Mali Suçları Araştırma Kurulu, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlnca, 16-17 Kasm 2002 tarihlerinde Ankara'da, Genel dare Hizmetleri Snfnda ak bulunan 10 adet kadro iin, Mali Sular Aratrma Uzman Yardmcl Giri Snav alacaktr.

SINAVA KATILMA KOULLARI
a-SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihinde yaplan KPSS snavnda KPSSP72 veya SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tartihlerinde yaplan KMS snavnda KMSP41 blmnde blmnde 80 ve zeri puan alanlar arasnda (Bavuranlardan en yksek puan alan 400 kiiye snava giri belgesi verilecektir. )bulunmak
b-657 sayl Kanunun 48. maddesindeki belirtilen genel artlar tamak.
c-Yksekretim kurumlarndan en az drt yl sre ile eitim veran Siyasal bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ve dari Bilimler Faklte ve yksekokullar ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurtdndaki drt yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak.
d-Yazl snavn yaplaca tarihte 30 yan doldurmam olmak.
e-Erkeklerde, askerliini yapm veya erteletmi olmak.
f-Grevini yapmasna engel olabilecek hastal veya sakatl bulunmamak.
g-Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermi bulunmak.
h-Adaylar, giri snavlarna en fazla iki defa aktlabilirler.

SINAV BAVURUSU
Snava katlabilmek iin isteklilerin, gerekli belgeler ile birlikte 25 Ekim 2002 gn akamna kadar Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanl, Atatrk Bulvar No:225 Kavaldere/ Ankara adresine ahsen veya posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolay bu tarihten sonra gelen bavurular dikkate alnmayacaktr.
Adaylar snava bavuru iin dolduracaklar bavuru belgesini yukarda yazl adresten temin edebilecekleri gibi, www.masak.gov.tr adresinden de temin edebilirler.

SINAV GR BLGS
Snava girebileceklere, Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlnca "snava giri belgesi" verilir. Bu belge ile birlikte adaylar, kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesini yanlarnda bulundurmak zorundadr.
Giri belgesi verilmek suretiyle snava alnan ve yaplan snavlar kazananlardan talep formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz, atamas yaplm olsa dahi iptal edilir.

SINAV KONULARI
1-ktidat Grubu
-Makro ve Mikro ktisat, Para, Banka, Uluslararas ktisat
-letme ktisadi
-Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular

2-Maliye Grubu
-Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalar, Bte ve Borlanma)
-Maliye Politikas

3-Hukuk Grubu
-Hukukun Temel lkeleri
-dare Hukuku (Genel Hkmler-dari Yarg)
-Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras hkmleri hari)
-Ceza Hukuku (Genel Hkmleri)
-Ticaret Hukuku (Ticari letme-irketler-Kymatli Evrak)
-Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
-cra flas Hukuku

4-Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe

5-Yabanc Dil
-ngilizce, Franszca, Almanca dillerinden biri.

DEERLENDRME
Giri snav: Yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snbava alnmazlar.
Yazl snavda baarl olmak iin; konu gruplar itibariyle her bir snavdan en az 50 puan; bunlarn ortalamasnn en az 60 puan olmas gerekir.
szl snavda, adylarn yazl snav konular ile ilgili bilgileri ile zeka ve anlay, ifade yetenei, genel kltr, tutum ve davranlar gibi zellikleri gz nnde bulundurulur.