Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı İlanı (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı İlanı (2001)
ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
a-)1/1/2001 gn 30 yann doldurmam olmalar
b-)657 sayl Kanunun 48. maddesinde belirtilen artlar tamalar,
c-)KMS puan 80 ve daha zeri olmaldr.(Kuruma yaplacak bavurulardan en yksek puan alan ilk 250 ikiye snava giri belgesi verilecektir.)
d-)En az drt yllk eitim veren Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fakltelerinden veya bunlasra denklii yetkili makamlarca kbul edilen yurt ii ve yurt d renim kurumlarndan mezun olmalar gerekmektedir.
Salk durumlar yurdun heryerinde grev ve her trl tatta yalculuk yapmaya elverili olmaladr.
Erkek adaylarn askerliini yapm, yahut erteletmi ya da askerlikle ilikisi bulunmamaldr.
Adaylarn Gmrk mfetti yardmcl zyap ve niteliklerine sahip bulunmalar gerekmektedir.
Adaylarn gmrk mfetti yardmcl giri snavna daha nce bir defadan fazla katlmama olmas gerekir.

SINAV KONULARI
2-4/11/2001 tarihlerinde Ankara'da yaplacak olan yazl snavlar; Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, zel Hukuk, Muhasebe ve Ticeri hesap ile yabanc dil (ngilizce, Franszca, Almanca) olmak zere 6 grupta yaplacaktr.
steliler snava ilikin ayrntl bilgiyi kapsayan bror ve mracaat formlarn Babakanlk Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl ile ankara Grubu (Anafartalar cad. No:10/6) stanbul grubu (Rhtm cad. inili han Kat:1 No:2 Karaky) ve zmir Grubu (Atatrk cad. No:107 Kat:6 Alsancak) Gmrk Mfettiliklerinden salayabilirler.

SON BAVURU GN
Snava katlabilmek iin isteklilerin; gerekli belgelerle birlikte en ge 15/10/2001 gn alma saati bitimine kadar Babakanlk Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl Ulus/ANKARA adresine ahsen veya bu gnde Tefti Kurulu Bakanl'na ulaacak ekilde posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postada gecikmeler dikkate alnmayacaktr.