Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/154/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mayıs 2023 Salı 23:36

Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00
Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
1-GENEL
T.C.Babakanlk Hazine Mstearlnda grevlendirilmek zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn aada belirtilen blmlerini (alanlar) bitirenler ile bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlardan; SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde Kamu Personel Seme Snav (KPSS) na katlarak gerekli baar puann tutturanlar arasndan, Genel dare Hizmetleri snfndan 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak zere yarma snav ile karlarnda gsterilen saylarda ve toplam 15 adet Hazine Uzman Yardmcs alnacaktr.

Alanlar ve Adetleri
ktisat:4
letme:3
Maliye:2
Hukuk:2
statistik:2
Matematik:2

Mstearlk, yaplacak snavlar sonucunda ibu ilanda belirtilen sayda baarl aday bulunmad takdirde, baarl aday says kadar eleman almaya ve yukarda belirtilen adetlerde alanlar aras deiiklik yapmaya yetkilidir.

2- SINAVA GR ARTLARI
a) Birinci paragrafta belirtildii zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn ktisat, letme, Maliye, Hukuk, statistik ve Matematik blmlerinden mezun olmak veya bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan Yurt dndaki Yksek retim Kurumlarndan mezun olmak,

b) 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde SYM tarafndan yaplan KPSS snavna katlm ve en az aada gsterilen baar puann alm olmak

Hukuk-KPSSP-21=85.000
ktisat- KPSSP-22=85.000
letme-KPSSP-23=85.000
Maliye-KPSSP-24=85.000
statistik-KPSSP-25=80.000
Matematik-KPSSP-92=80.000

c) SYM tarafndan yaplan szkonusu KPSS snavna katlm ve yabanc dil testinden en az 75 puan (en az 45 doru) alm olmak, (Matematik ve statistik blmleri iin en az 70 puan (en az 42 doru) alm olmak yeterli olacaktr.)

d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamak,

e) 31.12.2002 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak. (31.12.1972 ve daha sonra doanlar snava girebileceklerdir.)

f) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmamak,

3-SINAV EKL
Snav; yazl ve szl olmak zere iki aamada yaplacaktr. Snavda baarl saylabilmek iin adaylarn hem yazl, hem de szl snavdan arlkl puan hesab ile ortalama en az 70 tam puan almalar gereklidir.

4-SINAV KONULARI
a) Alan Bilgisi
Her aday ktisat, letme, Maliye, Hukuk, statistik ve Matematik blmlerinden birinden snava girecek ve bu blm iin hazrlanm olan sorulara (Alan Bilgisi) cevap verecektir.

b) Yabanc Dil
Adaylar, ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden snava girebilirler. Yabanc dilden-Trkeye, Trkeden-Yabanc dile tercme yaplmas ve Yabanc dilde kompozisyon yazlmas esastr.

c) Genel Kltr (Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, gncel, sosyal, ekonomik ve kltrel konular)

d) Genel ktisat (ktisat alan dnda snava giren adaylar iin)

Yukardaki 4 snav konusunun arlkl puanlar ise yledir:
ktisat:
Alan Bilgisi: %60
Yabanc Dil: %35
Genel Kltr: %5

letme
Alan Bilgisi : %50
Yabanc Dil : %35
Genel ktisat: %10
Genel Kltr: %5

Maliye
Alan Bilgisi : %50
Yabanc Dil : %35
Genel ktisat:%10
Genel Kltr:%5

Hukuk
Alan Bilgisi : %50
Yabanc Dil : %35
Genel ktisat:%10
Genel Kltr:%5

statistik
Alan Bilgisi : %50
Yabanc Dil : %35
Genel ktisat:%10
Genel Kltr:%5

Matematik
Alan Bilgisi : %50
Yabanc Dil : %35
Genel ktisat:%10
Genel Kltr:%5

5- SINAV TARH VE YER
Yazl Snav, 5-6 Ekim 2002 tarihlerinde Ankarada yaplacaktr. Yazl snav kazanan adaylar en ge 15 gn sonra szl snava davet edileceklerdir.

Yazl ve szl snavlarn saatleri ile yaplaca mekanlar adaylara bilahare Snav Giri Belgesi gnderilmesi aamasnda bildirilecektir.

6- SON BAVURU TARH
Hazine Mstearl Hazine Uzman Yardmcl Snav iin son bavuru tarihi 17 Eyll 2002 Sal gndr.(Mesai saati bitimine kadar)

7- BAVURU EKL
Adaylar bavurularn POSTA YOLUYLA ve adeli-Taahhtl olarak yapacaklardr. ahsen mracaatlar kabul edilmeyecektir.!

8-BAVURU BELGELER
a) Bavuru Dilekesi ( Talep Formu)

Bavuru dilekesinde ( Talep Formunda) snava katlma talebinin dnda aadaki bilgilerin yer almas zorunludur;

- Bitirdii Lise veya Dengi Okul, bitirdii Yksek Okul veya Faklte, blm, derecesi, bitirdii tarih,

- Snava girecei YABANCI DL,

- Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alnp- alnmad, alndysa sresi,

- Mecburi hizmeti varsa, ykml bulunulan Kurum ismi, sebebi ve sresi,

- Ak yazma adresi, telefon, cep telefonu numaralar, varsa E-mail adresi,

b) Kendi el yazsyla kapsaml zgemi (c.v)

c) Yksek renim Diplomasnn veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

d) KPSS Puan belgesinin ve yabanc dil test sonucunun noter tasdikli sureti,

e) Erkek adaylar iin askerlik grevini yaptn veya en az 31.12.2002 tarihine kadar tecil ettirdiini gsterir belgenin noter tasdikli sureti,

f) Cumhuriyet Savclndan alnan Sabka Kayd belgesi,

g) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmadn gsteren doktor veya salk kurulu raporu

h) 4x5 ebadnda 4 adet yeni ekilmi fotoraf,


9) BAVURU ADRES
Bavurular, 8 inci maddede belirtilen ve A-4 zarf ierisine konulan belgeler ile birlikte POSTA YOLUYLA ve ADEL-TAAHHTL olarak aadaki adrese yaplacaktr:
T.C.BABAKANLIK HAZNE MSTEARLII
PERSONEL DARES BAKANLII
(SINAV UBES)


ESKEHR YOLU NO:36
06510 BALGAT/ ANKARA
Bavurusu kabul edilen adaylara Snav Giri Kart gnderilecektir.


10) BLG ALMA
bu Snavla ilgili her trl sorularnz iin aadaki telefonlar arayabilirsiniz.
(0312) 212 87 60
(0312) 212 82 49
(0312) 212 88 00/ 1168