Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

13/04/2012 07:53:00
Yazdır

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES?den en az 70, KPDS veya ÜDS?den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- www.firat.edu.tr internet adresinde bulunan öğretim elemanı başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği (Onaylı)

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

6- Varsa yüksek lisans,doktora,sanatta yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı örneği (Onaylı)

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Özgeçmiş

10- Askerlik terhis veya tecil belgesi

11-Lisans transkript belgesi

NOT: İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca ?Aslı Gibidir? yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvuru, Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı?na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / ELAZIĞ

Tel :0424 2128973

Fax :0424 2378852

  Hemşirelik bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik veya Grafik Tasarımı bölümü mezunu bu alanların birinde en az 10 yıl tecrübeli olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  İşletme Bölümü mezunu olup alanında en az 7 yıl Yükseköğretim düzeyinde ders verme tecrübesine sahip olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  İktisat Bölümü mezunu olup herhangi bir Yükseköğretim kurumunda eğitim öğretim alanında en az 10 yıl tecrübesi olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik Mühendisliği,Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Eğitimi Bölümü mezunu olup bu alanlarda birinde en az 2 yıl eğitim öğretim tecrübesine sahip olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Nisan 2012

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ) en az 70 puan almış olmak.

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. )

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4?lük not sisteminin 100?lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- www.firat.edu.tr internet adresinde bulunan öğretim elemanı başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği (Onaylı)

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

6- Varsa yüksek lisans,doktora,sanatta yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı örneği (Onaylı)

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Özgeçmiş

10- Askerlik terhis veya tecil belgesi

11-Lisans transkript belgesi

NOT: İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca ?Aslı Gibidir? yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvuru, Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı?na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / ELAZIĞ

Tel :0424 2128973

Fax :0424 2378852

  İstatistik Bölümü Mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olup aynı anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Eğitimi bölümü mezunu olup aynı anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümü mezunu olup aynı anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  İletişim Fakültesi mezunu olup Radyo,Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olup Genel Jeoloji bilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Veteriner Fakültesi mezunu olup İç Hastalıkları A.B.D. da lisansüstü eğitim yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Veteriner Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji A.B.D. da lisansüstü eğitim yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Veteriner Fakültesi mezunu olup Parazitoloji A.B.D. da lisansüstü eğitim yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Veteriner Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Coğrafya Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Coğrafya Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Genel Sosyaloji bilim dalında doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Sosyometri bilim dalında doktora yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Tarih Bölümü mezunu olup, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Veteriner Fakültesi mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012
  Seramik Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi 1 27 Nisan 2012

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

OKUTMAN

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES?den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

-Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim-yapılan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak

- Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- www.firat.edu.tr internet adresinde bulunan öğretim elemanı başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği (Onaylı)

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

6- Varsa yüksek lisans,doktora,sanatta yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı örneği (Onaylı)

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Özgeçmiş

10- Askerlik terhis veya tecil belgesi

11-Lisans transkript belgesi

NOT: İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca ?Aslı Gibidir? yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvuru, Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı?na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / ELAZIĞ

Tel :0424 2128973

Fax :0424 2378852

  Tarih Bölümü mezunu olup Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dalında yüksek lisans yapmış olmak Okutman 1 27 Nisan 2012
  Tarih Bölümü mezunu olup Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dalında yüksek lisans yapmış olmak Okutman 1 27 Nisan 2012
  Tarih Bölümü mezunu olup Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dalında yüksek lisans yapmış olmak Okutman 1 27 Nisan 2012
Bu ilan 11,743 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?