Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/146/
Yazdırılma Tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma 07:10

Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı (2001)

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00
Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı (2001)
SINAV TARH : 26 Ocak 2002

SINAV YER : ANKARA

ATAMA YAPILABLECEK BO KADRO SAYISI
Devlet Gelir Uzman Yardmcl kadrosu Genel dare Hizmetleri Snfnda yer almakta olup, azami atama yaplabilecek bo kadro says; 8 inci dereceden 60 adet, 9 uncu dereceden 30 adet olmak zere toplam 90'dr. Vergi Denetmen Yardmcl kadrosu Genel dare Hizmetleri Snfnda yer almakta olup, azami atama yaplabilecek bo kadro says; 8 inci dereceden 50 adet, 9 uncu dereceden 200 adet olmak zere toplam 250'dir.
SINAVA KATILMA ARTLARI
1-SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS) Puan No: KMSPN 49 blmnde 75 ve daha yksek puan alm olmak (Snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 700 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 700 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 700 nc sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.),
2-657 sayl Devlet Memurlar Kanununun deiik 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,
3-niversitelerin en az drt yl sre ile eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iletme ve idari bilimler faklte veya yksekokullar ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt dndaki drt yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak,
4-Yazl snavn yaplaca yln Ocak ay banda 30 yan doldurmam bulunmak,
5-Erkeklerde askerliini yapm veya erteletmi olmak,
6-Grevini yapmasna engel olabilecek daimi vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,
7-Daha nce Devlet Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snavna katlmam veya en fazla iki kez katlm olmak,
8-Sresi iinde bavurmu ve bavuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermi bulunmak.
SINAV BAVURUSU
Bavurular 21 Aralk 2001 Cuma gn mesai saati bitimine kadar Maliye Bakanl Gelirler Genel Mdrl Personel ubesi Ek Bina Giri Kat Ulus/ANKARA adresine ahsen veya posta ile yaplabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamannda ulamayan bavurular dikkate alnmayacaktr. (stenilen belgeler "Devlet Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi"nde belirtilmitir.). "Devlet Gelir Uzman Yardmcl ve Vergi Denetmen Yardmcl Giri Snav Bavuru Belgesi" yukarda belirtilen adresten veya Internet aracl ile http://www.gelirler.gov.tr adresinden temin edilebilir. (Ayrnt iin 0 312 310 38 80/457-451-453 no.lu telefonlardan bilgi alnabilir.)
SINAV GR BELGES
Snava girebileceklere Gelirler Genel Mdrlnce "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulundurulacaktr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.
SINAV KONULARI
I-Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi
II-Hukuk Grubu
- dare Hukuku (Genel Hkmler-dari Yarg)
- Medeni Hukuk (Genel Hkmler)
- Borlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hkmler, irketler, Kymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hkmler)
III-ktisat Gurubu
- Makro ktisat
- Mikro ktisat
- Uluslararas ktisat
- letme ktisad
- Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular
IV-Maliye Grubu
- Maliye Politikas
- Kamu Maliyesi
- Trk Vergi Sisteminin Genel Esaslar
V-Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- irketler Muhasebesi
DEERLENDRME
Giri Snav yazl ve szl olmak zere iki aamaldr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snav 100 tam puan zerinden deerlendirilir, bu deerlendirme sonucunda 70 puan ve zeri not alanlar yazl snavda baarl saylr.