İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav İlanı
Kaymakam Adayl Talep Formu

LER BAKANLIINDAN
KAYMAKAM ADAYLII GR SINAVI
ileri Bakanlnda Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snfnda bo bulunan 56 (Ellialt) adet kaymakam aday kadrosuna yarma ve yeterlilik snav ile personel alnacaktr.

SINAVA KATILMA KOULLARI
1) niversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri ile bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki en az 4 yl sreli fakltelerden mezun olmak,
2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci ve Kaymakam Adaylar Ynetmeliinin 4 nc maddelerinde belirtilen artlar tamak.
3) 01 Ocak 2002 tarihi itibariyle 30 yan bitirmemi olmak. (01.01.1972 ve daha sonraki tarihlerde doanlar) (Ancak askerlik devleri srasnda yukarda belirtilen ya snrn geirmi bulunanlarn terhislerini mteakip alan ilk snava mracaat etmi olmalar artyla, mevcut ya durumlar snava alnmalarna engel tekil etmez.)
4) Erkekler iin askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapm veya ertelenmi veya yedek snfa geirilmi olmak. (Ancak, yazl snav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en ok 3 ay kalanlar yazl snava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine ka gn kaldn bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadrlar.)
5) 7-8 Temmuz 2001 tarihinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMSPN 37) ile 6) 7 Temmuz 2002 tarihinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSSP 37) puan 70 ve zeri olmak.

BAVURU N STENLECEK BELGELER

1) 1 adet diploma veya mezun olduunu gsterir belgenin asl veya noterce tasdik edilmi sureti,
2) 1 adet tasdikli nfus czdan sureti,
3) 3 adet vesikalk fotoraf, (son alt ay iinde ekilmi ba ve boyun ak aday tantabilecek nitelikte olacak)
4) Son 6 ay iinde alnm sabka kayd olmadna dair belge,
5) 2001 (KMS) veya 2002 (KPSS) Snav sonu belgesinin asl veya noterce tasdik edilmi sureti,
6) Personel Genel Mdrlnden temin edilerek doldurulmu i talep formu,
7) Kendi el yazs ile yazlm ksa zgemii.
Snava katlabilmek iin i talep formu ve istenen belgeler ile birlikte 09 Eyll-24 Eyll 2002 tarihleri arasnda alma saatleri iinde Personel Genel Mdrlnde bulunan snav brosuna bizzat mracaat edilecektir. (Bavurular 21-22 Eyll Cumartesi-Pazar gnleri de kabul edilecektir.)
Bavuru esnasnda adaylarn belgeleri snav brosunca incelendikten sonra; giri koullarn tad tesbit edilenler, renci Seme ve Yerletirme Merkezinin (SYM) Yap ve Kredi Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 1-000253-5 nolu hesabna 25.000.000 TL. snav bedelini yatrarak dekontlarn, snav bavuru belgeleri ile birlikte Personel Genel Mdrlndeki snav brosuna bizzat teslim edeceklerdir.
Bavuru artlarn tamad halde para yatran adaylar, birden fazla snav bedeli yatran adaylar ile bavurusu kabul edildii halde yazl snava girmeyen adaylarn, bankaya yatrdklar snav bedelleri iade edilmeyecektir.

SINAVLAR
1) Yazl snav: 26 Ekim 2002 Cumartesi gn saat 09.30 da Ankara'da yaplacaktr. Adaylarn snav saatinden en az yarm saat nce snav yerinde bulunmalar gerekmektedir. Snavn yaplaca bina, salon ve sra numaralar, adaylarn adreslerine SYM tarafndan nceden postalanacak snav giri belgesinde belirtilecektir.
2) Yazl snava girite, adaylarn yanlarnda snava giri belgesi, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi, yumuak kurunkalem ve silgi getirmeleri gerekmekte olup, yanlarnda kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi, bulundurmayacaklardr.
3) Snav konular: Anayasa, dare Hukuku, Ekonomi, Trkiye'nin dari Yaps, Trkiye'nin Ekonomik Yaps ve Sorunlar, Trkiye'de Mahalli dareler ve nkilap Tarihi vb. ile ilgili semeli sorulardan oluan bir test uygulanacaktr.
4) Snav deerlendirmesi: 100 puan zerinden yaplacak ve deerlendirme sonucunda; 70 puann altnda olmamak kaydyla en yksek puandan balamak zere drt kat aday (224) yazl snav kazanm saylacaktr. 224. sradaki adayla ayn puan alm bulunan dier adaylar kontenjan gzetilmeksizin yazl snav kazanm olarak kabul edileceklerdir.
5) Yazl snav sonular SYM tarafndan adaylarn adresine postalanacaktr.
6) Yazl snav sonularnn Bakanlka ilan edilmesinden itibaren snav kazanan adaylar kendilerinden istenilen dier belgeleri en ge 3 gn iinde Personel Genel Mdrl snav brosuna teslim edeceklerdir.
7) Szl Snav :Yazl snav kazananlar Bakanlk Merkezinde ilan edilecek bir tarihte szl snava tabi tutulacaktr. Szl snav kazananlarn listesi Bakanlk Merkezinde ilan edilecek, ayrca adaylarn adreslerine de postalanacaktr. Szl snav sonucunda yedek liste ilan edilmeyecektir.
8) Szl snavn kazananlar Bakanlka belirlenecek bir tarihte kaymakam aday olarak atanacaktr. Atananlara 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun esaslar dahilinde maa ve dier demeleri yaplacaktr.
9) Snav giri belgesi verilmek suretiyle snava alnan ve snav sonucunda kazananlardan, i talep formu ve dier belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak, atamalar yaplmayacaktr. Bu durumda bulunanlarn atamas yaplm olsa dahi atamalar iptal edilecektir. Bunlar hibir hak talebinde bulunamayacaktr.
PERSONEL GENEL MDRL