Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav Giriş İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav Giriş İlanı
SINAV KONULARI
HUKUK
T.C.Anayasas,
dare Hukuku (Genel Esaslar, dari Yarg, Trkiyenin Ynetim Yaps)
Borlar Hukuku (Genel Esaslar, Hukuki lemler, Haksz Fiil, Sebepsiz Zenginleme)
Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet daresi Aleyhine lenen Crmler)
KTSAT VE LETME
ktisat Teorisi(Mikro ktisat-Makro ktisat),
Milli Gelir ve stihdam,
letme ktisad ve Ynetimi,
letme Denetimi,
MALYE VE MUHASEBE
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas
2) Kamusal Maliye (Bte, Btenin levleri, Bte lkeleri, Bte Trleri,
Btenin Hazrlanmas, Btenin Denetimi),
3) Genel Muhasebe,
4) Bilano Analizi ve Teknikleri,
YABANCI DL
ngilizce, Franszca, Almanca dillerinden birisi
Yazl Snav baarm saylmak iin, yabanc dil dndaki her konu grubundan alnan puann 60dan ve bu puanlarn ortalamasnn 70den aa olmamas gerekir. Yabanc dil puan, ortalama puanlar eit olan adaylarn baar sralamasnda dikkate alnr.
SINAVA KATILMA ARTLARI:
Milli Eitim Bakanl Mfetti Yardmcl Giri Snavna katlabilmek iin;
1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen, Devlet memuru olabilmek iin aranan nitelikleri tamak,
2) b-Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya bunlara denklii yetkili makamca kabul edilen yurt ii veya dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak ve SYM tarafndan Temmuz 2001de yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnda baarl olmu ve bu snavda KMSPN65 puan trnden en az 75.000 ve daha yukar puan alm olmak,
3) Sicili ile yaplacak inceleme sonunda tutum ve davranlar ynnden mfetti yardmclna alnmasna engel hali bulunmamak,
4) Giri snavna birden fazla katlmam olmak,
5) Mfetti yardmcl giri snavnn ald yln Ocak aynn birinci gnnde krk yan doldurmam olmak,(01/01/2002 tarihinde 40 yan doldurmam olmak)
6) Grevini yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmadn ve salk durumunun iklim deiikliklerine ve her eit yolculuk artlarna elverili olduunu salk kurulu raporu ile belgelendirmek,(Salk kurulu raporu, tam teekkll resmi hastanelerden alnacaktr. Salk Kurulu raporu szl snava katlanlardan alnacaktr.)

SINAVA BAVURU N GEREKL BELGELER:
Milli Eitim Bakanl Mfetti Yardmcl Giri Snavna katlmak isteyenler, form dilekeye (Form Dileke I) aadaki belgeleri eklerler.
a) Nfus czdannn tasdikli rnei,
b) Cumhuriyet Savclndan alnacak, sabkas bulunmadna dair sabka kayt belgesi,
c) 4,5x6 ebadnda 4 adet vesikalk renkli fotoraf,
d) Askerlik grevini yaptn veya tecil durumunu gsterir belgenin asl veya tasdikli sureti(Erkekler iin),
e) Yksek renim kurumu diploma veya bitirme belgesinin asl veya noterden tasdikli sureti,
f) Kendi el yazs ile z gemii (Form Dileke II ile),
g) SYM tarafndan yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav Sonu Belgesinin asl veya onayl sureti

ATAMA YAPILACAK MFETT YARDIMCILARI KADROLARINA LKN AIKLAMALAR:
a-Snf : Genel dare Hizmetleri
b-Mfetti Yardmcs Atanacak Kadrolarn Derecesi : 7
c-Mfetti Yardmcs Atanacak Kadrolarn Says : 15

SINAVA BAVURU YER : Milli Eitim Bakanl Tefti Kurulu Bakanl Bakanlklar/ANKARA

SINAVA BAVURU EKL : Form Dileke ile ahsen veya posta araclyla bavurulur. (Bavuru iin gerekli belgeler eklenecektir.)

SINAVA BAVURU SRES : 15/04/2002 17/06/2002 tarihleri arasnda bavurulur. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr.)

FORM DLEKELERNN TEMN EDLECE YERLER:
- Milli Eitim Bakanl Tefti Kurulu Bakanl,
- M.E.B.Tefti Kurulu Bakanl stanbul ve zmir alma Merkezi Koordinatrlkleri,
- l ve ile Milli Eitim Mdrlkleri.
YAZILI SINAV SONULARININ DUYURULMASI:
Mfetti Yardmcl Giri Snav sonular 07/08/2002de aada belirtilen yerlerde ilan edilecektir.
- Tefti Kurulu Bakanlnda,
- Bakanlk merkez binasnda (halkla ilikiler blmnde),
- Tefti Kurulu Bakanlnn stanbul ve zmir alma Merkezlerinde,
- nternette.
Yazl snavda baarl olan adaylara szl snav yeri, gn ve saati ayrca yazl olarak bildirilecektir.
Baarsz olan adaylarn bavuru belgeleri bilahare kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK CRET:
Milli Eitim Bakanl Mfetti Yardmcl Giri (Yazl-Test) Snavna katlacaklardan, snavla ilgili i ve ilemler ile basl evrak karlnda 15.000.000.-TL cret alnr. Bu cret, snava girecek kiiler tarafndan Milli Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri Genel Mdrl Dner Sermaye letmesinin T.C.Ziraat Bankas Beevler ubesi nezdindeki 200627 nolu hesabna yatrlr. cretin yatrldna ilikin dekont form dilekeye eklenir.(Herhangi bir nedenle snava katlamayan adaylarn snav creti iade edilmez.)
SINAVLA LGL DANIMA HATLARI:
Tefti Kurulu Bakanlnn (0 312) 413 16 57, 413 16 68 ve 425 14 38 nolu telefonlarndan gerekli bilgiler alnabilir.