Honaz SYDV Personel Alım İlanı

18/05/2012 08:43:00
Yazdır

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü?nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen (2012-12) Sayılı genelge doğrultusunda bir (1) adet ?Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi? unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- U?Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi? İçinU; 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerin?den) mezun olmak, KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

9- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

B-BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER;

1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

4- KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

5- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

6- Ekte (örneği) bulunan Taahhütname,

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

C- USINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

1-SINAV İLANI;

16 MAYIS 2012 25 MAYIS 2012 Mesai bitimine kadar Hükümet konağı ilan panosu, Honaz Kaymakamlığı Web sitesi (www.honaz.gov.tr) Denizli Valiliği Web sitesi (www.denizli.gov.tr) Denizli ye bağlı İlçe Kaymakamlık ilan panoları ve İşkur?a gönderilerek ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;

16 MAYIS 2012 Tarihinden itibaren 25 MAYIS 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30?a kadar T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?nün (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi ) adresinden online olarak yapılacaktır.

3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;

Başvurular arasından alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSS P3 puan sıralamasına göre 28 MAYIS 2012 de kazanmış olarak açıklanacak ve Vakıf Müdürü tarafından telefon ile çağrısı üzerine 30 MAYIS 2012 Saat: 10.00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

4- SINAV SONUÇLARI ;

Mülakata alınan 3 kişi; mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecek Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 15 gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacak. Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise 2 sıradaki personel için işlemler başlatılacak.

İLETİŞİM : Honaz SYDV Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 0 258 811 25 11 Nolu Telefondan bilgi alınabilinir. T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

HONAZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen ?Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi? kadrosuna müracaat etmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

ADRES : TARİH :??/?../2012

İMZA

EV TELEFONU :

CEP TELEFONU ADI-SOYADI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

TAAHHÜTNAME

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen ?Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi? kadrosuna müracaat etmiş bulunmaktayım, Sınav sonucunda yerleştirmeye hak kazandığım takdirde hakkımda aşağıda belirtilen sorgulamaların yapılmasına ve Adli sicil belgesi ve tam teşekkülü Devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu getireceğimi taahhüt ederim.

Gereğini arz ederim.

ADRES : TARİH ??/?../2012

İMZA

EV TELEFONU :

CEP TELEFONU: ADI-SOYADI

Bu ilan 5,627 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?