- ALES belgesinin onaylı sureti. 4. Lisans Transkripti*
5- Özgeçmiş. 5. Yüksek Lisans Transkripti*
6- Bir adet fotoğraf 6. ALES belgesinin onaylı sureti.
  7. Özgeçmiş.
  8. Bir adet fotoğraf
* Not değerlendirme sistemi, 100?lük sistemden farklı ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

KAYITLAR

Başvurular sonucunda kayıt hakkı kazanan asıl listedeki adayların kesin kayıtları ile derse yazılımları, 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenci tarafından bizzat yapılacaktır.

Boş kontenjan kaldığı takdirde 10 Eylül?de ilan edilecek ve yedek listeden kesin kayıtlar başlayacaktır. Yedek listede bulunan adayların kesin kayıtları, 11-13 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aynı anda iki yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırmak mümkün değildir.

Kesin kayıt için istenen belgeler:

Yüksek Lisans Doktora
1- Lisans Diploması (onaylı ) 2- Not durum belgesinin onaylı sureti (Transkript) 3- ALES belgesinin onaylı sureti 4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı) 5- Onaylı İkamet belgesi (Yeni tarihli) 6- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ( Askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge) 7- 6 Adet 4,5×6 cm?lik vesikalık fotoğraf 8- Öğrenci katkı payı dekontu 1- Lisans Diploması (onaylı) 2- Lisans Not durum belgesinin onaylı sureti 3- Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (onaylı sureti) 4- Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (onaylı) 5- ALES belgesinin onaylı sureti 6- ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Sınav Belgesinin onaylı sureti 7- Nüfus cüzdanının onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı) 8- Onaylı İkamet belgesi (Yeni tarihli ) 9- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge) 10- 6 Adet 4,5×6 cm?lik vesikalık fotoğraf 11- Öğrenci katkı payı dekontu

BİLGİ İÇİN

*Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adres : Milli Piyango Eğitim Kampüsü, Fener Mahallesi, RİZE

İrtibat Telefonu: 0 464 2236126 (Dahili:1518) - Direkt Tel:223 81 07 - Fax:0 464 223 31 66

*Fen Bilimleri Enstitüsü

Adres : Milli Piyango Eğitim Kampüsü, Fener Mahallesi, RİZE

İrtibat Telefonu: 0464 223 61 26 (Dahili:1158-1159) - Direkt Tel/Fax:0464 2235230

İnternet: http://www.rize.edu.tr http://fbe.rize.edu.tr

EK.1: Doktora/Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilecek Bölümler

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
  Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı
KİMYA Kimya, Kimya Eğitimi, Biyokimya Bölümü mezunları Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fizik, Fizik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümleri ve Su Ürünleri ve Eczacılık Fakültesi Mezunları Kimya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapanlar Kimya lisans mezunu olup; Kimya Eğitimi, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fizik, Fizik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Fizik, Gıda, Orman Endüstri, Çevre ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümlerinde ve Eczacılık Fakültesinde yüksek lisans yapanlar
BİYOLOJİ Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunları Kimya, Çevre Bilimleri, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümleri ile Su Ürünleri, Ziraat, Orman, Veterinerlik, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri mezunları Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek lisans yapanlar Biyoloji Lisans mezunu olup; Biyoloji Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ve Biyomühendislik, Kimya, Çevre Bilimleri, Gıda Mühendisliği bölümlerinde ve Su Ürünleri, Orman, Eczacılık, Ziraat, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinde yüksek lisans yapanlar
FİZİK -Fen Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi Fizik Bölümleri Lisans mezunları, -Eğitim Fakültelerinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Bölümleri Fizik Eğitim Programı Lisans Mezunları - Fen Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Kimya, -Malzeme ve Metalurji - Elektrik ve Elektronik - Makine Mühendisliği, -Nükleer Enerji Mühendisliği -Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapanlar Doktora programına başvurabilir -Fen Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Kimya -Malzeme ve Metalürji -Elektrik ve Elektronik -Makine Mühendisliği -Nükleer Enerji Mühendisliği (Herhangibir lisans programından mezun olup, yüksek lisanstan üstte belirtilen bölümlerden mezun olanlar başvurabilir)
SU ÜRÜNLERİ Su Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakültelerinin Su Ürünleri Bölümünün ve Deniz Bilimleri Fakültelerinin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri - - -
Bu ilan 10,217 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;