Avcılar Belediyesi 5393'e tabi sözleşmeli personel alacak

25/01/2012 21:21:00
Yazdır

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU?NUN 49. MADDESİNE İSTİNADEN AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen kadro unvanlarına Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvan Kadro Sayısı
İnşaat Mühendisi 2
Makine Mühendisi 1
Mimar 1
Harita Teknikeri 2
Peyzaj Teknikeri 1
Avukat (Tam Zamanlı) 4
   
TOPLAM 11

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) Genel Şartlar

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını bitirmiş olmak,

3. Hizmet gereği sınıf için belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Taksirli Suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

B) Aranan Özel Şartlar

1. İnşat Mühendisi, Makine Mühendisi,Mimar ve Avukat kadroları için ilgili okulların lisans programlarından mezun olmak.

2. Avukat kadrosuna başvuran adaylar; İdari Hukuk ve Belediyecilik konusunda deneyimli olmaları

3. Harita Teknikeri kadrosu için; Meslek Yüksek Okullarının Harita ve Kadastro bölümünden bölümünde mezun olmak,

4. Peyzaj Teknikeri kadrosu için; Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj bölümünden mezun olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1. Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin fotokopisi,

2. Nüfus cüzdanının (T.C. Kimlik Numaralı) fotokopisi,

3. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya tecilli olduğuna dair belge fotokopisi,

4. 1 Adet Fotoğraf

5. Resimli özgeçmiş

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular, Merkez Mah. Marmara Cd. No:1/2 Avcılar/İstanbul adresine Avcılar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne 24/01/2012 ve 03/02/2012 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar dilekçe ve ekinde belgeler ile yapılacaktır.

YERLEŞTİRME SINAVI VE SEÇİMİ

13/02/2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Avcılar Belediye Başkanlığında Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.Mülakat Genel Kültür konularında yapılacak olup,sonucunda alınacak adaylar tespit edilecek ve akabinde sözleşme imzalanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Not: Bu ilan 24/01/2012 tarihinde yayıma sunulmuştur.

Bu ilan 48,313 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?