Hazine Müsteşerlığı Uzman Yardımcılığı İlanı (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşerlığı Uzman Yardımcılığı İlanı (2001)
1-GENEL

T.C.Babakanlk Hazine Mstearlnda grevlendirilmek zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn aada belirtilen blmlerini (alanlar) bitirenler ile bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan Yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlardan; SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde Kurumlar in Merkezi Eleme Snavna (KMS) katlarak gerekli baar puann tutturanlar arasndan, Genel dare Hizmetleri snfndan 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak zere yarma snav ile karlarnda gsterilen saylarda ve toplam 25 adet Hazine Uzman Yardmcs alnacaktr.

ktisat 7
letme 7
Maliye 6
Hukuk 3
Endstri Mhendislii 2
Toplam 25

Mstearlk, yaplacak snavlar sonucunda ibu ilanda belirtilen sayda baarl aday bulunmad takdirde, baarl aday says kadar eleman almaya ve yukarda belirtilen adetlerde alanlar aras deiiklik yapmaya yetkilidir.


2- SINAVA GR ARTLARI

a) Birinci paragrafta belirtildii zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn ktisat, letme, Maliye, Hukuk ve Endstri Mhendislii blmlerinden mezun olmak veya bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan Yurt dndaki Yksek retim Kurumlarndan mezun olmak,

b) 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde SYM tarafndan yaplan KMS snavna katlm ve en az aada gsterilen baar puann alm olmak


ktisat KMSPN-22 85.000
letme KMSPN-23 85.000
Maliye KMSPN-24 85.000
Hukuk KMSPN-21 85.000
Endstri Mhendislii KMSPN-17 85.000

c) SYM tarafndan yaplan szkonusu KMS snavna katlm ve yabanc dil testinden en az 75 puan (en az 45 doru) alm olmak,

d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamak,


e) 01.01.2001 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak (01.01.1971 ve daha sonra doanlar snava girebileceklerdir.)


f) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmamak,


3-SINAV EKL

Snav; yazl ve szl olmak zere iki aamada yaplacaktr. Snavda baarl saylabilmek iin adaylarn hem yazl, hem de szl snavdan arlkl puan hesab ile ortalama en az 70 tam puan almalar gereklidir.


4-SINAV KONULARI

a) Alan Bilgisi
Her aday ktisat, letme, Maliye, Hukuk ve Endstri Mhendislii blmlerinden birinden snava girecek ve bu blm iin hazrlanm olan sorulara (Alan Bilgisi) cevap verecektir.

b) Yabanc Dil
Adaylar, ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden snava girebilirler. Yabanc dilden-Trkeye, Trkeden-Yabanc Dile tercme yaplmas ve yabanc dilde kompozisyon yazlmas esastr.

c) Genel Kltr (Atatrk lkeleri ve nkilap Tarihi, gncel sosyal, ekonomik ve kltrel konular)

d) Genel ktisat (ktisat alan dnda snava giren adaylar iin)


Yukardaki 4 snav konusunun arlkl puanlar ise yledir.


5- SINAV TARH VE YER

Yazl Snav, 11 Kasm 2001 tarihinde Ankarada yaplacaktr. Yazl snav kazanan adaylar en ge 10 gn sonra szl snava davet edileceklerdir.


Yazl ve szl snavlarn saatleri ile yaplaca mekanlar adaylara bilahare Snav Giri Belgesi gnderilmesi aamasnda bildirilecektir.


6- SON BAVURU TARH

Hazine Mstearl Hazine Uzman Yardmcl Snav iin son bavuru tarihi 19 Ekim 2001 Cumadr.(Mesai saati bitimine kadar)


7- BAVURU EKL

Adaylar bavurularn POSTA YOLUYLA ve iadeli-Taahhtl olarak yapacaklardr. ahsen mracaatlar kabul edilmeyecektir.!


8-BAVURU BELGELER

a) Bavuru Dilekesi ( Talep Formu)

Bavuru dilekesinde ( Talep Formunda) snava katlma talebinin dnda aadaki bilgilerin yer almas zorunludur;


- Bitirdii Lise veya Dengi Okul, bitirdii Yksek Okul veya Faklte, blm, derecesi, bitirdii tarih,

- Snava girecei YABANCI DL,

- Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi alnp- alnmad, alndysa sresi,

- Mecburi hizmeti varsa, ykml bulunulan Kurum ismi, sebebi ve sresi,

- Ak Yazma Adresi, telefon, cep telefonu numaralar, varsa E-mail adresi,


b) Kendi el yazsyla kapsaml zgemi (c.v)

c) Yksek renim Diplomasnn veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

d) KMS Puan belgesinin ve yabanc dil test sonucunun noter tasdikli sureti,

e) Erkek adaylar iin askerlik grevini yaptn veya en az 31.12.2001 tarihine kadar tecil ettirdiini gsterir belgenin noter tasdikli sureti,

f) Cumhuriyet Savclndan alnan Sabka Kayd belgesi,

g) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmadn gsteren doktor veya salk kurulu raporu

h) 4x5 ebadnda 4 adet yeni ekilmi fotoraf,


9) BAVURU ADRES

Bavurular, 8 inci maddede belirtilen ve A-4 zarf iersine konulan belgeler ile birlikte POSTA YOLUYLA ve ADEL-TAAHHTL olarak aadaki adrese yaplacaktr:


T.C.BABAKANLIK HAZNE MSTEARLII
PERSONEL DARES BAKANLII
(SINAV UBES)
ESKEHR YOLU NO:36
06510 BALGAT/ANKARA

Bavurusu kabul edilen adaylara Snav Giri kart gnderilecektir.

10) TELEFONLA BLG ALMA

bu Snavla ilgili her trl sorularnz iin aadaki telefonlar arayabilirsiniz.


212 87 60
212 82 49
212 88 00/1150
212 88 00/1192