İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
Muhasebat Genel Mdrl Muhasebat Denetmen Yardmcl Giri Snav lan

Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl'nce 50 adet Muhasebe Denetmen Yardmcs kadrosuna atama yaplmak zere 26 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da giri snav yaplacaktr.
Snava Katlma artlar:
1- SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnn (KMS) KMSPN43 veya 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSS) KPSSP 43 puan trnden 80 (Seksen) ve zerinde puan alm olmak. (Snava katlma artlarn tayan ve uslne uygun olarak bavuranlarn saysnn 500 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek adaydan balamak zere ilk 500 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 500 nc sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava aralacaktr.)
2- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.
3- niversitelerin en az drt 4 yl sre ile eitim veren Maliye, Hukuk, ktisat, letme, Kamu Ynetimi ve daresi ile ilgili faklte ve yksekokullar ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurt dndaki 4 yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak.
4- 26.04.2003 tarihinde 30 yan doldurmam bulunmak.
5- Yaplacak inceleme ve soruturma sonucunda denetmen olmalarna engel halleri bulunmad anlalm olmak.
6- Erkek adaylar iin askerliini yapm veya erteletmi olmak.
7- Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak.
8- Trkiye'nin tm yre, iklim ve yolculuk artlarnda grev yapabilecek durumda olmak.
9- Daha nce Muhasebe Denetmen Yardmcl Snavna katlmam veya en fazla bir kez katlm olmak.
10- Sresi iinde bavurmu ve i talep formu ile birlikte istenen bilgileri vermi bulunmak.

Snav Bavurusu :
Bavurular, en ge 28.03.2003 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl Personel Atama ve Soruturma ubesi 2. Kat lkadm Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kava Dikmen/ANKARA adresine ahsen veya son bavuru tarihinde Bakanlmza ulaacak ekilde posta ile yaplabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr. (Ayrnt iin (312) 415 15 91-415 15 92 nolu telefonlardan bilgi alnabilir.)
Bavuru Srasnda stenecek Belgeler :
1- Talep Formu, (Sz konusu belge yukarda belirtilen adresten veya internet zerinden "muhasebat.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)
2- KMS veya KPSS Snav Sonu Belgesi asl veya onayl sureti.
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin asl veya noter tasdikli fotokopisi.
4- 2 adet vesikalk fotoraf.
5- Savclktan alnacak Adli Sicil Belgesi.
6- Yabanc okul mezunlar iin Denklik Belgesi.
7- Nfus Czdannn onayl rnei.

Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr.

Snav Giri Belgesi:
Aranlan artlar tayan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Muhasebat Genel Mdrlnce, snav tarihi ve yerini belirten fotorafl "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulundurulacaktr. Snava katlma hakkn elde edemeyen bavuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.

Snavn ekli ve Konular :
Giri snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
Yazl snav konular:
a) Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi
b) Trke- Kompozisyon
c) Muhasebe Grubu
? Genel Muhasebe
? Maliyet Muhasebesi
? irketler Muhasebesi
d) Maliye Grubu
? Maliye Politikas
? Kamu Maliyesi
? Trk Vergi Sistemi
? Bte
e) ktisat Grubu
? Makro ve Mikro ktisat
? letme ktisad
? Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular
f) Hukuk Grubu
? Anayasa Hukuku,
? dare Hukuku (Genel Hkmler-dari Yarg)
? Ceza Hukuku (Genel Hkmler)
? Ticaret Hukuku (Genel Hkmler-irketler-Kymetli Evrak)
? Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
? Medeni Hukuk (Aile Hukuku hari)
? cra flas Hukuku (Genel Hkmler)

Yazl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi ve Duyurulmas :
Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baarl saylmak iin her konu grubundan 100 tam puan zerinden en az 60 ve ortalama en az 70 puan alnmas gerekir. Snav sonular snav bitim tarihinden itibaren 30 gn iinde liste halinde uygun yerlere aslarak duyurulur.
Snavda baarl olanlara ayrca yazl bildirimde bulunulur. Bu bildirimde szl snavn gn, yeri ve saati de belirtilir.

Szl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi :
Szl snavda baarl olabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak gerekir.
Giri Snav Notu :
Giri snav notu, 70 puandan aa olmamak zere, yazl snav notu ile szl snav notunun aritmetik ortalamasdr.
Giri Snav Sonular :
Giri snavnda baarl olan adaylarn listesi snav kurulunca Bakanln ilan iin ayrlm yerlerinde ve www.muhasebat.gov.tr internet adresinde aklanacaktr.
lan olunur.