Yalova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

29/12/2011 12:00:00
Yazdır

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES?den en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

MUAFİYET

a) Doktorasnı tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)?den,

c) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

7. ALES Belgesi.

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Lisans Transkripti.

11. Yüksek Lisans belgesi.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte

istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.

BAŞVURU ADRESİ:

Yalova Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2

77100 YALOVA

Tel. : 0226 814 62 01/51 21

Faks : 0226 813 89 48

  Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 2 12 Ocak 2012
  Kalıpçılık Öğretmenliği Programında yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Üniversitelerin Sağlık Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Lisans mezunu olup, Sağlık Yönetimi alanında Yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik bölümleri Lisans mezunu olup, alanında en az 3 yıl deneyimli olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  İşletme alanında Yüksek lisans yapmış olmak ve işletme alanında en az 5 yıl deneyimli olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında Yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, alanında Yüksek lisans yapmış yada alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. Öğretim Görevlisi 2 12 Ocak 2012
  Fakültelerin Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olup, alanında Yüksek lisans yapmış yada alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. Öğretim Görevlisi 2 12 Ocak 2012
  Üniversitelerin Su Ürünleri Bölümü Lisans mezunu olup, Su ürünleri Yetiştiriciliği alanında Yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, alanında Yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012
  Üniversitelerin Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 12 Ocak 2012

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES?den en az (Hangi puan türünden en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden) 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)?den, muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

7. ALES Belgesi.

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Lisans Transkripti.

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte

istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.

BAŞVURU ADRESİ:

Yalova Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2

77100 YALOVA

Tel. : 0226 814 62 01/51 21

Faks : 0226 813 89 48

  Fakültelerin İngiliz dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümlri lisans mezunu olmak. Okutman 1 12 Ocak 2012

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Lisans öğreniminde mezun olduğu alanındaki puan türünden) ALES?den en az 70 puan almış olmak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

a) Kimya Müh. lisans mezunu olmak.

b) Çevre analizleri konuusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

a) Doktorasnı tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES)?den,

c) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Öğretim Elemanları Başvuru Formu

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

7. ALES Belgesi.

8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10. Lisans Transkripti.

12. Alanında en az 2 yıl tecrübeli olduüunu gösterir belge

Not : 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Yalova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, Başvuru formuyla birlikte

istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3- Adaylar Öğretim Elemanları Başvuru Formuna http://www.yalova.edu.tr/ylv2236.aspx adresten ulaşabilirler.

BAŞVURU ADRESİ:

Yalova Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. No;146 Kat:2

77100 YALOVA

Tel. : 0226 814 62 01/51 21

Faks : 0226 813 89 48

  Merkez Araştırma Laboratuarnda çalıştırılmak üzere; Fakültelerin Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, çevre analizleri konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak. Uzman 1 12 Ocak 2012
Bu ilan 4,789 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?