Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı iptal edildi

16/05/2012 08:20:00
Yazdır

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemize Akademik Personel alımı ile ilgili 16/05/2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü?ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile ?Başlıca Araştırma Eserini? belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.:Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İşletme Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.Siy.Bil.Fak.: Anadolu Hisarı Kampüsü Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Avr.Bir.Enst.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
Türk Dili ve Edeb .-Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 Yeni Türk Edebiyatında İstanbul, Adalar ve Boğaziçi konusunda çalışmaları olmak. Edebiyat ve Mekan , Edebiyat ve Toplum konuları üzerinde yayınları bulunmak.  
Sos.-Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yardımcı Doçent 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Alevi-Sünni evlilikleri üzerine yayınlanmış makalesi bulunmak.
Sanat Tarihi Yardımcı Doçent 1 Mimarlık Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bil.ve Bel.Yön .-Müessese Arşivleri Yardımcı Doçent 1 Bilgi ve Belge merkezlerinin çalışma ortamlarının fiziksel etkenleri ve çalışanların meslek sağlığı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak, tıbbi enformasyonun yönetimi, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği konusunda mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
İdare Hukuku Yardımcı Doçent 1 ?Fiili Yol Teorisi? konulu doktora çalışması yapmış olmak.  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
İslam Hukuku Profesör 1 İslam Hukuku Anabilim Dalında Doçent olmak, İslam Hukukunda Kefalet ve özel hayatla ilgili çalışmaları olmak.  
Tefsir Profesör 1 Tefsir Anabilim Dalında Doçent olmak.  
İslam Mezhepleri Tarihi Yardımcı Doçent 1 Zeydiye Mezhepleri hakkında doktora yapmış olmak.  
İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
İşletme-Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Stratejik Yönetim Konusunda Uzman Olmak, Bu Konuda En az Bir Kitap ve Araştırma Yapmış olmak ve Makaleler Yayınlamış Olmak Kültür, Etik ve Sürdürülebilir Büyüme Konusunda Projeler Yapmış Olmak, Konferans, Çalıştay ve Panel Organize Etmiş Olmak.  
İşletme-Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Kültür ve Güven Konularında Araştırma ve Yayın Yapmış Olmak, Girişimcilik ve İş Planı Konusunda Uzmanlığı olmak, Bu Alanda Ders Veriyor Olmak  
İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 Pazarlama İletişimi, Sosyal Pazarlama, Marka Yönetimi Konularında Eser Sahibi Olmak Etkinlik Pazarlaması Alanında Başlıca Eserlerinin Bulunması.  
İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 Endüstriyel Pazarlama: Rekabetsel Yaklaşım , Mağaza Atmosferi, Marka Genişlemenin Marka İmajına Etkisi konularında Eserleri Bulunması.  
İşletme-Sayısal Yöntemler Profesör 1 Karar Destek Sistemleri, Stokastik Süreçler, İleri Optimizasyon teknikleri ve Yönetim Ekonomisi, Derslerini vermiş olmak. Finansal Risk Yönetimi Ornstein-Uhlenbeck Süreçleri ve Copula Konularında Çalışmaları Olmak.  
Alm. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama Bilim Alanında Yapmış Olmak. Pazarlama Bilim Alanında Uluslararası Hakemli Bilimsel/Mesleki Dergilerinde Almanca Yayını Olmak. Pazarlama Bilim Alanında Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap, Kitap Editörlüğü yada Kitapta Bölüm Olarak Bilimsel Yayını Olmak. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Almanca Bildiriye Sahip Olmak. Pazarlama Bilim Alanı Kapsamında Özellikle Perakendecilik Dalında Türkçe veya Almanca Özgün Eser Sahibi Olmak.  
İng. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama Alanında Almış Olmak. İnovasyonla Hizmet ve Deneyim Yaratmak Konusunda Eser Sahibi Olmak, Kurum İmajı, Oluşumu ve Ölçümü Konusunda Ortak Çalışması Yapmış Olmak, Uluslararası Perakendecilik Stratejileri Konusunda Uluslararası Yayın Yapmış Olmak,  
İng. İşletme-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 Türk Markalarının Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlarda Marka Yönetimi ve Uluslararası Perakendecilik Stratejileri Konularında Uluslararası Yayınlar Yapmış Olmak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Marka Yönetimi ve Büyüme Konusunda Ortak Eser Yapmış Olmak.  
İng.İşletme -Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji Alanında Almış olmak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi, Girişimcilik, Aile İşletmeleri, Örgütsel Etnografi ve Sosyal Zekâ Konularında Yayınları olmak.  
İKTİSAT FAKÜLTESİ BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
İktisat- İkt.Gel .ve Ulus.İkt . Profesör 1 Uluslararası Para ve Kriz Konusunda kitap ve Makale Benzeri Yayını Bulunmak. Alanında Uluslararası Kongrelere Katılmış olmak ve Uluslararası Yayını olmak.  
Maliye-Mali İktisat Profesör 1 Doçentliğini Maliye Bilim alanından Almak, Sosyal Bütçe, Küresel Kamusal Mallar, Mali Krizler, Sürdürülebilir Büyüme, Çevre ve Benzeri Alanlarda en az biri Uluslararası olmak üzere Akademik Yayınları Bulunmak.  
Ekonometri-İstatistik Doçent 1 Doktora Eğitimini İstatistik Bilim Dalında Yapmış Olmak, Doçentlik Unvanını Nicel Karar Yöntemleri Alanından Almış olmak, Çok Değişkenli Analiz ve Örnekleme Derslerini vermiş olmak, Kamuoyu araştırmaları Alanında Eser Sahibi olmak.  
İngilizce İktisat-İktisat Teorisi Doçent 1 Doçentlik Unvanını Makro Ekonomi Alanında Almış olmak. Uygulamalı İktisat Alanında Uluslararası Yayınlar Yapmış olmak.Tüketici Davranışları ve Tüketici Güveni üzerine Uluslararası Yayınlar Yapmış Olmak. Uluslararası Konferanslarda Bildiriler Sunmuş olmak.  
İngilizce İktisat- İkt.Gel .ve Ulus.İkt . Doçent 1 Doçentliğini Uluslararası İktisat Alanında Almış olmak. Dış Ticaret Politikaları, Avrupa Birliği?ne Entegrasyon Sürecinde Türkiye Tarım Sektörü, Bölgesel Ekonomik Entegrasyon ve Serbest Ticaret Anlaşmaları Konularında Uluslararası Nitelikte Çalışmalar Yapmış olmak.  
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
Siy.Bil .ve Ulus.İliş .-Siyasi Tarih Profesör 1 Türkiye?de Milli Mücadele Dönemi Türkiye?de Seçim Tarihi ve Türkiye?de Basın Tarihi Olmak Üzere Üç Alanın Her Birine İlişkin Ayrı Ayrı Yayınlanmış Birer Kitabının Olması ve Halen Türkiye?de Seçimler ve Seçmen Davranışları Üzerine Ders Veriyor Olmak.  
AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR  
Avrupa Birliği Hukuku Yardımcı Doçent 1 Yurtdışında Hukuk alanında Doktora yapmış olmak . Hukuk alanında Lisans yapmış olmak. Avrupa Birliği Hukuku alanında yayınlanmış bilimsel çalışması bulunmak.  
Bu ilan 9,140 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?