Millî Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

İlan Giriş : 04 Aralık 2004 19:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Millî Savunma Bakanlığı  Memur Alım İlanı

Temini Yapılacak Memur Adaylarında Aranacak Şart ve Nitelikleri Gösterir Duyuru Metni

Hürriyet Gazetesi / 04.11.2004

Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı Taşra Teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

SINAV MERKEZİ: Ankara
CİNSİYETİ: E/B

A.ALINACAK MEMUR KADROLARININ B.ALINACAK PERSONELİN
ALINACAK İL SINIFI UNVANI DERECESİ MİKTARI NİTELİKLERİ
ANKARA-ADANA-BURSA THS Tekstil Müh. 8/3 Fakültelerin Tekstil Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA THS Metalürji Müh. 8/1 Fakültelerin Metalin]! Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA-DİYARBAKIR THS Kimya Müh. 8/3 Fakültelerin Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA THS Elektronik Müh. 8/1 Fakültelerin Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuolmak.
ANKARA THS Deri Müh. 8/1 Fakültelerin Deri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA THS MedikalMüh. 8/1 Fakültelerin Medikal Mühendisi bölümü mezunu olma
ANKARA THS Gıda Müh. 8/1 Fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA THS Bilgisayar Müh. 8/1 Fakültelerin Bilgisayar Mühendisiliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA-İZMİR THS MakinaMüh. 8/2 Fakültelerin Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
DİYARBAKIR ERZURUM-İSTANBUL THS İnşaat Müh. 8/3 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olma
İSTANBUL THS Elektrik Müh. 8/1 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ANKARA-DİYARBAKIR-ADANA-BURSA-ERZURUM -İZMİR SHS Eczacı 8/7 Fakültelerin Eczacılık bölümü mezunu olmak.
ANKARA-MALATYA THS Kimya Teknisyeni 12/2 Meslek Liselerinin Kimya bölümü mezunu olmak

C.GENEL ŞARTLAR:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 nci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. (A bendinin 6 ncı Fıkrası hariç)

D.ÖZEL ŞARTLAR:
1.2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2004- KPSS) girmiş olmak.
2. Başvuru işlemlerinde 2004 yılı KPSS sınavından lisans mezunlan için (KPSSP03), ortaöğrenim mezunlan için (KPSSP94) puanlan kullanılacak olup, tüm branşlar için
en az 80 ve üzeri puan
almış olmak.
3. Merkezi Sınav tarihi itibanyla (10-11 Temmuz 2004) 31 yaşından gün almamış olmak.
4. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.
5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
6. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak.
7. Yaptınlacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
8. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E.SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
1. Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2004 tarihinden 14 Aralık 2004 günü saat 17.00'yekadar.
2. Başvuru Yeri :MSB.Misafirhane Müdürlüğü (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan -ANKARA
3. Sınav Yeri. :MSB.Misafirhane Müdürlüğü (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan-ANKARA
4. Sınav Tarihi: a- Uygulama Sınavı: 16 Aralık 2004 SaatlO.OO
b-Mülakat Sınavı: 17 Aralık 2004 Saat:10.00
5. Başvurulan uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukanda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 4 kati kadar aday KPSS Puan derecelerine göre
değerlendirilmeye
(mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.
6.Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri 15 Aralık 2004 günü sınav yeri olarak belirtilen MSB.Misafirhanesi Müdürlüğü Nizamiyesinde ve
MSB.İnternet sayfasında duyurulacaktır.

F.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)
2.2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)
3. Nüfus Cüzdanı Sureti
4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
5. Askerlik Terhis Belgesi
6. KPSS -2004 Sınav Sonuç Belgesi.
7. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi.