Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankas Deneti Yardmcs Alm lan


TRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI'NA DENET YARDIMCISI
ALINACAKTIR.

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, dare Merkezi Denetim Genel Mdrl'ne denetim alannda 7, iletiim teknolojileri denetimi alannda 3 olmak zere snavla toplam 10 Deneti Yardmcs alnacaktr.

1- ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
a)Trkiye'de veya yabanc lkelerde, denklii Yksek retim Kurulunca tannm en az drt yllk eitim veren yksek retim kurumlarnn;
1.grup: ktisat, letme, Maliye, Uluslararas likiler, Kamu Ynetimi, alma Ekonomisi ve Endstri likileri, Hukuk, Muhasebe, Bankaclk ve Sigortaclk, Bankaclk ve Finans, Bankaclk, Finans, Ekonometri, Matematik, statistik, letme Mhendislii, Endstri Mhendislii,
2.grup: Bilgisayar Mhendislii, Elektrik Mhendislii, Elektronik Mhendislii, Elektrik ve Elektronik Mhendislii ile Elektronik ve Haberleme Mhendislii,
programlarndan lisans ya da lisansst mezunu olmak,
b)Bir yabanc dili (ngilizce, Franszca veya Almanca) iyi derecede bilmek,
c)Son bavuru tarihi itibariyle 30 yandan byk olmamak,
d)Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Memurlar Ynetmelii'nin 2.maddesinde belirtilen dier koullar tamak,
e)Deneti Yardmcl Yazl Meslek snavna bir defadan fazla katlmam veya Bankann herhangi bir eleman alm snavnda szl snav-mlakatta elenmemi olmak,

2- SINAVLAR
a) Yabanc Dil, Genel Kltr ve Genel Yetenek Testleri
-Yabanc dil testi (ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinin birinden),
-Genel Kltr ve Genel Yetenek Testi (Trke, matematik, gncel sosyo-ekonomik konular ve vatandalk bilgisi alanlarndan),19 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplacaktr.

Anlan testlerden 100 puan zerinden yabanc dil testinden en az 70 puan, Genel Yetenek ve Genel Kltr testinden en az 65 puan almak arttr. Ancak, belirtilen baraj puanlarn amakla beraber, Genel Yetenek ve Genel Kltr testi notu en yksek olan adaylardan balayarak 1.grup programlardan mezun ilk 140 aday (140.adayla ayn puanlar alan adaylar da dahil) ile 2.grup programlardan mezun ilk 60 aday (60.adayla ayn puanlar alan adaylar da dahil) Deneti Yardmcs meslek snavna arlacaktr.

SYM tarafndan yaplan snavlarn sonular adaylarn adreslerine bildirilecek, ayrca snav tarihinden 20 gn sonra http://www.tcmb.gov.tr adresinde internette yaynlanacaktr. Adaylarn snav sonularna ilikin itirazlarn internette yaynland ilk tarihten itibaren en ge 10 gn iinde SYMne yapmalar gerekmektedir. Bu tarihten sonra yaplacak itirazlar dikkate alnmayacaktr.

b) Meslek Snav
Meslek Snav 31.05-01.06.2003 tarihlerinde Ekonomi, Finans, Hukuk, statistik, Matematik, Muhasebe, Para-Kredi-Banka, Programlama Dilleri ve Yazlm Mhendislii, letim Sistemleri ve Bilgisayar Alar, Bilgisayar Mimarisi, Veri Taban Sistemleri ile nternet ve Bilgi Gvenlii konular arasndan adaylarn kendilerinin belirleyecei drt konudan klasik yntemle yaplacaktr.
Adaylarn meslek snavnda baarl saylmalar iin 100 tam puan zerinden her konudan en az 50 olmak zere, ortalama en az 70 puan almalar gerekir.

c) Szl snav-mlakat
Meslek snavnda baarl olanlar ayrca szl snav-mlakata tabi tutulacaklardr.
Meslek snav ile szl snav-mlakatn tarihi, yeri ve sonular her aamada adaylara yazl olarak bildirilecektir.

3- BLG ALMA VE BAVURU
Bilgi almak isteyenler Ankara'da T.C.Merkez Bankas dare Merkezine, zmirde zmir ubesine ve stanbulda stanbul ubesine ahsen bavurabilirler.
Aday Olmak steyenler
a) renim belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,
b) Nfus Hviyet Czdannn asl ile birlikte bir fotokopisini,
c) 4,5 x 6 cm. boyutunda fotoraf,
d) renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM)nce yaplacak snav iin TRL.40.000.000.-nn anlan Merkezin Yap Kredi Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 1-000253-5 numaral SYM Dner Sermaye letmesi hesabna yatrldna dair dekontu, en ge 07.03.2003 Cuma gn alma saati sonuna kadar Bankamzn aada adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

ADRES: T.C. Merkez Bankas dare Merkezi Personel Ynetimi Mdrl stiklal Caddesi No:10 Ulus/ANKARA

T.C. Merkez Bankas stanbul ubesi Bankalar Cad. No: 39/41
Karaky/ STANBUL

T.C. Merkez Bankas zmir ubesi Cumhuriyet Bulvar No: 3 ZMR


DENET YARDIMCISI SINAV KONULARI ALT BALIKLARI *
I-EKONOM

Mikro Ekonomi (Firma Davran, Tketici Davran, Piyasa Trleri)
Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplamas, Para Piyasas, Mal Piyasas, gc Piyasas ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikalar, Enflasyon, Kapal ve Ak Ekonomi Farkllamas)
Ekonometri (En Kk Kareler Yntemi, oklu Regresyonda Tahmin ve karsama Sorunlar, oklu Dorusallk, Deien Varyans,
Ardk Bamllk, Ekonometrik Modeller, Basit Zaman Serileri Modelleri)
Uluslararas Ekonomi (D Ticaret Teorisi, D demeler Dengesi, D Ticaret Politikas, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararas Kurulular, Dviz Kuru Modelleri, Ak Ekonomide Denge, Ak Ekonomide Para ve Maliye Politikalar, Ak Ekonomi Enflasyon Modelleri)
Trkiye Ekonomisi

2-FNANS
Proje Deerlendirme
Risk/Getiri, Portfy Ynetimi
letme Finansman
Sermaye Btelemesi
Para ve Sermaye Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Planlama
Finansal Ynetim
Finansal Piyasalar
Uluslararas Finans

3- HUKUK
Medeni Hukuk (ahsn Hukuku, Eya Hukuku)
Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
Ticaret Hukuku (Ticari letme, Kymetli Evrak, irketler)
cra flas Hukuku

4-STATSTK
Olaslk Hesaplar
Endeks Hesaplamalar
Zaman Serileri Analizi
Regresyon ve Korelasyon
Hipotez Testleri
rnekleme Teknii
ok Deikenli Analiz
Parametrik Olmayan Testler
Varyans Analizi

5- MATEMATK
Fonksiyonlar
Limit ve Sreklilik
Trev ve Uygulamalar
ntegral ve Uygulamalar
ok Deikenli Fonksiyonlar
Limit, Ksmi Trev ve Uygulamalar
Diziler, Seriler
Lineer Denklem Sistemleri
Matris, Determinant
Lineer Dnmler

6- MUHASEBE
Genel Muhasebe (Temel Kavramlar, Hesaplar, Bilano ve Gelir Tablosu)
Mali Tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi

7- PARA-KRED-BANKA
Para Arz ve Para Talebi
Para Politikas Aralar
Para Politikas Hedefleri ve Nominal apalar
Merkez Bankas Bamszl
Finansal Piyasalar
Finansal Krizler, Kriz ncesi ve Sonras Politikalar
Enflasyon
Faiz ve Dviz Kurunun Belirlenmesi

8-PROGRAMLAMA DLLER VE YAZILIM MHENDSL
C
C + +
Cobol
PL1
Java

9- LETM SSTEMLER VE BLGSAYAR ALARI
Unix
MVS
Windows 2000

10- BLGSAYAR MMARS

11- VER TABANI SSTEMLER
SQL
DB2
Oracle

12- NTERNET VE BLG GVENL
Firewall
Virus Tanmlama
TCP/IP Protokol
Uzaktan Eriim