Merkez Bankası Araştırmacı İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Araştırmacı İlanı
Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, dare Merkezi Aratrma Genel Mdrl'nde altrlmak zere, snavla Aratrmac alnacaktr.

1- ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
a) Trkiye'de ya da yabanc lkelerde en az 4 yllk lisans renimi veren yksek retim kurumlarnn ktisat, letme, Maliye, Ekonometri, Bankaclk ve Finans ile Bankaclk programlar veya dengi programlarn birinden mezun olmak ya da lisans renimlerine baklmakszn ktisat ve letme dalnda lisansst eitim yapm olmak,

b) renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 06-07 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snavnda 90 ve zerinde KPSSP9 puan alm ve Yabanc Dilden en az 42 soruyu doru olarak cevaplam olmak,

c) Son bavuru tarihi itibariyle 30 yandan byk olmamak,

d) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Memurlar Ynetmelii'nin 2.maddesinde belirtilen dier koullar tamak,

e) Bankamz Aratrmac Bilim Snavna daha nce bir defadan fazla katlmam olmak.

2- SINAVLAR
a) Aratrmac Bilim Snav

Aratrmac Bilim Snav; 12, 13 Ekim 2002 tarihlerinde Ankara'da ktisat (Makro-Mikro) ve ktisatta Niceliksel Yntemler (Matematik-Ekonometri) konularndan yaplacaktr.

Bilim snavnda baarl olarak mlakata girmeye hak kazanabilmek iin adaylarn, her snav konusundan 100 puan zerinden en az 60 puan olmak zere, ortalama en az 70 puan almalar gerekir. Ancak, dier konulardan yeterli puan almakla birlikte sadece bir snav konusundan 50-59 puan alp ortalama puan en az 70 ve zeri olanlar da mlakata girmeye hak kazanr.

b) Mlakat

Bilim snavnda baarl olanlar ayrca mlakata tabi tutulacaklardr.

Mlakatn tarihi ve yeri adaylara yazl olarak bildirilecektir.

3- BLG ALMA VE BAVURU
Bilgi almak isteyenler Ankara'da T.C.Merkez Bankas dare Merkezine, zmirde zmir ubesine ve stanbulda stanbul ubesine ahsen bavurabilirler.

Aday Olmak steyenler
a) Nfus Hviyet Czdannn asl ile birlikte bir fotokopisini,

b) renim belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonu belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

d) Terhis veya tecil belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

e) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoraf,

en ge 27 Eyll 2002 Cuma gn alma saati sonuna kadar Bankamzn aada adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.