K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

04/04/2012 07:43:00
Yazdır

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada mezun oldukları alandaki puan türünden ALES?den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

- Lisans Mezuniyet notunun 4?lük sistemden 100?lük not sistemine çevirmede YÖK?ün not dönüşüm sistemi kullanılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen kadroların nitelikleri kısmında belirtilen şartlara sahip olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı ile, meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şart aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, kadro derecesi, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi

-Lisans Transkript (onaylı resmi)

-ALES Belgesi

- Yüksek Lisans Belgesi

- Deneyim Belgesi

- Askerlik durum Belgesi.

-1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Ön değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi : 03 Nisan 2012

Son başvuru tarihi : 17 Nisan 2012

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi : 25 Nisan 2012

Giriş sınavı tarihi : 02 Mayıs 2012

Sonuçlarının açıklanacağı tarih : 08 Mayıs 2012

BİRİMİ UNVAN K/D AD NİTELİĞİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi Öğr.Gör. 4 1 Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans mezunu olup, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanında veya PRD alanında yüksek lisans yapmış olmak,
TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öğr.Gör. 6 1 Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olup, Belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl deneyimli olmak
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öğr.Gör. 6 1 Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olup, Belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl deneyimli olmak
KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tekstil Teknolojisi Öğr.Gör. 6 1 Fakültelerin Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Tekstil Mühendisliği alanında Yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az dört yıl tecrübeli olmak .

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca okutman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

1-Türk Dili okutmanları için; Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada mezun oldukları alandaki puan türünden ALES?den en az 70 puan almış olmak.

2- İngilizce okutmanları için; Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES?den en az 70 puan almış olmak.

Lisans Mezuniyet notunun4?lük sistemden 100?lük not sistemine çevirmede YÖK?ün not dönüşüm sistemi kullanılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

OKUTMAN KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. İlan edilen kadronun karşısında belirtilen niteliklere sahip olmak

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı ile, meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı (Yabancı Dil Okutmanları hariç) aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, kadro derecesi, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript (onaylı resmi)

- ALES Belgesi

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı

Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan puanı gösterir belge

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Ön değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi : 03 Nisan 2012

Son başvuru tarihi : 17 Nisan 2012

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi : 25 Nisan 2012

Giriş sınavı tarihi : 02 Mayıs 2012

Sonuçlarının açıklanacağı tarih : 08 Mayıs 2012

BİRİMİ UNVAN K/D AD NİTELİĞİ
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Türk Dili Okutman 3 1 Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dilleri Filolojisi, Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı veya Edebiyat lisans programlarının birinden mezun Olmak
İngilizce Okutman 3 1 Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca uzman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada mezun oldukları alanlarındaki puan türünden ALES?den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

- Lisans Mezuniyet notunun 4?lük sistemden 100?lük not sistemine çevirmede YÖK?ün not dönüşüm sistemi kullanılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir

ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen kadroların nitelikler kısmında belirtilen şartlara sahip olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre Uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı ile, meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şart aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, kadro derecesi, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript (onaylı resmi)

- Yüksek Lisans Belgesi

- ALES Belgesi

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Askerlik Durum Belgesi ( Terhis, Tecil veya Muaf belgesi)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı

Ön değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru başlama tarihi : 03 Nisan 2012

Son başvuru tarihi : 17 Nisan 2012

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi : 25 Nisan 2012

Giriş sınavı tarihi : 02 Mayıs 2012

Sonuçlarının açıklanacağı tarih : 08 Mayıs 2012

BİRİMİ UNVAN K/D AD NİTELİĞİ
KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda Teknolojisi Uzman 4 1 Fakültelerin Kimya Bölümü veya Gıda Mühendisliği Mezunu olup, Gıda Mühendisliği veya Biyokimya Alanında Yüksek Lisansını yapmış olmak ve belgelendirmek Kaydıyla Flowcytometre, hplc, Spectrum Fotometre Cihazlarının Kullanımı Konusunda Tecrübeli Olmak.
Bu ilan 9,558 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?