Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

13/06/2012 08:12:00
Yazdır

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresinden ulaşılabilir).

İlan edilen Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği?nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresinden temin edecekleri ?ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu?nu doldurarak, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı, (Profesörler için 6, Doçentler için 4 nüsha olarak) hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler (4 nüsha dosyayı) ise başvurdukları birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, mesai saatleri içinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birimi Bölüm ve Anabilim Dalı Unvanı Açıklamalar
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD. Doçent Göçmenlik ve Çokkültürlülük konularında çalışmaları bulunmak
Mühendislik Fakültesi Elk .- Elkt . Mühn . Böl. Elektronik ABD Profesör Elektrik mühendisliği bölümü mezunu olmak, Bilgisayar bilimleri bölümünde doktora yapmış olmak
İnşaat Müh. Böl. Geoteknik ABD. Doçent Barajların depremselliği ve Gömülü Borular konusunda çalışmaları olmak
İnşaat Müh. Böl. Yapı ABD. Doçent Çelik Yapıların Non -Lineer Davranışı ve Optimasyonu konusunda çalışmaları olmak
Jeoloji Müh. Böl. Uygulamalı Jeoloji ABD. Doçent Heyelan ve Zemin Sıvılaşması konularında çalışmaları olmak
Çevre Müh. Böl. Çevre Bilimleri ABD Doçent Emülsiyon sıvı Membran konusunda çalışmaları olmak
Makine Müh. Böl. Makine Teorisi ve Dinamiği ABD. Yrd.Doç . Polimere malzemelerin geri dönüşümü üzerine doktora yapmış olmak
Aksaray Teknik Bilimler M.Y.O .   Yrd.Doç . Peyzaj Ekolojisi ve Peyzaj Onarımı Konusunda doktora yapmış olmak
  Yrd.Doç . Boğa Spermasının çeşitli sulandırıcılarla dondurulması konusunda doktora yapmış olmak
Bu ilan 10,467 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;