Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2001)
Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanl'nca, 22-23 Aralk 2001 (iki gn) tarihlerinde Ankara'da, Genel dare Hizmetleri Snfnda ak bulunan 8 ve 9'uncu derecelerden 9 adet kadro iin, Mali Sular Aratrma Uzman Yardmcl giri snav alacaktr.
SINAVA KATILMA ARTLARI :
a) SYM tarafndan Temmuz 2001 tarihinde yaplan Kurumlar iin Merkezi Eleme Snavnda (KMS) Puan No: KMSPN41 Blmnde 70 KMS puannn zerinde olmak kaydyla bavuruda bulunanlardan en yksek puanl 300 aday ierisinde bulunmak. (Snava katlmas uygun grlen adaylara snava giri belgesi gnderilir.)
b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.
c) Yksekretim kurumlarnn en az drt yl sre ile eitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme ve dari Bilimler Faklte veya yksekokullar ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii veya yurtdndaki drt yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak.
d) Yazl Snavn yaplaca tarihte 30 yan doldurmam bulunmak.
e) Erkeklerde, askerliini yapm veya erteletmi olmak.
f) Grevini yapmasna engel olabilecek hastal veya sakatl bulunmamak.
g) Adaylar, giri snavlarna en fazla iki defa katlabilirler.
h) Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermi bulunmak.
SINAV BAVURUSU :
Snava katlabilmek iin isteklilerin, gerekli belgeler ile birlikte 3/12/2001 gn akamna kadar Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanl, Atatrk Bulvar No: 225 Kavakldere/ANKARA adresine ahsen veya posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolay bu tarihten sonra gelen bavurular dikkate alnmayacaktr.
Adaylar, snava bavuru iin dolduracaklar bavuru belgesini yukarda yazl adresten temin edebilecekleri gibi, www.masak.gov.tr adresinden de temin edebilirler.
SINAV GR BELGES :
Snava girebileceklere, Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanl'nca, "Snava Giri Belgesi" verilir. Bu belge ile birlikte adaylar, kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesini yanlarnda bulundurmak zorundadr.
Giri belgesi verilmek suretiyle snava alnan ve yaplan snavlar kazananlardan talep formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz, atamas yaplm olsa dahi iptal edilir.
SINAV KONULARI :
1 - ktisat Grubu
- Makro ve Mikro ktisat, Para, Banka, Uluslararas ktisat
- letme ktisad
- Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular
2 - Maliye Grubu
- Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalar, Bte ve Borlanma)
- Maliye Politikas
3 - Hukuk Grubu
- Hukukun Temel lkeleri
- dare Hukuku (Genel Hkmler - dari Yarg)
- Medeni Hukuk (Aile hukuku ve miras hkmleri hari)
- Ceza Hukuku (Genel Hkmler)
- Ticaret Hukuku (Ticari letme - irketler - Kymetli Evrak)
- Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
- cra ve flas Hukuku (Genel Hkmler)
4 - Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
5 - Yabanc Dil
- ngilizce, Franszca, Almanca dillerinden biri.
DEERLENDRME :
Giri snav; yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.
Yazl snavda baarl olmak iin; konu gruplar itibariyle her bir snavdan en az 50 puan; bunlarn ortalamasnn en az 60 puan olmas gerekir.
Szl snavda, adaylarn yazl snav konular ile ilgili bilgileri ile zeka ve anlay, ifade yetenei, genel kltr, tutum ve davranlar gibi zellikleri gz nnde bulundurulur