Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnda altrlmak zere, snavla Uzman Yardmcs alnacaktr.

1- ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
a) Trkiye'de ya da yabanc lkelerde en az 4 yllk lisans renimi veren yksek retim kurumlarnn ktisat, Ekonometri, alma Ekonomisi, letme, Kamu Ynetimi, daresi, Sigortaclk, Hukuk, Maliye, Muhasebe, statistik, Uluslararas likiler, Endstri Mhendislii, Matematik, Bankaclk ve Finans ile Bankaclk programlar veya dengi programlarn birinden mezun olmak ya da lisansst eitim yapm olmak,

b) renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 06-07 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snavnda 85 ve zerinde KPSSP1 puan alm ve Yabanc Dilden en az 42 soruyu doru olarak cevaplam olmak,

c) Son bavuru tarihi itibariyle 30 yandan byk olmamak,

d) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Memurlar Ynetmelii'nin 2.maddesinde belirtilen dier koullar tamak,

e) Bankamz Uzman Yardmcs Meslek Snavna daha nce bir defadan fazla katlmam olmak,

2- SINAVLAR
a) Meslek Snav

Uzman Yardmcl Meslek Snavlar; 19, 20 Ekim 2002 tarihlerinde Ankara'da adaylarn, ekonomi, alma ekonomisi, finans, hukuk, istatistik, iletme, kamu maliyesi, matematik, muhasebe, para-kredi-banka konular arasndan seecekleri drt konudan klasik yntemle yaplacaktr.

Bu snavlarda baarl saylabilmek iin 100 tam puan zerinden her konudan en az 50 almak zere, ortalama en az 70 puan almak gereklidir.

b) Szl Snav-Mlakat

Meslek snavnda baarl olanlar ayrca szl-snav-mlakata tabi tutulacaklardr.

Szl snav-mlakatn tarihi ve yeri adaylara yazl olarak bildirilecektir.

3- BLG ALMA VE BAVURU
Bilgi almak isteyenler Ankara'da T.C.Merkez Bankas dare Merkezine, zmirde zmir ubesine ve stanbulda stanbul ubesine ahsen bavurabilirler.

Aday Olmak steyenler
a) Nfus Hviyet Czdannn asl ile birlikte bir fotokopisini,

b) renim belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonu belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

d) Terhis veya tecil belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini

e) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoraf,

en ge 27 Eyll 2002 Cuma gn alma saati sonuna kadar Bankamzn aada adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

UZMAN YARDIMCILII SINAV KONULARI ALT BALIKLARI
I-EKONOM
Mikro Ekonomi (Firma Davran, Tketici Davran, Piyasa Trleri)

Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplamas, Para Piyasas, Mal Piyasas, gc Piyasas ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikalar, Enflasyon, Kapal ve Ak Ekonomi Farkllamas)

Ekonometri (En Kk Kareler Yntemi, oklu Regresyonda Tahmin ve karsama Sorunlar, oklu Dorusallk, Deien Varyans,
Ardk Bamllk, Ekonometrik Modeller, Basit Zaman Serileri Modelleri)

Uluslararas Ekonomi (D Ticaret Teorisi, D demeler Dengesi, D Ticaret Politikas, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararas Kurulular, Dviz Kuru Modelleri, Ak Ekonomide Denge, Ak Ekonomide Para ve Maliye Politikalar, Ak Ekonomi Enflasyon Modelleri)

Trkiye Ekonomisi

2-ALIMA EKONOMS
Gelir Dalm
cret Teorisi ve Politikalar
Sosyal Gvenlik
Sendikalar

3-FNANS
Proje Deerlendirme
Risk/Getiri, Portfy Ynetimi
letme Finansman
Sermaye Btelemesi
Para ve Sermaye Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Planlama
Finansal Ynetim
Finansal Piyasalar
Uluslararas Finans

4- HUKUK
Medeni Hukuk (ahsn Hukuku, Eya Hukuku)
Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
Ticaret Hukuku (Ticari letme, Kymetli Evrak, irketler)
cra flas Hukuku

5-STATSTK
Olaslk Hesaplar
Endeks Hesaplamalar
Zaman Serileri Analizi
Regresyon ve Korelasyon
Hipotez Testleri
rnekleme Teknii
ok Deikenli Analiz
Parametrik Olmayan Testler
Varyans Analizi

6- LETME
Genel Esaslar
letme Politikas
letme Fonksiyonlar
retim Planlama
retim Ynetimi
rgt ve Ynetim (Ynetici ve Ynetim Fonksiyonlar, Organizasyon, rgtsel Davran, Personel Ynetimi, Analizi, Etd, Deerlemesi)

7- KAMU MALYES
Maliyenin Genel Kavramlar
Bte (Kamu Gelir ve Giderleri)
Maliye Politikas
Vergi
Kamu Ekonomisi
Maliye Teorisi

8- MATEMATK
Fonksiyonlar
Limit ve Sreklilik
Trev ve Uygulamalar
ntegral ve Uygulamalar
ok Deikenli Fonksiyonlar
Limit, Ksmi Trev ve Uygulamalar
Diziler, Seriler
Lineer Denklem Sistemleri
Matris, Determinant
Lineer Dnmler

9- MUHASEBE
Genel Muhasebe (Temel Kavramlar, Hesaplar, Bilano ve Gelir Tablosu)
Mali Tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi

10- PARA-KRED-BANKA
Para Arz ve Para Talebi
Para Politikas Aralar
Para Politikas Hedefleri ve Nominal apalar
Merkez Bankas Bamszl
Finansal Piyasalar
Finansal Krizler, Kriz ncesi ve Sonras Politikalar
Enflasyon
Faiz ve Dviz Kurunun Belirlenmesi