Fırat Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

12/01/2012 15:19:00
Yazdır

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2011-2012 Bahar yarıyılında, Eğitim, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yapılacak sınavla yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI Y. LİSANS DOKTORA BAŞVURU ŞARTLARI

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Sınıf Öğretmenliği?ne müracaat edecek adayların müracaat ettikleri anabilim dallarının lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.

İLKÖĞRETİM 9* -

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 2 -

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI

VE EKONOMİSİ 3 2

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına müracaat edecek adayların, müracaat ettikleri anabilim dalının lisans programından veya İlahiyat Fakültesi?nden mezun olmaları gerekmektedir.

İLKÖĞRETİM dİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

BİLGİSİ EĞİTİMİ 7 -

Tezsiz yüksek lisansa başvuracak adayların MEB?e bağlı kurumlarda kadrolu Öğretmen / yönetici, müfettiş veya uzman olarak görev yapmaları gerekmektedir. Başvuracak adaylar arasından 5 müfettiş, 5 okul yöneticisi ve 5 diğer alanlardan (öğretmen, uzman vb.) olmak üzere toplam 15 kişi alınacaktır.

TEZSİZ Y.LİSANS

EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ 15 -

*Sosyal Bilgiler Öğretmenliği?ne 4, Sınıf Öğretmenliği?ne 5 öğrenci alınacaktır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI Y. LİSANS DOKTORA

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Donanımı 5 -

Bilgisayar Yazılımı 2 -

BİYOLOJİ

Botanik 2 2

Genel Biyoloji 2 2

Moleküler Biyoloji 2 -

Zooloji 3 -

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Çevre Teknolojisi 2 -

Çevre Bilimleri 4 -

ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Kontrol Eğitimi 3 -

Bilgisayar Sistemleri 3 -

Elektronik Eğitimi 1 -

Telekomünikasyon Eğitimi 4 -

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Devreler ve Sistemler - 1

Elektrik Makinaları 4 -

Elektronik 3 -

Telekomünikasyon 1 1

FİZİK

Katıhal Fiziği 3 2

Atom ve Molekül Fiziği 2 1

Genel Fizik 3 -

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 1 1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Yapı 2 3

Ulaştırma 2 -

Mekanik 3 -

Hidrolik 1 -

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Genel Jeoloji 2 -

Mineraloji-Petrografi 3 1

Maden Yatakları ve Jeokimyası 4 3

Uygulamalı Jeoloji 1 1

KİMYA

Anorganik Kimya 2 -

Fizikokimya 5 2

Analitik Kimya 2 3

Organik Kimya 1 1

Biyokimya 2 1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Proses ve Reaktör Tasarımı 1 1

Kimyasal Teknolojiler 4 1

Temel İşlemler ve Termodinamik 2 2

MAKİNE EĞİTİMİ

Enerji 4 2

Mekanik Makine Elamanları Eğitimi 2 -

Talaşlı Üretim 4 -

Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi 1 -

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Mekanik 3 -

Termodinamik 8 -

Enerji 5 4

Makine Teorisi ve Dinamiği 3 3

Makina Konstrüksiyon ve İmalat 2 2

MATEMATİK

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi - 1

Uygulamalı Matematik - 1

METALURJİ EĞİTİMİ

Mekanik Metalurji Eğitimi Bilimi 6 -

Ekstraktif 2 1

Malzeme Eğitimi Bilimi 4 1

Kaynak Eğitimi 1 -

Döküm (Model) Eğitimi 3 3

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Malzeme Bilimleri 9 7

Üretim Metalurjisi 3 1

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hastalıklar 1 2

Su ürünleri Yetiştiriciliği 4 1

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

Balıkçılık Temel Bilimleri 2 -

Deniz Biyolojisi 3 1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TIP PROGRAMI Y.LİSANS DOKTORA

Anatomi 1 -

Tıbbi Biyokimya 2 2*

Tıbbi Farmakoloji 3 -

Fizyoloji 3 3

Halk Sağlığı 1 -

Histoloji Embriyoloji 2 -

İmmünoloji 2 -

Tıbbi Mikrobiyoloji 2 -

Tıbbi Biyoloji 2 -

*Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora programına müracaat edecek adayların Tıp Fakültesi mezunu veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış olma şartı aranır.

Tıp Programı Doktora programına 4 yıllık lisans mezunları (doğrudan doktoraya) başvuru yapamaz.

VETERİNER PROGRAMI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU

Anatomi - 3

Biyokimya 2 -

Cerrahi 8 6

Doğum ve Jinekoloji 3 3

Dölerme ve Suni Tohumlama - 4

Farmakoloji ve Toksikoloji 3 3

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları - 4 2 (Doktora)

İç Hastalıkları 7 8

Mikrobiyoloji - 1

Parazitoloji 1 1

Patoloji 2 2

Zootekni - 2

Veteriner Programı Doktora programına müracaat edecek 4 yıllık lisans mezunu adayların, ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış olma şartı aranır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI Y. LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eski Türk Dili 1 - 1 (Y.Lisans)

Yeni Türk Dili 3 1 1 (Y.Lisans)

Yeni Türk Edebiyatı 1 1

Türk Halk Edebiyatı (Halk Bilimi) 3 1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İslam Hukuku - 1

İslam Mezhepleri Tarihi 1 1

Hadis 3 -

Arap Dili ve Belagatı 3 -

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Din Felsefesi 4 -

Felsefe Tarihi 4 -

COĞRAFYA

Beşeri ve İktisat Coğrafyası 1 1

İLETİŞİM BİLİMLERİ 12 -

TARİH

Genel Türk Tarihi 2 -

T.C. Tarihi - 1 1 (Doktora)

Yakınçağ Tarihi - 3 1 (Doktora)

Eskiçağ Tarihi - - 1 (Y.Lisans)

BAŞVURU ŞARTLARI

· Birden fazla anabilim dalına veya enstitüye başvuru yapılamaz.

· Tezsiz yüksek lisans mezunları doktoraya başvuramaz.

· Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuracak adayların mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı, başvurulan anabilim dalından farklı ise, adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların mezun oldukları (yüksek lisans için lisans programı, doktora için yüksek lisans programı) program başvurduğu anabilim dalından farklı ise, ilgili anabilim dalı gerekli gördüğü takdirde aday Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacaktır.

· Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün, bütün anabilim dalları yüksek lisans ve doktora programları için ?SÖZEL ALES? puanı esas alınacak olup, SÖZEL ALES puanı en az 55 olmalıdır.

· Fen Bilimleri Enstitüsü?nün bütün anabilim dalları yüksek lisans ve doktora programları için ?SAYISAL ALES? puanı esas alınacak olup, SAYISAL ALES puanı en az 55 olmalıdır.

· Sosyal Bilimler Enstitüsü?nün bütün anabilim dalları yüksek lisans ve doktora programları için ?SÖZEL ALES? puanı esas alınacak olup, SÖZEL ALES puanı en az 55 olmalıdır.

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Tıp yüksek lisans programları, Veteriner yüksek lisans ve doktora programları için ?EŞİT AĞIRLIKLI? veya ?SAYISAL? ALES puanı esas alınacak olup, ALES puanı en az 55 olmalıdır.

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının en az 50 olması veya ALES ?SAYISAL? kısmından 55 puan almış olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise ALES ?SAYISAL? kısmından 55 puan almış olmaları gerekir. Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı?nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanının 0.7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. (TUS belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır)

YÜKSEK LİSANS :

· Yüksek lisans programlarına müracaatlarda, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı 55 olacak, yabancı dil şartı ve mezuniyet not ortalaması aranmayacaktır.

DOKTORA :

· Doktora programlarına müracaatta ÜDS?den (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan almak gerekmektedir.

· Yüksek lisanstan sonra doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet notu en az 80/100 ve lisans mezuniyet notu en az 60/100, bağıl değerlendirme sisteminde 2.40 / 4.00 olacaktır.

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans gerektirmeyen Doktora programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet notunun en az 65/100, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00, olma şartı aranır.

DOĞRUDAN DOKTORA :

· Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuracak adayların ALES puanı 70, ÜDS?den (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan, lisans mezuniyet notu 75/100, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00 / 4.00, olacaktır.

BAŞVURU TARİHİ :

· Yüksek lisans ve doktora başvuruları, 16-18 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ :

· Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların mülakatları 24 Ocak 2012 Salı günü saat 10.00?da Enstitülerin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

KESİN KAYIT TARİHİ:

· Yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 30 Ocak-01 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME :

· Tezli Yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için mülakat notunun en az 50/100 olma şartı aranır.

· Değerlendirmede adayların transkriptlerindeki dörtlük sistemdeki not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tablo esas alınarak yüzlük sisteme dönüştürülür. Transkriptlerinde yüzlük notu bulunmayanların getirecekleri ek belgeler kabul edilmeyecektir.

· Tezsiz Yüksek Lisans programlarında değerlendirme: ALES puanının %60?ı, lisans mezuniyet notunun % 40?ı alınıp, aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

· Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme: ALES puanı 0.55, mezuniyet notu 0.30, mülakat notu 0.10, varsa yabancı dil notunun 0.05 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

· Doktora programlarında değerlendirme: ALES puanının 0.50, mezuniyet notunun 0.20, mülakat notunun 0.20 ve ÜDS notunun 0.10 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı notu 65 puandır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. 4?lük sistemdeki lisans mezuniyet notları 100?lük sisteme çevrilirken Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tablo esas alınacaktır. Tereddütlü hallerde Enstitü yönetim Kurulu karar verir.

İSTENEN BELGELER :

1. Başvuru ve özgeçmiş formu ?http://www.firat.edu.tr/?Git=SayfaOku&SayfaID=7? adresi ilgili enstitünün hazır formlar kısmından (Eğitim Bilimleri Enstitüsüne başvuru yapacak adaylar, ilgili enstitüden) alınabilir,

2. TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

4. Transkriptin fotokopisi,

5. ALES belgesinin fotokopisi,

6. ÜDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,

7. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında iki adet),

8. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili enstitü yetkilisinin ?aslı gibidir? onayını yapabilmesi için asıllarını ilgili ibraz etmek zorundadır.

9. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar ?Askerlik Durum Beyanı? belgesinin ilgili enstitü yetkilisinin ?aslı gibidir? onayını yapabilmesi için asıllarını ilgili ibraz etmek zorundadır.

10. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

· Mülakat sınavlarına girecek adaylar, müracaat sırasında Enstitü tarafından verilecek sınav kimlik belgelerini sınav sırasında mutlaka yanlarında bulunduracaklardır.

· Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecek, imha edilecektir.

· Adayların şahsen veya noter vekaletli dilekçe (sınav kimlik kartını kendisi almak şartıyla) ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

· Kesin kayıt yaptıran adayların kayıt sildirmeleri durumunda katkı payı iade edilmez.

Bu ilan 13,743 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?