Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Stajyer Gümrük Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Stajyer Gümrük Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı
1 Gmrkler Genel Mdrl Gmrk Kontrolrleri Bakanlnca 6 Kasm 2002 gn balamak zere Ankarada; Genel dare Hizmetleri snf, 8 ve 9uncu dereceli, 10 Stajyer Kontrolrlk kadrosu iin Stajyer Gmrk Kontrolrl Giri Snav yaplacaktr.

2 GR SINAVI KOULLARI :

Snava katlmak isteyenlerin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde belirtilen artlar tamalar,

b) Snav tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmalar,

c) Erkek adaylarn askerliini yapm, erteletmi veya askerlikle ilikisinin bulunmamas,

d) ktisadi ve dari Bilimler, ktisat, letme, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Faklteleri ile en az drt yl eitim veren ve eitim programlar itibaryla denklii Milli Eitim Bakanl, Yksek retim Kurulu veya yetkili klnacak merciler tarafndan kabul olunan yerli ve yabanc retim kurumlarndan birini bitirmi olmalar,

e) Salk durumlarnn yurdun her yerinde grev yapmaya, her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olmalar,

f) Sicil, tutum ve davran ynnden Kontrolrlk yapabilecek niteliklere sahip bulunmalar,

g) 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde yaplan Kurumlar iin Merkezi Eleme Snav (KMS) yada 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSS) sonularna gre; (KMSPN44) yada (KPSSP44) puan trlerinden asgari 80 (Seksen) ve zerinde puan almalar (ok sayda mracaat olmas halinde, snava bavuran adaylar arasndan KMSPN 44 veya KPSS 44 puanna gre baar sras en yksek ilk 250 (kiyzelli) aday yazl snava arlacak ve sadece bu adaylarn adreslerine snav giri belgesi gnderilecektir.),

h) Daha nce Stajyer Gmrk Kontrolrl giri snavna bir defadan fazla katlmam olmalar,
gerekmektedir.

3 SINAVA BAVURU :
Bavurular, en ge 4 Ekim 2002 tarihi mesai saati bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte T.C. Babakanlk Gmrk Mstearl Gmrkler Genel Mdrl Gmrk Kontrolrleri Bakanl, Hkmet Meydan-06100 Ulus/Ankara adresine ahsen veya belirtilen tarihe kadar Gmrk Kontrolrleri Bakanlna ulaacak ekilde posta ile yaplacaktr. Bu tarihten sonraki mracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

4 SINAVA BAVURU SIRASINDA STENLEN BELGELER :
a) Bavuru Belgesi, Talep Formu ve Snav Giri Belgesi (Bu 3 belge yukardaki bavuru adresi ile stanbul {Kemanke Cad. No: 45/3 Karaky-stanbul} ve zmir {Atatrk Cad. No: 107/5 Alsancak-zmir} Gmrk Kontrolrleri Gruplarndan elden temin edilerek adaylar tarafndan doldurulacaktr.)

b) KMS ya da KPSS Snav Sonu Belgesi asl veya noter tasdikli fotokopisi.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya noter tasdikli fotokopisi.

d) 2 adet yeni ekilmi vesikalk fotoraf (4.5 x 6 ebadnda)

Eksik belge ve bilgilerle yaplan bavurular ileme konulmayacaktr.

5 SINAV EKL VE KONULARI :
Snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
Yazl snav konular;
a) Maliye grubu,
b) Ekonomi grubu,
c) Kamu Hukuku grubu,
d) zel Hukuk grubu
e) Muhasebe grubu,
f) Yabanc Dil grubu (ngilizce, Franszca, Almanca)
Yazl snav baarm olabilmek iin her bir snav grubundan alnan notlarn 100 zerinden 50nin zerinde ve tm snav gruplarndan alnan notlarn ortalamasnn da 70in zerinde olmas gerekir.

Snav esnasnda, adaylarn yanlarnda Snava Giri Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi bulundurmalar gerekmektedir.

6 SINAV TARH VE YER :

Yazl snav 6-7-8 Kasm 2002 tarihlerinde saat 9.30da balamak zere Ankarada yaplacaktr. Snav Yeri, Snav Giri Belgesi ile birlikte adaylarn haberleme adreslerine 18 Ekim 2002 tarihinden itibaren posta ile bildirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacak olup, snav tarihine kadar adreslerine Snav Giri Belgesi ulamam adaylarn (312) 3105239 ve 3105269 numaral telefonlardan bilgi almalar gerekmektedir.