Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu
SINAV TARH:19-20 EKM 2002 Cumartesi-Pazar (iki gn)

SINAV YER :ANKARA

SINAVA KATILMA ARTLARI:
1- a) SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihinde yaplan Kamu Personeli Seme Snavnn (KPSS) KPSSP 40 Blmnde kazanan adaylar sralamasnda ilk 300 aday ierisinde olmak VEYA

b) SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnn (KMS) KMSPN 52 Blmnde kazanan adaylar sralamasnda ilk 300 aday ierisinde bulunmak,

2- 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yazl nitelikleri haiz olmak,

3- Snavn ald yln Ocak ay banda 30 yan doldurmam bulunmak,

4- En az 4 yllk Lisans eitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler

Fakltelerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii veya yurtdndaki renim kurumlarndan birisini bitirmi olmak,

5- Yurdun her yerinde grev ve yolculuk yapmaya salk durumu asndan elverili olmak,

6- Erkek adaylarn askerliini yapm, muaf veya erteletmi olmak,

7- Daha nce Maliye Mfetti Yardmcl Snavna katlmam veya en fazla bir kez katlm olmak,

8- Maliye Mfettilii karakter ve niteliklerini haiz bulunmak, (Bu husus Maliye Tefti Kurulunca zamannda
yaplacak idari aratrma ve soruturma ile saptanr),

9- Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermi bulunmak.

SINAV BAVURUSU:
Bavurular, 07 Ekim 2002 tarihine kadar Maliye Bakanl Maliye Tefti Kurulu Bakanl, A Blok Zemin Kat Dikmen Yolu zeri/ANKARA adresine ahsen veya posta ile yaplabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr. (eklenecek belgeler Maliye Mfetti Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi nde belirtilecektir.)

Maliye Mfetti Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi yukarda belirtilen adresten veya Maliye Tefti Kurulu stanbul Grubu Necatibey Cd. 1. Maliye Binas Karaky/STANBUL ile zmir Grubu 1377 Sk. Kltr han Kat: 1 Alsancak /ZMR adreslerinden bizzat veya posta ile istenilmek, ya da Internet aracl ile www.mtk.gov.tr. veya www. maliye.gov.tr. adresinden indirilmek suretiyle temin edilebilecektir. (Ayrnt iin 0312 415 11 30 no lu telefondan bilgi alnabilir.)

SINAV GR BELGES:
Snava girebileceklere Tefti Kurulu Bakanlnca Snava Giri Belgesi verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi bulundurulacaktr.

SINAV KONULARI:
1-Maliye:
Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas, Vergi Hukuku ve Trk Vergi Sistemi, Devlet Borlar, Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamalar, Bte, Uluslararas Maliye

2- ktisat:
Mikro ve Makro ktisat, ktisadi Dnceler Tarihi, Para, Banka, Konjonktr, Milli Gelir ve Byme Teorileri, Uluslararas ktisat ve ktisadi Kurulular, letme ktisad ve Fiyat Teorileri, Trkiye ve Dnya Ekonomisi

3- Hukuk:
Anayasa Hukuku, dare Hukukunun Genel Esaslar ve dari Yarg, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulnn Genel Esaslar, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hari), Borlar Hukukunun Genel Esaslar, Ticaret Hukukunun Genel Esaslar (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hari)

4- Muhasebe:
Genel Muhasebe, letme Finansman (Mali Analiz ve Revizyon), Ticari Hesap

DEERLENDRME:
Giri Snav; yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baar iin her dersten (Maliye, ktisat, Hukuk, Muhasebe) en aa 5 numara not alnmas ve btn derslerden alnacak not ortalamasnn (6,6) dan aa olmamas gerekir.