Dokuz Eylül Ünv. Sağlık Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

26/12/2011 14:29:00
Yazdır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yüksek Lisans programlarına başvuru için; Son üç yıl içinde ALES?den ilgili Anabilim Dalı puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.

2. Doktora programlarına başvuru için; Son üç yıl içinde ALES?den başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan almış olmak. Tıp Fakültesi mezunları, aşağıdaki çerçevede, ALES yerine TUS puanlarını kullanabilirler.

a) Tıp Bilimlerinde yürütülen doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)?dan en az 50 temel veya klinik tıp puanı almış olması gerekir. (Temel Bilimlere başvuracak adaylar için Temel Tıp Puanı, Klinik Bilimlere başvuracak adaylar için Klinik Tıp Puanı geçerlidir) TUS sonucu son 3 yıl içinde alınmış olmalıdır. Daha uzun süre önce alınmış ise TUS sonucu yerine Uzmanlık Belgesi getirilmelidir.

b) Doktora Programına başvuracak adaylarda, yüksek lisans derecesinin ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eş değeri olması gerekir. Tıp Fakültesi mezunları için not ortalamasında belli bir puan şartı aranmaz.

3. Doktora adayları: Aşağıdaki belgelerden birini başvuru sırasında beyan etmek durumundadır.

- KPDS?dan 60 ve üzeri

- ÜDS?dan 60 ve üzeri

- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden eşdeğer puan almış olması gerekir.

4. Yüksek Lisans adayları ise; aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip değil iseler; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son 3 yıl içinde yapılan sınavların birinden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Bu belgelerden hiç biri yok ise 17.01.2012 Salı günü saat 10.00?da Enstitümüzün yapacağı Yabancı Dil sınavına katılarak en az 70 puan almak gereklidir.

- KPDS?dan 60 ve üzeri

- ÜDS?dan 60 ve üzeri

- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden eşdeğer puan almış olması gerekir.

NOT: Aday Doktora Öğrencileri, Enstitüye ön kayıt yaptırmadan önce mutlaka tez başlığı öneren öğretim üyesi ile görüşmelidirler.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların, başvuracakları programa girebilme önkoşuluna sahip olmaları gerekir.

Başvuru TarihleriBaşvuru tarihinde şahsen geliniz. Programınız için ayrılan 2 gün içerisinde başvuru yapamadığınız takdirde, o günler için alınmış sağlık raporu getirilmesi halinde 13 Ocak 2012 tarihinde mazeret kaydı yaptırabilirsiniz.

Yabancı Dil Sınavı

(Yüksek Lisans Adayları İçin)17 Ocak 2012 Salı Saat: 10.00

Bilim Sınavı20 Ocak 2012 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri06-10 Şubat 2012

Enstitü web adresi: http://www.deu.edu.tr/deu/Icerik/Displayer.jsp?KOD=81

2011 ? 2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ÖN KAYIT TARİHLERİ

2-3 OCAK 2012 (Pazartesi-Salı) 9-10 OCAK 2012 (Pazartesi-Salı)

2-3 OCAK 2012 (Pazartesi-Salı)   9-10 OCAK 2012 (Pazartesi-Salı)
Anatomi Anabilim Dalı   Hemşirelik Anabilim Dalı
Anatomi DR   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DR
Biyokimya Anabilim Dalı   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DR
Biyokimya YL   Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DR
Biyofizik Anabilim Dalı   Halk Sağlığı Hemşireliği YL-DR
Biyofizik YL    
Halk Sağlığı Anabilim Dalı    
Halk Sağlığı DR    
Onkoloji Anabilim Dalı    
Temel Onkoloji YL    
03?04 OCAK 2012 (Salı- Çarşamba)   11?12 OCAK 2012 ( Çarşamba-Perşembe)
Parazitoloji Anabilim Dalı   Biyomekanik Anabilim Dalı
Tıbbi Parazitoloji YL   Biyomekanik YL-DR Biyomühendislik DR
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı   Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR
Histoloji-Embriyoloji YL   Moleküler Tıp Anabilim Dalı
    Moleküler Tıp YL-DR
    Sinirbilimler Anabilim Dalı
    Temel Sinirbilimler DR
05?06 OCAK 2012 (Perşembe ? Cuma)   13 OCAK 2012 (Cuma)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı    
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL-DR    
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı   MAZERET KAYDI (Sağlık Raporu geçerlidir)
Muskuloskeletal Fizyoterapi YL    
Nörolojik Fizyoterapi-Rehabiliyasyon YL    

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİREBİLME ÖNKOŞULLARI

Anabilim Dalı Programı ALES Puan Türü EA: Eşit Ağırlıklı SAY: Sayısal SÖZ: Sözel ALES Puanı (en az) Alınacak Öğrenci Sayısı Diploma
Anatomi Anatomi YL SAY 55 ----- Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji
Anatomi DR SAY 60 3 Tıp Fakültesi, Anatomi Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Hareket Ve Antrenman Bilimi YL EA/SAY/SÖZ 55 ----- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YL EA/SAY/SÖZ 55 ----- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
Biyofizik Biyofizik YL SAY 55 3 Dört yıllık lisans mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.
Biyofizik DR SAY 60 ----- 4 Yıllık fakülte mezunu ve herhangi bir dalda yüksek lisans yapmış olmak, 5 ya da 6 yıllık fakülte mezunu olmak veya Tıp Doktoru olmak, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Mühendislik Bilimleri, Matematik, İstatistik, Biyomedikal, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya Yüksek Lisansı olmak.
Biyokimya Biyokimya YL SAY/EA 55 2 Biyoteknoloji, biyomühendislik, biyokimya, biyoloji, kimya, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültelerinden mezun olanlar. Ayrıca tam gün devam mecburiyeti vardır.
Biyokimya DR SAY - EA 60 ----- Tıp Fakültesi, Biyokimya Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, biyokimya programlarından Yüksek lisans derecesi alan öğrenci
Biyomekanik Biyomekanik YL EA/SAY/SÖZ 55 2 En az 4 yıllık bir fakülteden mezun olanlar.
Biyomekanik DR EA/SAY/SÖZ 60 2 Biyomekanik doktora programına alınacak öğrenciler YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenen öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere biyomekanik yüksek lisans derecesine sahip adayları, tıp fakültesi mezunu adayları, fen bölümleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) mühendislik bölümleri, (Makina, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Elektrik ve Elektronik) mühendislik bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip adayları öğrenci olarak kabul eder.
Biyomühendislik DR EA/SAY/SÖZ 60 2 Mühendislik, Fen veya Sağlık Bilimlerinden alınmış olan Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültelerinden mezun olmak. Programın eğitim dili tümüyle İngilizce olup, dolayısıyla adayların 3 yıldan eski olmayan ulusal (KPDS ve ÜDS?den en az 70) veya iki yıldan eski olmayan uluslararası (TOEFL?dan en az 65(İBT), 155(CBT), 470(PBT), IELTS?den en az 5.75) standartta bir İngilizce sınavından gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir.
Çocuk Cerrahisi Deneysel Fetal Cerrahi YL SAY 55 ----- Tıp Fakültesi mezunu.
Farmakoloji Farmakoloji YL SAY 55 ----- Diş Hekimliği, Tıbbi Biyoloji, Eczacılık, Tıp Fakültesi ya da Veteriner Fakültesi lisans diploması olanlar.
Toksikoloji YL SAY 55 ----- Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Fen Fak., Biyomühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Fak., Kimya Mühendisliği Fak. Mezunu ve ilgili dallarda lisans mezunu olmak.
Farmakoloji DR SAY 60 ----- ÜDS ya da KPDS sınavından 60 puan almış Tıp Doktoru veya DEÜ Tıp Fakültesi Dönem I.sinin ön koşulsuz alınması.
Toksikoloji DR SAY 60 ----- Tıp Doktoru olmak
Fizyoloji Spor Fizyolojisi YL EA/SAY/SÖZ 55 ----- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Spor Fizyolojisi (Tezsiz) II. Öğretim YL EA/SAY/SÖZ 55 ----- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Fizyoloji Fizyoloji DR SAY 60 ----- Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoloji Yüksek Lisans yapmış olmak
  Egzersiz Fizyolojisi DR EA/SAY/SÖZ 60 ----- Spor fizyolojisi yüksek lisans, spor bilimleri ile ilişkili her hangi bir alanda yüksek lisans, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek lisans,fizyoloji yüksek lisans tıp fakültesi mezunları adaylar arasından kabul edilir.
Halk Sağlığı Halk Sağlığı YL EA/SAY/SÖZ 55 ----- 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak
Halk Sağlığı DR EA/SAY/SÖZ 60 1 En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak ve ?Halk Sağlığı? ya da ?İş Sağlığı? yüksek lisansı yapmış olmak. ?tıpta uzmanlık? ya da ?iş sağlığı doktora? derecesine sahip olmak
İş Sağlığı DR EA/SAY/SÖZ 60 ----- En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak ve ?Halk Sağlığı? ya da ?İş Sağlığı? yüksek lisansı yapmış olmak. ?tıpta uzmanlık? ya da ?halk sağlığı Doktora? derecesine sahip olmak
Histoloji-Embriyoloji Histoloji-Embriyoloji YL SAY 55 2 Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji (5 yıllık lisans mezunu)
Histoloji-Embriyoloji DR SAY 60 ----- Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans
Kulak Burun Boğaz Odyoloji YL SAY 55 ---- Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Fen Fakültesi, Fen-Ed.Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Odyoloji DR SAY 60 ----- Odyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.
Laboratuvar Hayvanları Bilimi Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL EA 55 ---- Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji mezunu olmak
Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR EA 60 1 Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ya da Fen veya Sağlık Bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak.
Medikal Fizik Medikal Fizik YL SAY 55 ----- Fen Fakülteleri Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinden Fizik Mühendisliği ve Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları.
Medikal İnformatik Medikal İnformatik (Tezsiz) YL SAY 55 ----- Tıp doktoru (MD) derecesi ile bilgisayar bilimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceri (giriş sınavında ölçülecektir). Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya da eşdeğer bir lisans derecesi. Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesi. ALES?den en az 55 sayısal, TUS?dan en az 50 veya GRE (Graduate Record Examination) en az 1100 puan aldığını belgelemesi.
Tıbbi Bilişim YL SAY 55 ----- Tıp doktoru (MD) derecesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya da eşdeğer bir lisans derecesine sahip olmak. Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Hemşirelik Yüksekokulu lisans derecesine sahip olmak. ALES?den en az 55 sayısal, TUS?dan en az 50 veya GRE (Graduate Record Examination) en az 1100 puan aldığını belgelemesi. Bilgisayar bilimi ile ilgili giriş sınavında başarılı olmak.
Onkoloji Temel Onkoloji YL SAY 55 2 Tıp Doktoru, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılık, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik bölümleri mezunları.
Temel Onkoloji DR SAY 60 ----- Tıp Doktoru ve Temel Onkoloji Yüksek Lisans Mezunları
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon YL EA 55 ---- Sağlıkta Kalite Yönetimi yönelimi için e n az dört yıllık lisans mezunları bu programa başvurabilirler.
Sinirbilimler Temel Sinirbilimler YL SAY 55 ----- Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fak.Fen Bölümleri, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. mezunu olmak.
Klinik Sinirbilimler YL SAY 55 ----- Tıp Fakültesi, Psikoloji, Yüksek Hemşirelik, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.
Klinik Sinirbilimler (Tezsiz) YL SAY 55 ----- Nöroloji, Psikiyatri, Nöroşirürji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Geriatri konularında tıpta uzmanlık sahibi olmak.
Temel Sinirbilimler DR SAY 60 4 Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi Lisans; ya da Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri alanında Yüksek Lisans.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji YL SAY 55 ----- Fen Fakültelerinin Mikrobiyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri mezunu. Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik Bölümü mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Veterinerlik Fakültesi mezunu, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Mikrobiyoloji DR SAY 60 ----- Mikrobiyoloji veya Klinik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunu.
Parazitoloji Tıbbi Parazitoloji YL EA 55 3 En az 4 yıllık Üniversite mezunu olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans başvuru koşullarını yerine getirenler
Parazitoloji Tıbbi Parazitoloji DR EA 60 ----- Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
Moleküler Tıp Moleküler Tıp YL SAY/EA 55 3 En az dört yıllık fakülte mezunu olmak
Moleküler Tıp DR EA - SAY 60 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, ya da Fen Veteriner Diş hekimliği Eczacılık ve Mühendislik Fakültesi Mezunu olup Sağlık Bilimlerinde ya da Fen Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Nükleer Tıp Temel Nükleer Tıp YL SAY 55 ----- Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji ve Genetik YL SAY/EA 65 ----- En az dört yıllık bir Fakülteden mezun olanlar
Tıbbi Biyoloji ve Genetik DR EA 65 ----- En az bir Yüksek Lisans, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ya da eşdeğeri diploma sahibi olmak.
Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi YL EA 55 ----- Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp Eğitimi DR EA 60 ----- Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL SAY 55 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. ile Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitas. Bölümlerinde Lisans öğrenimi görüp, Fizyoterapist ünvanı almış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (İng) YL SAY 55 ----- Yurtdışında minimum 3 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programından, Türkiye?de 4 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans programından veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?ndan mezun olmak, lisans diplomasını İngilizce dilinde veren bir üniversiteden almış olmak ve/veya Amerikan, İngiliz Kültür Merkezlerince verilen uluslararası düzeyde geçerli (TOEFL, Cambridge gibi) bir yeterlilik belgesine veya merkezi sistemle yapılan kamu personeli yabancı dil sınavında en az %70 başarı notuna sahip olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DR SAY 60 3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans, Muskuloskeletal Rehabilitasyon Yüksek Lisans veya Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans mezunu olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Fizyoterapi ? Rehabilitasyon YL SAY 55 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. ile Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitas. Bölümlerinde Lisans öğrenimi görüp, Fizyoterapist ünvanı almış olmak
Muskuloskeletal Fizyoterapi YL SAY 55 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. ile Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitas. Bölümlerinde Lisans öğrenimi görüp, Fizyoterapist ünvanı almış olmak
Ortopedik Fizyoterapi YL SAY 55 ----- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları ile Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde Lisans öğrenimi görüp, Fizyoterapist ünvanı almış olmak.
Protez-Ortez YL SAY 55 ----- En az dört yıllık lisans eğitimi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerden herhangi birindeki fizyoterapi okullarından veya dört yıllık protez ortez eğitimi veren okullardan mezun olmak
Geriatrik Fizyoterapi YL SAY 55 ----- Türkiye?de dört yıllık lisans eğitimi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerden herhangi birindeki fizyoterapi okullarından mezun olmak
Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YL EA 55 ----- Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DR EA 60 1 Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL EA 55 ------ Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu lisans programı mezunu olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DR EA 60 2 Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL EA 55 ------ Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik programından mezun olmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DR EA 60 1 Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği YL EA 55 3 Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Halk Sağlığı Hemşireliği DR EA 60 2 Herhangi bir hemşirelik alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Hemşirelik Esasları YL EA 55 ------ Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.
Hemşirelikte Yönetim YL EA 55 ----- Hemşirelik lisans programı mezunu olmak
Hemşirelikte Yönetim DR EA 60   Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği YL EA 55 ----- Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
İç Hastalıkları Hemşireliği DR EA 60 ----- Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
İş Sağlığı Hemşireliği YL EA 55 ----- YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün tezli öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere hemşirelikte lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.
Onkoloji Hemşireliği YL EA 55 ----- Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Psikiyatri Hemşireliği YL EA 55 ----- En az bir yıl çalışma deneyimi ve lisans mezunu hemşireler başvurabilir
Psikiyatri Hemşireliği DR EA 60 ----- Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Bu ilan 13,722 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?