Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

KAMU HALE UZMAN YARDIMCILII GR SINAVI DUYURUSU
4734 sayl Kamu hale Kanunu gereince kurulan Kamu hale Kurumunda grevlendirilmek zere aada belirtilen puan trleri, lisans dallar ve hizalarnda belirtilen sayda Kamu hale Uzman Yardmcs alnmak zere 25.05.2003 tarihinde;

KMSP5 / KPSSP5 puan trnde;
1) Hukuk mezunlarna,. (4 adet)
2) ktisat,iletme,siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarna,......... (4 adet)
SYM tarafndan yazl snav,
3) niversitelerin bilgisayar mhendislii blm mezunlarna,........ (1 adet)
Kamu hale Kurumu tarafndan tarihi daha sonra belirlenmek zere szl snav yaplacaktr.

SINAVA KATILMA KOULLARI:
Yazl ve szl giri snavna katlabilmek iin;
1) SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde yaplan Kurumlar iin Merkezi Eleme snav ( KMS ) Puan No: KMSP5 veya 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personeli Seme Snav ( KPSS ) Puan No: KPSSP5 den 80 (seksen) veya daha yksek puan alm olmak ve sz konusu snavlarn Yabanc Dil testinden 42 veya daha fazla doru cevab bulunmak,
2) 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununun 48inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,
3) En az 4 yl sreli eitim veren hukuk,iktisat, iletme,siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile mimarlk ve mhendislik faklteleri ve bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki Yksek retim Kurumlarnn (hukuk, iletme, iktisat, maliye, kamu ynetimi, alma ekonomisi ve endstri ilikileri, uluslararas ilikiler ve bilgisayar mhendislii) blmlerinden birisini bitirmi olmak,
4) Snavn yapld yln ocak aynn ilk gn itibari ile 30 yan doldurmam olmak,
5) Askerlik ile ilikisi bulunmamak; askerlik ana gelmemi veya askerlik ana gelmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm, salk nedenleri dnda muaf tutulmu yahut erteletmi veya yedek snfa geirilmi olmak, (mracaat tarihinde askerliinin bitmesine 2 ay veya daha az kalm olan adaylar da bu durumlarn belgelendirmeleri kaydyla snava bavurabilirler.)

BAVURU N GEREKL BELGELER :
1) Talep Formu (sz konusu belge Kurumun nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl, Atatrk Bulvar No:211 Kavakldere/Ankara adresinden veya internet zerinden www.kik.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
2) Yksek renim Diplomasnn veya Mezuniyet Belgesinin asl veya noter tasdikli rnei,
3) Nfus Czdannn asl veya noter tasdikli fotokopisi,
4) KMS veya KPSS Sonu Belgesinin asl veya noter tasdikli fotokopisi,
5) Cumhuriyet Savclndan son ay ierisinde alnan sabkaszlk kayd,
6) 4,5 X 6 ebadnda son alt ay iinde ekilmi ba ak iki adet fotoraf,
7) Yabanc okul mezunlar iin denklik belgesi,
8) SYMnin T.C.Ziraat Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 375352 numaral Dner Sermaye letmesi hesabna snav creti olarak 40.000.000,- (Krkmilyon) TL yatrldna dair dekontun asl. (Bilgisayar Mhendislii blm mezunu olarak snava katlacaklar, snavn Kurum tarafndan yaplmas nedeniyle snav creti demeyeceklerdir.)
Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr. Bavurular kabul edilip snava girmeyenler ile artlar uymad halde bavuru yapanlar veya eksik belgelerle bavuru yapanlara snav creti iade edilmeyecektir.

SINAV BAVURUSU:
Bavurular , en ge 28 Mart 2003 tarihi mesai bitimine kadar (saat:18.00) istenilen belgelerle birlikte Kurumun yukarda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Posta yolu ile yaplacak mracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV GR BELGES :
Yazl snava girilecek yer ve saati gsteren Snava Giri ve Kimlik Belgesi 05 Mays 2003 tarihinde SYM tarafndan adaylarn haberleme adresine gnderilecektir.
Yazl snavda adaylar SYM tarafndan dzenlenmi Snava Giri ve Kimlik Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesini yanlarnda bulunduracak, snava giri ve kimlik belgesi yannda bulunmayan adaylar snava alnmayacaktr.
Cevap katlar optik okuyucular tarafndan okunacandan adaylarn yanlarnda yumuak kurun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.
Bilgisayar Mhendislii blm mezunu olarak szl snava katlma hakkn kazanan adaylarn Szl Snav Giri Belgesi, Kamu hale Kurumu tarafndan adreslerine gnderilecektir.

SINAV KONULARI :
1) Yazl snavda adaylara Alan Bilgisi Testi uygulanacaktr.
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasas, dare Hukuku, dari Yarg, Ceza Hukuku (Genel Hkmler, Devlet daresi Aleyhine lenen Crmler), Ceza Usul Hukuku,
b) zel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hari), Borlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari letmeler Hukuku, irketler Hukuku, Kymetli Evrak Hukuku), cra flas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) ktisat Grubu: Mikro ktisat, Makro ktisat, Uluslararas ktisat, Trkiye Ekonomisi,
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikas, Bte, Vergi Hukuku ve Trk Vergi Sistemi,
e) letme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, letme ktisad.

2) Bilgisayar Mhendislii Blm mezunlarna uygulanacak szl snav:

Temel mhendislik konular.
DEERLENDRME :

Yazl snavda deerlendirme doru cevap says zerinden yaplacak, yanl cevaplar dikkate alnmayacaktr. Bu snavda adaylar Alan Bilgisi Testindeki be gruptan kendilerinin belirleyecei ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak zere toplam alt test grubunun sorularn cevaplamak zorundadrlar. Alan Bilgisi Testinde alt testlerden tercih yapan adaylar bunlardan en az birisini (a) veya (b) grubundan iaretlemedikleri takdirde, bu adaylarn cevap katlar deerlendirmeye alnmayacaktr. Deerlendirme srasnda Alan Bilgisi Testindeki alt testlerden alnan puanlar, ayr ayr ortalamas 50 standart sapmas 20 olan standart puan dalmlarna dntrlecek ve eit olarak arlklandrlacaktr. Bu deerlendirme sonunda arlkl standart puan 70 ve daha yksek olan adaylardan en yksek puanl adaydan balamak zere 1 inci grup ve 2 inci grup ayr ayr olacak ekilde her iki grupta kontenjannn (4) , iki katna tekabl eden (8) aday bu snavda baarl saylacaktr. Her iki grupta da 8 inci sradaki aday ile ayn puan alan adaylar da bu snavda baarl saylacaklardr.

Szl olarak yaplacak bilgisayar mhendislii blm mezunlar snavnda, KMSP5 ve KPSSP5 puan trnden 80 ve zeri puan alan adaylar, en yksek puan alm olan adaydan balamak zere puan srasna konulacak ve kontenjann (1), iki katna tekabl eden (2) aday, yazl snava alnmakszn Kamu hale Kurumu tarafndan yaplacak szl snava (2 inci aday ile ayn puan alm olan adaylar da dahil ) arlacaklardr.

SINAV SONUCU :
Yazl snav sonucu, SYM tarafndan adaylarn haberleme adresine gnderilecektir. Adaylarn snav sonular ile ilgili itirazlarn Snav Sonu Belgelerinin adreslerine postalanmas tarihinden itibaren en ge 10 gn ierisinde SYM Bakanlna yapmalar gereklidir. SYM sresi ierisinde yaplan itirazlar inceleyerek sonucunu bildirecektir. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.
Szl olarak yaplacak olan Bilgisayar Mhendislii snavnn sonucu Kamu hale Kurumu tarafndan adaylarn haberleme adreslerine gnderilecektir.

SZL SINAV :
SYM tarafndan yaplan yazl snavda baarl olup, szl snava girmeye hak kazanan adaylarla, sadece szl olarak yaplacak bilgisayar mhendislii snavna katlacak olan adaylarn szl snavnn tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile snava ilikin dier hususlar, snav tarihinden en az 15 gn nce adaylarn haberleme adreslerine bildirilecektir

SINAV BAVURU FORMUNU : Word Dosyas Olarak Kaydet