Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teknisyen alım ilanı

İlan Giriş : 05 Aralık 2004 01:48, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teknisyen alım ilanı

04.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :

SINAVLA SÖZLEŞMELİ KADASTRO TEKNİSYENİ ALINACAKTIR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında (Trabzon-Sivas-Van-Erzurum-Diyarbakır-Elazığ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerde) tesis kadastrosu yapılacak köylerde şantiye şartlarında çalıştırılmak üzere 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak (Aylık Brüt 741.000.000,? TL. ücretle) 2004 yılında yapılan KPSS sınavında en az 50 puan alanlar arasından mülakatla 170 kişi ?Sözleşmeli Kadastro Teknisyeni? alınacaktır.

1 ? Adaylarda Aranan Nitelikler:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması.

b) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşından gün almamış olması.

c) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması.

d) Meslek Yüksek Okullarının Harita-Kadastro Bölümü veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Mezunu olması.

2 ? Başvuru:

Sınava başvuru formu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından ya da internet aracılığı ile www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilerek katılmak isteyen adayların 10/12/2004 günü mesai bitimine kadar şahsen Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Yolu No: 14 ANKARA adresine 2 resim ve KPSS sonuç belgesi ile başvurmaları gerekmektedir.

3 ? Sınav Yeri ve Saati:

Eğitim Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde Or-An/ANKARA adresinde 11/12/2004 tarihinde saat 10.00?da yapılacaktır.