Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
Babakanlk Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl'nca 25/10/2002 gn balamak zere Ankara'da Gmrk Mfetti Yardmcl Giri Snav yaplacaktr.

I- SINAVA KATILMAK STEYENLERN:
1- 01.01.2002 gn otuz yan doldurmam olmalar;
2- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri tamalar;

3- 07-08.07.2001 tarihlerinde SYM tarafndan yaplan Kurumlar i Merkezi Eleme Snavnda (KMSP44) ve 06-07.07.2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snavnda (KPSSP44) 80 ve zeri puan alanlar arasnda (Bavurulardan en yksek puan alan 250 kiiye snava giri belgesi verilecektir) en az drt yllk lisans eitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden ya da bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt d renim kurumlarndan mezun olmalar;

4- Salk durumlarnn yurdun her yerinde grev ve her trl tatla yolculuk yapmaya elverili olmas;

5- Erkek adaylarn askerliini yapm, erteletmi ya da askerlikle ilikisinin bulunmamas;

6- Gmrk Mfetti Yardmcl zyap ve niteliklerine sahip bulunmalar;

7- Gmrk Mfetti Yardmcl Giri Snavna daha nce bir defadan fazla katlmam olmalar ;
Gerekmektedir.

II- SINAV KONULARI:
25-26-27.10.2002 gnlerinde Ankara'da yaplacak olan yazl snavlar; Maliye, Ekonomi, Kamu Hukuku, zel Hukuk, Muhasebe ve Ticari Hesap ile Yabanc Dil (ngilizce, Franszca, Almanca) olmak zere 6 grupta yaplacaktr.

Yazl snav kazananlar ayrca szl snava tabi tutulacaklardr.

stekliler snava ilikin ayrntl bilgiyi kapsar bror ve mracaat formlarn Babakanlk Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl ile Ankara Grubu (Anafartalar Caddesi No:6/10 Ulus), stanbul Grubu (Rhtm Cad. inili Han Kat:1 No: 2 Karaky) ve zmir Grubu (Atatrk Cad. No:107 Kat:6 35210/Alsancak) Gmrk Mfettiliklerinden salayabilirler.

III- SON BAVURU GN
Snava katlabilmek iin isteklilerin; gerekli belgelerle birlikte en ge 11/10/2002 gn alma saati bitimine kadar Babakanlk Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl Ulus/ANKARA adresine ahsen ya da bu gnde Tefti Kurulu Bakanl'na ulaacak ekilde posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postada gecikme veya baka nedenlerle 11/10/2002 gnnden sonra Tefti Kurulu Bakanl'na ulaan bavurular deerlendirilmeyecektir.