Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanı
Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl'nca 3-4-5 Kasm 2001 tarihlerinde Ankara ve stanbul'da Hesap Uzman Yardmcl Giri Snav yaplacaktr.

I-SINAVA KATILABLME ARTLARI
a) 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci ve Hesap Uzmanlar Kurulu Kurulmasna Dair Kanunun 3 nc maddesinde yazl nitelik ve artlara sahip olmak,
b) SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihinde yaplan "Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnn KMSPN54" blmnde 70 KMS puannn zerinde olmak kaydyla bavuruda bulunanlardan en yksek puanl 300 kii ierisinde bulunmak,
c) Eitim sresi en az drt yl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri ile ayn konularda eitim veren ve bunlara eitlii yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabanc faklte veya yksek okullarn birinden mezun olmak,
d) Askerliini yapm, muaf veya tecilli bulunmak,
e) Salk durumunun yurdun her yerinde grev ve yolculuk yapmaya elverili olduu tam teekkll bir hastanenin salk kurulu raporuyla tevsik olunmak,
f) Yaplacak soruturma sonucunda Hesap Uzmanlnn gerektirdii niteliklere sahip bulunmak,
g) Daha nce Hesap Uzman Yardmcl Snavna katlmam veya en fazla bir kez katlm olmak,
h) Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile istenilen dier belge ve bilgileri Kurul Bakanlna vermi bulunmak.
Snava giri artlarn ve snav konularn gsteren bror ve "Giri Snav Bavuru Belgesi", Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Kava ANKARA adresinden veya Hesap Uzmanlar Ankara Grup Bakanl Atatrk Bulvar No: 73 Kzlay-ANKARA, Hesap Uzmanlar stanbul Grup Bakanl Necatibey Cad. No: 59 Karaky-STANBUL ve Hesap Uzmanlar zmir Grup Bakanl 1377 Sok. No:1 Kltr han Kat:5 ZMR adreslerinden, internet aracl ile www.huk.gov.tr adresinden temin edilebilir.
II- BAVURU EKL VE YER
Snava katlabilmek iin isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 16 Ekim 2001 gn akamna kadar Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl'na (Dikmen Caddesi, Kara Harp Okulu Kava ANKARA) bizzat veya en ge bu tarihte Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl'na ulaacak ekilde posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolay bu tarihten sonra Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanl'na ulaan bavurular dikkate alnmayacaktr.
SINAVA GR BELGES
Snava katlabilme artlarn tayan adaylara Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanlnca "Snav Giri Belgesi" verilir. Snava giri belgeleri 19 Ekim 2001 tarihine kadar Kurul Bakanlndan elden verilecektir. Bu tarihten sonra elden alnmayan belgeler adaylarn adreslerine posta ile gnderilecektir. Snava katlabilme artlarn tamayanlara snav giri belgesi verilmez ve gnderilmez. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl bir kimlik belgesi bulundurulmas gerekmektedir.
SINAV KONULARI
Yazl ve Szl giri snavlar aada gsterilen bilim alanlarnda yaplr. Snavda adaylarn hukuki, iktisadi ve mali olay ve sorunlar deerlendirmeleri, yorumlamalar ve zm yollar nermelerini salayacak sorulara da yer verilir.
a-)Kamu Maliyesi:Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borlar ve Bte), Maliye Politikas , Vergi Hukuku ve Trk Vergi Sistemi.
b-)Ekonomi: Ekonomi Teorisi ve Politikas (Mikro, Makro ktisat ve ktisadi Analiz), Para Teorisi ve Politikas, Uluslararas Ekonomi, Trkiye Ekonomisi ve Gncel Ekonomik Sorunlar
c-)letme:letme Ekonomisi, letme Finansman. ,
d-)Hukuk: Anayasa Hukukunun Genel Esaslar, Medeni Hukuk ve Borlar Hukukunun Genel Esaslar, Ticaret Hukuku (Ticari letme Hukuku, irketler Hukuku ve Kymetli Evrak Hukuku)
e-)Muhasebe:Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.
Yazl snav kazananlar ayrca Ankara'da szl snava tabi tutulacaklardr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava arlmazlar.