Marmarabirlik Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Marmarabirlik Teftiş Kurulunda istihdam edilmek üzere sınavla 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sınava girmek isteyenlerin 21 Ocak 2005 günü mesai bitimine kadar şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

İlan Giriş : 21 Aralık 2004 11:38, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Marmarabirlik Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

İlanı gönderen: alikaya

Marmarabirlik Teftiş Kurulunda istihdam edilmek üzere sınavla 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınava Katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

-Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Personel Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımak.
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavında İngilizce veya Almanca dillerinden en az 80 puan (B) almak. İkinci dil tercih nedenidir.
-Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
-Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
-Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.
-Erkek olmak, Askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılmak.
-Yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel durumu olmamak.
-Giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

Sınav Başvurusu:

Sınava girmek isteyenlerin Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup, form ekindeki istenilen belgelerle birlikte 21 Ocak 2005 günü mesai bitimine kadar "Marmarabirlik Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Yolu 29. km/ Bursa " adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav Şekli ve Yeri ile Sınava Giriş Belgesi:

Aranan nitelikleri haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
Yazılı sınav Bursa'da yapılacak olup, iktisat, maliye, muhasebe, hukuk, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve yabancı dil olmak üzere altı grupta gerçekleştirilecektir.

Sınava girebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca, sınav tarihini ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınav Giriş Belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Meslek giriş sınavının yazılı bölümü Bursa'da yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavları ise Genel Müdürlük?te yapılacaktır.

Başvuru formu, ve sınav giriş şartlarını içeren broşür, Genel Müdürlüğümüzden şahsen, postayla veya [email protected] email adresinden talep edilebilir.