Süleyman Demirel Ünv. Y. Lisans ve Doktora Programı

10/01/2012 11:49:00
Yazdır

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURULAR VE KABUL KOŞULLARI

1. Yüksek Lisans için Eğitim dalı yönünden ilgili EABD?ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması,

Doktora için, Eğitim dalı yönünden EABD?ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması; lisans diplomasıyla başvuranların, lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3.5 olması,

Yüksek Lisans 100'lük sistem dışında bir başka sistem (4'lük, 3'lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa not ortalamasının 100'lük sistemde karşılığını yazan transkriptini ya da genel not ortalamasının 100?lük sistemde karşılığını yazan resmi onaylı kendilerine şahsen verilmiş belgeyi getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeyi getiremeyen adayların mezuniyet notu YÖK dönüşüm tablosuna göre çevrilerek işleme alınacaktır. Online başvurusunu onaylayan adayların, onaylama işleminden sonra not dönüşüm belgesini (üniversitesinden dahi olsa) değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yüksek lisans için ALES?den sayısal puan türünde en az 55 standart puan almış olmak veya ALES karşılığı uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak.

Doktora için, ALES?ten sayısal puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 70 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES?e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE veya GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,

Graduate Record Examination (GRE) 950 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

Graduate Management Admission Test (GMAT) 550 Sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

(Ayrıca yüksek lisansını tamamladıktan sonra en fazla 1 yarıyıl ara vererek doktora programına başvuracak adayların yüksek lisansa başvururken kullandıkları LES belgelerinin ALES?e dönüştürülmüş puan karşılığı (ALES sayısal puan en az 55 puan olması gerekir.)

3. Yüksek Lisans için ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, ÜDS?ye eşdeğer sayılan ulusal veya uluslar arası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS (YÖK?ün yabancı dil eşdeğerlilik tablolarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz) dil sınavlarından birine girmiş olmak. Yabancı dil belgesi olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Doktora için, ÜDS veya KPDS?den en az 55 puan almış olmak veya bu sınavlara eşdeğer sayılan TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birinden bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50?si, mezuniyet notunun (doktora programı için yüksek lisans mezuniyet notu, lisans diploması ile başvuru yapan adaylarda ise lisans mezuniyet notu dikkate alınacaktır.) %25?i, yabancı dil notunun %10?u ve mülakat notunun %15?u dikkate alınarak yapılacak sıralamada, başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.

5. Online Başvurular 16-20 Ocak 2012 tarihleri arasında http://golcuktest.sdu.edu.tr/OnKayit/OnKayitBasvurusu.aspx adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

6. Anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Aksi halde ilgili adayların tüm işlemler iptal edilir.

7. Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Adayların resmi kurum veya noterden tüm belgelerini onaylatıp kesin kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir.

8. Başvuru sürecinden sonra her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle v.b. nedenlerle yapılan yanlış başvuru sonucunda) işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilanın dikkatle incelenmesinde yarar vardır.

B-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN :

1. Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların İngilizce veya Türkçe onaylı Diploma örnekleri,

2. Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Transkript örnekleri,

3. TÖMER dil belgesi (TÖMER dil belgesi olmayanlar için Üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından sınav yapılacaktır.)

4. Öğrenim Vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

5. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi, (kayıt olduktan sonra)

6-Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 2 adet fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş olması) gerekmektedir.

C-KESİN KAYIT ESNASINDA GELECEK BELGELER

1. Kesin kayıt dilekçesi (FBE?nden temin edilecektir),

2. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi,

3. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Adayların Enstitümüzde görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle ALES puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek istemeyen aday Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir). Ayrıca yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla 1 yarıyıl ara vererek doktoraya müracaat edecek olanlardan LES belgesi verenlerin ALES karşılığını gösterir belgeyi de eklemeleri gerekir,

4. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi,

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript,

6. ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlara ait belgeler. (Adayların Enstitümüzde görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle yabancı dil puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek istemeyen aday Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir),

7. Adayın özgeçmişi,

8. 4 (dört) adet fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş),

9. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

10. Erkekler için askerlik müsaade belgesi,

11. Öğrenci katkı payı ücretinin yatırıldığına ilişkin hesap belgesi,

12. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde bizzat getirmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.

D- BAŞVURULAR, SINAVLAR VE ADRES

Online başvurular: 16-20 Ocak 2012 (http://golcuktest.sdu.edu.tr/OnKayit/OnKayitBasvurusu.aspx)

Online başvurular için sonuç ilanı: 23 Ocak 2012 (Adres: http://fenbilim.sdu.edu.tr/ )

Mülakat Tarihi : 25 Ocak 2012

Mülakat Saati : 1000

Mülakat Yeri : Anabilim Dalı Başkanlıkları

Adres : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Orman Fakültesi Binası Doğu kampusu-

Çünür )32200 ISPARTA

Telefon : 0246 2114972 -73

Not: Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmesi zorunludur.

E- KESİN KAYITLAR

Kesin kayıtlar (Asil) : 31 Ocak-01 Şubat 2012

Kesin kayıtlar (Yedek) : 02 Şubat 2012

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

F- ÖNEMLİ NOT

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

ANABİLİM DALI Y.L. Yatay Geçiş (YL) Dok. Yatay Geçiş (Dok.) Yabancı Uyruklu (YL) Yabancı Uyruklu (Dok.) İSTENİLEN KOŞULLAR
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 19 - 4 - - 1 Yüksek Lisans için: Geoteknik: 3 (İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Ulaştırma: 4 Hidrolik: 3 Yapı: 6 (İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Mekanik:1 (İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Yapı: 2 (Bilgisayar Programlama yapabilen, Vısucal Basic, C+) Doktora için: Geoteknik: 1 (Geoteknik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.) Yabancı Uyruklu:1 (İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Ulaştırma:2 Yapı: 1 (Jeofizik Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak ve İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yapmış olmak)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 19 - 9 - 1 1 Yüksek Lisans için: Termodinamik: 3 (Makine Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak) Enerji:3 (Makine Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak=2 kontejan, Makine Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh.endisliği Lisans çıkışlı olmak=1 kontejan) Konstrüksiyon-İmalat:3 (Makine Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak) Mekanik:4 (Makine Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak=3 kontejan, Makine Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak=1 kontejan) Makine Teorisi ve Dinamiği: 3 (Makine Mühendisliğinde Lisans yapmış olmak) Otomotiv:3 (Makine veya Otomotiv Bölümü Lisans çıkışlı olmak) Mekanik-Yabancı Uyruklu:1 (Makine Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak) Doktora için : Termodinamik:1 (Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak) Enerji:1 (Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak) Konstrüksiyon-İmalat:2 (Makine Mühendisliği Lisans çıkışlı olmak) Mekanik:2 (Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak) Makine Teorisi ve Dinamiği:1 (Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak) Otomotiv:2 (Makine veya Otomotiv Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak) Mekanik-Yabancı Uyruklu:1 (Makine Mühedisliği veya Biyomedikal Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans çıkışlı olmak)
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 20 2 7 2 1 - Doktora için: Jeoloji Mühendisliği:7 (Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapmış olmak)
JEOFİZİK MÜH. 7 - - - - - Yüksek Lisans için: Uygulamalı Jeofizik:1 (Jeofizik Mühendisliği Lisans mezunu olmak) Sismoloji: 6 (Jeofizik Mühendisliği Lisans mezunu olmak)
MADEN MÜHENDİSLİĞİ 6 - - - - - Yüksek Lisans için : Maden işletme:4 (Maden Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak) Cevher Hazırlama:2 (Maden Mühendisliği mezun olmak)
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 9 1 - - - - Yüksek Lisans için : Çevre Mühendisliği:8 (lisans Derecesi Çevre Mühendisliği olmak) Alan Dışı: 1 (Lisans Derecesi Kimya Olmak) Yatay Geçiş: 1 (Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak)
FİZİK 11 - 3 - - - Yüksek Lisans için: Fizik:11 (Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak) Doktora için:3 Fizik:3 (Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ve Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak)
KİMYA 12 - 2 - - - Yüksek Lisans İçin: Kimya: 12 (Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Mezunu, Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Mezunu ve Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Doktora için : Kimya: 2 (Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak)
MATEMATİK 5 1 4 1 - - Yüksek Lisans için: Geometri: 1(Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olmak veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen-Matematik Alan Bölümü Matematik Eğitimi ABD mezunu olmak.) Uygulamalı Matematik: 3 (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Mezunu Olmak veya Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen-Matematik Alan Bölümü Matematik Eğitimi ABD mezunu olmak.) Geometri: 1 (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olmak) Yatay Geçiş: 1 (Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak) Doktora için: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi: 2 (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak) Geometri: 1 (Geometri Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.) Uygulamalı Matematik:1 (Uygulamalı Matematik Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.) Yatay Geçiş: 1 (Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalında Doktora yapıyor olmak.)
BİYOLOJİ 9 - 2 - - - Yüksek Lisans : Hidrobiyoloji: 3 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak) Bitki Fizyolojisi: 2 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak) Ornitoloji: 2 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak) Histoloji: 2 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak) Doktora: Bitki Fizyolojisi: 1 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak) Ornitoloji: 1 (Biyoloji Bölümü mezunu olmak)
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 6 - 14 - - - Yüksek Lisans İçin: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: 6 (Mühendislik Fakültesi, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal, Telekomünikasyon Bölümlerinden birinden mezun olmak) Doktora İçin: Elektronik ve Haberleşme: 8 (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Biyomedikal, Telekomünikasyon Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde Yüksek Lisans tamamlamış olmak) Bilgisayar Mühendisliği: 4 (Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tamamlamış olmak) Bilgisayar Mühendisliği1: 1 (Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Lisans mezunu olmak ve Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak) Metin Madenciliği: 1 (Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Anabilim Dalında Metin Madenciliği konusunda Yüksek Lisans yapmış olmak)
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 5 1 5 1 1 1
BAHÇE BİTKİLERİ 5 - 4 - - - Yüksek Lisans için: Meyve Yetiştirme ve Islahı: 4 (Ziraat Fakültesi mezunu olmak) Sebze Yetiştirme ve Islahı: 1 (Ziraat Fakültesi mezunu olmak) Doktora İçin: Meyve Yetiştirme ve Islahı: 3 (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak) Bağ Yetiştirme ve Islahı: 1 (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak)
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 12 2 6 2 1 1
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞL. TEK. 10 - - - - -
TARLA BİTKİLERİ 4 - 3 - - - Yüksek Lisans için: Tarla Bitkileri:4 (Ziraat Fakültesi mezunu olmak) Doktora için : Tarla Bitkileri: 3 (Ziraat Fakültesi mezunu olmak)
TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME 6 1 2 1 - -
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 15 3 8 1 1
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 20 1 5 1 1 1 Yüksek Lisans için: Orman Ekonomisi: 4 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.) Sivilkültür: 3 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak şartı aranmaz.) Orman Amenajmanı: 5 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Toprak İlmi ve Ekoloji: 3 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Orman Entomolojisi: 2 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Havza Yönetimi: 2 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Orman Botaniği: 1 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Yatay Geçiş: 1 Yabancı Uyruklu: 1 Doktora İçin: Orman Ekonomisi: 1 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.) Sivilkültür: 1 (Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olma şartı aranmaz) Orman Amenajmanı: 3 Yatay Geçiş: 1 Yabancı Uyruklu: 1
MAKİNE EĞİTİMİ 18 1 - - - - Yüksek Lisans İçin: Tesisat Öğretmenliği: 4 (Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi, Tesisat Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak) Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği: 10 (Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak) Otomotiv Öğretmenliği: 4 (Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi, Otomotiv Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak) Yatay Geçiş: 1
YAPI EĞİTİMİ 15 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Yapı Eğitimi: 15 (Teknik Eğitim Fakültelerinin Yapı Öğretmenliği veya Yapı Tasarımı Öğretmenliği Programından mezun olmak)
ZOOTEKNİ 10 3 5 3 1 1
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 12 - 7 - - - Yüksek Lisans İçin: Tekstil Bilimleri: 2 Tekstil Teknolojisi: 8 Tekstil Makineleri: 2 Doktora İçin: Tekstil Bilimleri: 2 Tekstil Teknolojisi: 3 Tekstil Makineleri: 2
BİTKİ KORUMA 15 3 8 2 1 1 Yüksek Lisans: Entomoloji: 5 Mikoloji: 3 Toksikoloji: 2 Viroloji: 1 Biyoteknoloji: 2 Herboloji: 2 Yatay Geçiş: 3 Yabancı Uyruklu: 1 (Ziraat Fakültesi Bölümlerinden Mezun olmak, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu olmak, Orman Mühendisliği Orman Koruma Bölümü mezunu olmak, Gıda Mühendisliği mezunu olmak) Doktora İçin: Entomoloji: 3 Mikoloji: 1 Toksikoloji: 1 Viroloji: 1 Biyoteknoloji: 1 Herboloji: 1 Yatay Geçiş: 2 Yabancı Uyruklu: 1 (Ziraat Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu olmak, Orman Mühendisliği Orman Koruma Bölümü mezunu olmak, Gıda Mühendisliği mezunu olmak)
PEYZAJ MİMARLIĞI 18 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Peyzaj Mimarlığı: 14 (Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olmak) Peyzaj Mimarlığı: 2 (Mimarlık Bölümü mezunu olmak.) Peyzaj Mimarlığı: 2 (Ziraat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.)
TARIM EKONOMİSİ 7 - - - - -  
MİMARLIK 3 2 - - - - Yüksek Lisans İçin: Restorasyon: 2 (Mimarlık Lisans mezunu olmak) Mimarlık Tarihi: 1 (Mimarlık Lisans mezunu olmak) Yatay Geçiş: 2 (Mimarlık Lisans mezunu olmak)  
ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 10 1 - - - - Yüksek Lisans İçin: Elektronik Bilgisayar Eğitimi: 10 (Teknik Eğitim Fakülteleri Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Eğitimi Bölümleri mezunu olmak) Yatay Geçiş: 1 (Teknik Eğitim Fakülteleri Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Eğitimi Bölümleri mezunu olmak)  
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 8 1 - - - -  
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 10 1 - - - - Yüksek Lisans İçin: Orman Endüstri Mühendisliği: 10 (Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Kimya Bölümü Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmak) Yatay Geçiş:1  
TARIM MAKİNELERİ 9 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Tarım Makineleri: 3 (Tarım Makinaları Bölümü mezunu olmak) Tarım Makineleri: 1 (Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak) Tarım Makineleri:1 (Mekatronik Eğitimi bölümü mezunu olmak) Tarım Makineleri: 1 (Fizik Bölümü mezunu olmak) Tarım Makineleri: 1 (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak) Tarım Makineleri: 1 (Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Tarım Makineleri: 1 (Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak)  
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 13 1 - - - - Yüksek Lisans İçin: Kentsel Planlama: 7 (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak) Kentsel Tasarım: 6 (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü veya Mimarlık Bölümü mezunu olmak) Yatay Geçiş: 1 (Kentsel Planlama veya Kentsel Tasarım programlarından herhangi birine kayıtlı olmak.)  
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Endüstri Mühendisliği: 5 (Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak.)  
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 12 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Eğitim Teknolojileri: 12 (Üniversitelerin Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmak)  
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10 - - - - - Yüksek Lisans İçin: Bilgisayar Mühendisliği: 5 (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak) Teknik Eğitim: 5 (Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak.)  
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 20 9 - - 1 - Yüksek Lisans İçin: Enerji Sistemleri Mühendisliği: 19 (Teknik Eğitim Fakültelerinin Tesisat Öğretmenliği veya Enerji Öğretmenliği Lisans mezunu olmak veya Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı mezunu olmak.) Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kontrolü Çalışma Alanı: 1 (Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı mezunu olmak) Yatay Geçiş: 9 (Teknik Eğitim Fakültelerinin Tesisat Öğretmenliği veya Otomotiv Öğretmenliği Lisans Programı mezunu olmak) Yabancı Uyruklu: 1 (Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı mezunu olmak)  
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 10 4 3 - 1 -  

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı İçin Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğrencileri alınacaktır.

*Sanatta Yeterliğe Yükseklisans mezunları başvurabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD?nca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

2) ALES?den sözel puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları, Konservatuar mezunları ve Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları hariç veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD?nca uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine, lisans diplomasıyla başvuranlar için en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet notuna sahip olmak,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları, Konservatuar mezunları ve Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları hariç, ALES?in herhangi bir puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70 standart puana sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS 'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

Tüm Anasanat Dallarına Başvuru ve Sınav tarihleri

Ön kayıt Tarihleri: 25- 27 Ocak 2012 tarihleri arasında

https://golcuk.sdu.edu.tr/ adresinden online yapılacak. Bir adet imzalı çıktıyla beraber istenilen evraklarla birlikte 09:00-17:00 saatleri arasında Enstitüye teslim edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli belgeler

1. Lisans Diploması (Sanat ve Tasarımı ASD. Başvurularında Yüksek Lisans diploması) Aslını beyan etmek kaydıyla fotokopisi. Diplomasını almamış olan adaylar Geçici mezuniyet belgesiyle başvurabilirler.

2. Transkript(mezun olduğu kurumdan onaylı,100?lük sisteme çevrilmiş halde)

3. Erkek Adaylar için Askerlik Beyanı

4. Sınav Ücret (50 TL.) Makbuzu.(SDÜ Batı Yerleşkesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunan vezneye yatırılacaktır.)

5. ALES veya denkliği kabul edilmiş belgeler. (Alan dışı Başvuranlar için)

6. Yabancı Dil belgesi (Sanat ve Tasarım ASD. İçin en az ÜDS, KPDS vb. sınavlardan 55 puan almış olmaları gerekir)

7. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş. Fotokopi vb. şekilde çoğaltılmışlar kabul edilmeyecek.)

8. Özgeçmiş

9. Neden Yüksek lisans Yapmak İstediğini belirten yazı.

10. Başvuruda bulunan adaylar, başvuru esnasında Nüfus cüzdanlarını ibraz etmek zorundadırlar

Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler:

Dilekçeleri ekinde

a) Okudukları Enstitüden onaylı Transkript

b) Ders içerikleri (onaylı)

c) ALES vb. sınav sonuç belgesi

d) Yabancı Dil belgesi

Sınav Tarihi: 31 Ocak 2012

Sınav Yeri: Anasanat Dalı Başkanlıkları

Sınav Saati:

Yazılı Sınav: 09:00

Dosya İnceleme /Uygulamalı Sınav: 10:30

Mülakat: 13:00

Sınavlar Enstitü Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre yapılacaktır.

Kazananların Kayıt Tarihi: 1-2 Şubat 20012

Yedekten Kayıt: 03 Şubat 2012

Kayıt ve Başvuru Adresi:

SDÜ. Güzel Sanatlar Enstitüsü Doğu Yerleşkesi Orman Fakültesi Binası ISPARTA

Tel: 0246 2113855

Anasanat Dalı Yüksek lisans Yatay Geçiş (YL) Sanatta Yeterlik Yatay Geçiş (SY) Yabancı Uyruklu (YL) Yabancı Uyruklu (SY) İstenilen Koşullar
Sanat ve Tasarım - - 13* - - - Alan dışından başvuran adayların başarılı olması durumunda 1 (bir) yıl Sanatsal Hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir.
Resim 2 - - - - - Güzel Sanatlar Fakültelerin Resim veya Özgün Baskı Mezunu olmak
Grafik Alan İçi ve Dışı: 5 2 - - - - Alan İçi ve Dışı Kontenjanı için Güzel Sanatlar Fakültesi veya Güzel sanatlar Eğitimi bölümünden mezun olmak. Alan dışından başvuran adayların başarılı olması durumunda 1 (bir) yıl Sanatsal Hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Yatay Geçiş: Fakültelerin Grafik Bölümü veya Güzel Sanatlar eğitimi bölümü mezunu olmak, Güzel Sanatlar Anasanat dallarından birinde yüksek lisans yapıyor olmak
Arkeoseramik 5 2 - - - - Güzel Sanatlar fakültelerinin, Seramik, Seramik-Cam veya Heykel bölümlerinin birinden mezun olmak. Alan dışından başvuran adayların başarılı olması durumunda 1 (bir) yıl Sanatsal Hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Yatay Geçiş: Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik, Seramik-Cam veya heykel bölümlerinin birinden mezun olmak. Seramik, Seramik-cam veya heykel anasanat dallarının birinde yükseklisans yapıyor olmak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜNDEN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora (Tezli) öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı Yük . Lisans Doktora Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu İstenen Şartlar
Y.L. Dok. Y.L Dok
Fizyoloji 1 3 - - - - Doktora: 2?si Tıp Fakültesi mezunu olmak, 1?i Temel Tıp Bilimleri (Tıp Fakültesi?nin) Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Tıbbi Biyoloji - 2 - 1 - - Doktora: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Bilimsel Hazırlık Programını başarmış olmak. Yatay Geçiş: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.
Biyofizik - 1 - - - - Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi - - - 1 - - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Pedodonti - 5 - - - 2 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Periodontoloji - 4 - 2 - - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Protetik Diş Tedavisi - 3 - - - 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Diş Hastalıkları Tedavisi - 5 - - - 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Endodonti - 3 - - - - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ADAYLARININ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu internetten online olarak doldurulacaktır. http://golcuk.sdu.edu.tr/OnKayit/OnKayitBasvurusu.aspx ve Enstitüye belirtilen tarihlerde şahsen aşağıdaki belgelerin fotokopisi ve başvuru formu ile müracaat edilecektir.

1. Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri.

Yüksek Lisans Programına Müracaat Edecekler ; Yukarıda istenen şartlarda lisans diplomasına,

Doktora Programına müracaat edecekler;

- Yukarıda istenen şartlarda yüksek lisans diplomasına ,

- Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları için lisans diploması sahibi olması,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi lisans mezunları için yüksek lisans derecesine sahip olması ve 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine sahip olmaları gerekir.

2. Lisans veya Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir belge. (Transkript)

3. ALES sonuç belgesi (ALES?dan Sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları.) veya Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuç belgesinin onaylı sureti. (T.U.S. puanı en az 50 (elli) olmalıdır.)

DEVAMI 2?NCİ SAYFADADIR

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ 2?NCİ SAYFASIDIR

4. Özgeçmiş.

5. Yabancı Dil Başarı Belgesi. (Yüksek Lisans için; ÜDS?ye girmiş ve en az 40 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS?ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları, Doktora için; ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS?ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.)

6. İki (2) adet fotoğraf. (Yükseköğretim Kurumları kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

7. Erkek adaylar için askerlik müsaade belgesi.

8. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDECEKLER.

1.Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı ilgili Lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.

2.İlgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalaması yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden 70, doktora için 100 tam puan üzerinden 75 veya eşdeğeri puan aldığını gösterir belge eklemeleri gerekir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDECEKLER.

1.Başvuru Formu internetten online olarak doldurulacaktır. http://golcuk.sdu.edu.tr/OnKayit/OnKayitBasvurusu.aspx

2- Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların yabancı ülkede aldıkları diplomalarının noterden onaylı tercümesi ve YÖK tarafından diploma denkliğinin alınmış olması,

3- Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan Transkripti yabancı ülkeden alınmış ise noter onaylı tercümesi,

4- ALES?e veya Uluslar arası denkliği olan (GRE) sınavlarına girmiş olması,

5- Adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversiteler arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması,

6- Pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

7 Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm boyunda iki adet fotoğraf (kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş olması) gerekmektedir,

8- Türkiye?de geçimini sağlayabilecek gelir miktarının en az 700,00 T.L. olduğunu gösteren belge.

9 TÖMER?den Türkçe dil yeterlik belgesi almış olması veya Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak gereklidir. (Türkiye içerisinde bulunan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe dil yeterlik belgesi istenmez)

10- Diş Hekimliği Anabilim dalı Programlarına müracaat edecekler hazırlık sınıfı hariç en az 5 (beş) yıllık Fakülte mezunu olmaları gerekir.

Başvuru Tarihi : 23-27 Ocak 2012

Mülakat Tarihi: Tıp Fakültesi Anabilim Dalları 30 Ocak 2012 Pazartesi

Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalları 31 Ocak 2012 Salı

Müracaatların Değerlendirme Tarihi : 01 Şubat 2012

Müracaatları Değerlendirme :

Yüksek lisans için öğrenci kabulü; ALES?in %50?si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15?i, yabancı dil puanının %15?i ve EABD'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20?sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın yüksek lisans için en az 55 olması gerekir.

Doktora için öğrenci kabulü; ALES?in % 50?si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının %15?i, yabancı dil puanının %15?i ve EABD?nin önerdiği, EYK?nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20?sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın diş hekimliği doktora programı için en az 70, diğer doktora programları için en az 60 olması gerekir.

Kazanan adayları İlan Etme : 02 Şubat 2012

Kayıt Tarihi : Asil adaylar 06-08 Şubat 2012 yedek adaylar 09-10 Şubat 2012

Başvuru adresi :

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Binası Doğu Kampusü /ISPARTA

Tel : 0 246 2118773 Fax: 0246 237 03 63

NOT :

1 ? Aday sadece bir Anabilim Dalına ve programa müracaat edebilir.

2? Transkriptleri 4?lük sisteme veya harfli sisteme göre olanların, Üniversiteleri tarafından 100?lük sisteme dönüşümleri yoksa; Üniversitemiz Senatosunun 19.08.2010 tarih ve 324/10 sayılı kararı gereğince YÖK ? ün yayınlamış olduğu 100 lük not dönüşümü tablosu esas alınarak uygulanır.


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Ait Kontenjan Listesi

  Bilim Dali Tezsiz YLSKont. Tezsiz YLS Aciklama Tezli YLS Kont. Tezli YLS Aciklama Doktora Kont. Doktora Aciklama  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat İktisat 0   10 Lisans eğitimini İktisat Bölümünde tamamlamış olmak. 2 Lisans eğitimini İktisat Bölümünde veya Yüksek Lisans eğitimini İktisat Anabilim Dalında tamamlamış olmak.
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yatay Geçiş 0   1 İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi alıyor olmak. 1 İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimi alıyor olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat İktisat (Diğer Bölümler) 0   2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İşletme Fakültelerinin İktisat Bölümü haricindeki bölümlerinden mezun olmak. 1 Lisans eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İşletme Fakültelerinin İktisat Bölümü dışındaki bölümlerinde, Yüksek Lisans eğitimini Sosyal Bilimler Enstitülerinin İktisat Anabilim Dalı dışındaki programlarında tamamlamış olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat İktisat (Diğer Fakülteler) 0   2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İşletme Fakültesi haricindeki Fakültelerden mezun olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Uluslararası Ticaret 40 Lisans mezunu olmak. 0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme İşletme 45 Lisans Mezunu Olmak 0   7 İşletme Bölümünde Lisans veya İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yatay Geçiş 5   0   3  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme İşletme Diğer 0   0   4 İşletme ABD Dışında Diğer ABD Mezunları  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Pazarlama 0   7 İİBF İşletme Bölümü Mezunu Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Pazarlama Diğer 0   3 İşletme dışında Diğer Bölüm Mezunları 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Pazarlama Yatay 0   3   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe Finansman 0   10 İİBF'nin İşletme, İktisat, Maliye ve Endüstri Mühendisliği Mezunu Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe Finansman Yatay 0   2   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim Organizasyon 0   10   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim Organizasyon Yatay 0   3   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler 0   7 İİBF İşletme Bölümü Mezunu Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Diğer 0   3 İşletme Dışında Diğer Bölüm Mezunları 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Kooperatifçilik 0   2 İİBF Mezunu Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi 0   5 Lisans öğrenimini Kamu Yönetimi alanında tamamlamış olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi diğer 0   2 Kamu Yönetimi dışında İİBF'nin diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden mezun olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye 0   5 Maliye Bölümü lisans mezunu olmak 3 Maliye Anabilimdalında tezli yükseklisans yapmış olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye YL Diğer-1 0   4 Maliye bölümü hariç olmak üzere; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi bölümlerinden lisans mezunu olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye YL Diğer-2 0   1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi hariç olmak üzere; diğer fakültelerin lisans programlarından mezun olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye Doktora Diğer 0   0   2 Tezli Yükseklisansını İşletme, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi, Ekonometri anabilimdallarından birisinde yapmış olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye-YL Yatay Geçiş 0   2 1-Tezli Yükseklisansını Maliye, İşletme, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi, Ekonometri anabilimdallarından birisinde yapıyor olmak. 2-İlgili anabilm dalında ders alma aşamasında olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Maliye-Doktora Yatay Geçiş 0   0   1 1-Doktorasını Maliye, İşletme, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi, Ekonometri anabilimdallarından birisinde yapıyor olmak. 2-İlgili anabilm dalında yeterlilik sınavını geçmemiş olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ekonometri 0   4 Ekonometri, İktisat veya İstatistik bölümlerinden mezun olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ekonometri YL Diğer-1 0   2 İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinden mezun olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ekonometri YL Diğer-2 0   2 İİBF dışındaki diğer fakültelerden mezun olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler 0   7 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Mezunu Olmak 3 Yüksek Lisansını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Yapmış Olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Yatay Geçiş 0   1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS DİĞER 0   3 Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi(ÇEKO Bölümü Hariç) , İİBF (ÇEKO Bölümü Hariç) , Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi veya İşletme Fakültesi (ÇEKO Bölümü Hariç) Lisans Mezunu Olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk İslam Sanatları Tarihi 0   4   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. İslam Tarihi 0   6   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk Din Musikisi 0   3   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk İslam Edebiyatı 0   1   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Tük İslam Sanatları Tarihi Yabancı Uyruklu Öğrenci 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Tük İslam Sanatları Tarihi Yatay Geçiş Öğrenci 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. İslam Tarihi Yatay Geçiş Öğrenci 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. İslam Tarihi Yabancı Uyruklu Öğrenci 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk Din Musikisi Yatay Geçiş Öğrenci 0   1   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk Din Musikisi Yabancı Uyruklu Öğrenci 0   1   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk İslam Edebiyatı Yabancı Uyruklu Öğrenci 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve San. Türk İslam Edebiyatı Yatay Geçiş Öğrenci 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi 0   3   1 Din psikolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi 0   3 İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak 2 Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Anabilim Dalı mezunu olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi (Yatay Geçiş) 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi (yabancı uyruklu Öğr.) 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 0   2 İlahiyat fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği Bölümü mezunu olmak 1 İlahiyat fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği Bölümü mezunu olup İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yapmış olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi 0   1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği Bölümü mezunu olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi 0   2   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi (yatay geçiş) 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi (yabancı uyruklu öğr.) 0   1   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Mantık 0   5   5  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Mantık (yatay geçiş) 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Mantık (yabancı uyruklu öğr.) 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi 0   2 İlahiyat Fakültesi veya Üniversitelerin Sosyal Bilimler alanlarından birinden mezun olmak 1 Sosyal Bilimler Alanlarından herhamgi birinde yüksek Lisans Yapmış olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi 0   3   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 0   1 Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinden lisans mezunu olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi (İİBF) 0   5 İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden lisans mezunu olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi (Tıp ve Diş Hekimliği)) 0   3 Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi (Eczacılık Fak.) 0   2 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi (Sağlık Bilimleri) 0   3 Hemşirelik, Ebelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak. 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Kamu Hukuku 0   5 Hukuk fakültesi mezunu olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yatay Geçiş 0   3 Hukuk fakültesi mezunu olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Sosyoloji 0   5 Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak 2 Sosyoloji Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji   0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Sosyoloji (Diğer) 0   2 Sosyoloji dışında diğer bölümlerden lisans mezunu olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Sosyoloji 0   5 Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak 2 Sosyoloji Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji   0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Sosyoloji (Diğer) 0   2 Sosyoloji dışında diğer bölümlerden lisans mezunu olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis 0   10   5  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Yatay Geçiş 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   2   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Yatay Geçiş 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam 0   10   5  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Yatay Geçiş 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 0   10   5  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yatay Geçiş 0   3   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir 0   10 İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak 5 İlahiyat Fakültesinde herhangi bir alandan yüksek lisans Mezunu Olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Yatay Geçiş 0   2 İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak 2 İlahiyat Fakültesinde herhangi bir alandan yüksek lisans Mezunu Olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   2 İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak 2 İlahiyat Fakültesinde herhangi bir alandan yüksek lisans Mezunu Olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf 0   5   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yatay Geçiş 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   1   1  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belağatı 0   6   4  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belağatı Yatay Geçiş 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belağatı Yabancı Uyruklu Öğ. Kon. 0   2   2  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler 0   5 Lisans eğitimini uluslararası ilişkiler bölümünde almış olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler(Diğer) 0   2 Lisans eğitimini uluslararası ilişkiler bölümü haricindeki diğer bölümlerde almış olmak 0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Çalışmaları 0   15   10  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Çalışmaları (Yatay Geçiş) 0   0   2 Kamu Yönetiminde Doktora yapıyor olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yatay Geçiş 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yabancı Uyruklu 0   0   0  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı 0   2 Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak, Osmanlı Türkçesi metinlerine hâkim olmak 2 Türk Dili ve Edebiyatı ABD da yüksek lisans yapmış olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi (Yatay Geçiş) 0   0   2 Türk İslam Edebiyatı'nda ve Sosyoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı (Yatay Geçiş) 0   1 İslam Tarihi ve Sanatları ABD yüksek Lisans Yapıyor olmak 2 Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih İLKÇAĞ TARİHİ 0   0   2 Yüksek lisansını Tarih anabilim dalında Eski Batı Tarihi alanında yapmış olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ORTAÇAĞ TARİHİ 0   5 Tarih lisans mezunu olmak 2 Yüksek lisansını Tarih anabilim dalında yapmış olmak ve Osmanlıca el yazısını çok iyi derecede okuyor olmak  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih YENİÇAĞ TARİHİ 0   1 Tarih lisans mezunu olmak, İyi derecede Rika yazılarını okuyor olmak 0  
Bu ilan 33,467 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;