Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrlnde bo bulunan, Genel dare Hizmetleri snfnda 8 inci ve 9 uncu derecelerden 4er adet olmak zere toplam 8 adet Tketici ve Rekabet Uzman Yardmcl kadrosuna atanmak zere 17-18 Ekim 2002 tarihleri arasnda giri snav yaplacaktr.

1. Giri artlar:
Snava girecek adaylarn;
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamalar,

b) 01.01.2002 tarihi itibariyle 35 yan doldurmam olmalar,

c) Hukuk, ktisat, letme ve Siyasal Bilgiler Faklteleri ile mhendislik alannda eitim veren en az drt yllk faklte veya yksek okullardan ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt ii veya dndaki retim kurumlarndan mezun olmalar,

d) Bu snavda daha nce iki kez baarsz olmamalar,

e) SYM tarafndan yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme veya Kamu Personeli Seme Snavlarnda (KMS veya KPSS):

-dari blmlerden mezun olanlarn (KMS veya KPSSP 85) 85 ve st,

-Mhendislik blmlerinden mezun olanlarn (KMS veya KPSSP 4) 85 ve st,
puanlar alm olmalar,
gerekmektedir.

2. stenilen Belgeler:

a) Bakanlmz Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrlnden bizzat veya internet aracl ile www.sanayi.gov.tr adresinden alnmak suretiyle temin edilecek ve mracaat sahibi tarafndan doldurulacak i talep formu,

b) Nfus czdannn asl veya onayl rnei,

c) Yksekrenim diplomasnn veya k belgesinin asl veya onayl rnei,

d) Kendi el yazs ile yazlm ve baba ve annesinin adlar ile meslek ve ileri, ilk, orta ve yksek renimini yapt okullar, yerleri, yksek renimden sonra ne gibi iler yapt ve kendi hakknda bilgi verebilecek iki kiinin isimleri ile i ve ikametgah adreslerinin de belirtildii z gemii,

e) Erkeklerde, askerlik grevini yaptn veya snav tarihinde ertelenmi olduunu gsteren belgenin asl veya noter onayl rnei,

f) Cumhuriyet Savclndan alnan adli sicil belgesi,

g) Tam teekkll resmi hastanelerden alnacak salk kurulu raporu (szl snav kazananlardan alnacaktr),

h) KMS veya KPSS sonu belgesinin asl ya da onayl rnei,

) Halen bir kamu kurumunda grev yapmakta olanlardan, alt kurumdan alaca onayl belge rnei,

j) 2 adet yeni ekilmi vesikalk fotoraf,

Belge ve bilgileri eksik olan bavurular ileme alnmayacaktr.

3. Bavuru Adresi:

Bavurular 2. maddede belirtilen belgeler ile birlikte:

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrl 3. Kat, Eskiehir Yolu, 7.km, ANKARA adresine 04/10/2002 tarihi mesai saati bitimine kadar bizzat veya posta ile yaplacaktr. Postadaki gecikmeler ve bu tarihler dndaki mracaatlar dikkate alnmayacaktr.

Snava katlabilme artlarn tayan adaylara, Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrlnce dzenlenen snav giri belgesi verilecektir.

4. Snav ekli ve artlar:

Yarma snav szl snav olarak yaplacaktr. Szl snava, bavuru yapanlardan srasyla puan en yksek 32 aday katlabilecektir.

Szl Snav: Bakanlmz tarafndan yaplacak olup, Kurumlar in Merkezi Eleme veya Kamu Personeli Seme Snavlar (KMS veya KPSS) neticesine gre Hukuk, ktisat, letme, Genel Ekonomi, Temel Mhendislik Bilimleri, Genel Kltr ve Genel Yetenek ile gncel olaylara bak alar ve ayn zamanda da adaylarn muhakeme, kavray, anlatm ve temsil yetenekleri ile genel davran ve tepkilerinin meslee uygunluk asndan deerlendirildii bir mlakat niteliinde olacaktr.

5. Snav Tarihi ve Yeri:

Szl Snav: 17-18 Ekim 2002 tarihleri arasnda Sanayi ve Ticaret Bakanl Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrl 3. Kat toplant salonunda yaplacak olup, kiilerin hangi tarih ve saatte snava girecekleri 08/10/2002 tarihinde Tketicinin Rekabetin Korunmas Genel Mdrl ilan panosuna aslacak ve internet aracl ile www.sanayi.gov.tr adresinden renilebilecektir. Ayrca Ankara dndan mracaat edenler (0312)2860365/ 2312-2322-2328 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

6. Kimlik Belgesi:

Adaylar, snavda Tketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Mdrl tarafndan dzenlenmi snav giri belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanlmak zere yanlarnda ayrca fotorafl ve geerli bir kimlik belgesi (nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl bir kimlik belgesi) bulunduracaklardr.